Nasze kursy

Zmiany w podatku VAT

Co zyskasz?

Dla biegłych rewidentów kurs daje możliwość zaliczenia 6 godzin samokształcenia.

 • Przedstawimy zmiany w podatku VAT wynikające z Polskiego Ładu.

 • Omówimy ustrukturyzowane faktury elektroniczne i Krajowy System e-Faktur.

 • Przedstawimy praktyczne aspekty wprowadzonych zmian w podatku VAT.

Program

Polski Ład - zmiany w zakresie VAT

 • Możliwość wyboru opodatkowania usług finansowych.
 • Szybszy termin zwrotu VAT przy zapewnieniu transakcji bezgotówkowych.
 • Brak czynnego żalu przy korektach JPK_V7.
 • Podatkowa grupa VAT – zmiany od 1 lipca 2022 r.
 • Obniżenie limitu transakcji podlegających weryfikacji z białą listą – od 1 stycznia 2023 r.

Uproszczenia w zakresie fakturowania – zmiany od 1 stycznia 2022 r.

 • Wydłużenie terminu na wystawienie faktury przed dostawą.
 • Rezygnacja z niektórych elementów na fakturach – duplikat, faktura korygująca, przyczyna wystawienia faktury korygującej.
 • Uproszczona zbiorcza faktura korygująca.

Ustrukturyzowane faktury elektroniczne i Krajowy System e-Faktur – zmiany od 1 stycznia 2022 r.

 • Wprowadzenie Krajowego Systemu e-Faktur (tzw. KSeF) jako rozwiązania dobrowolnego.
 • Konieczność uzyskania akceptacji odbiorcy.
 • Określenie momentu wystawienia i otrzymania faktury ustrukturyzowanej.
 • Korygowanie faktur ustrukturyzowanych.
 • Zachęty do dobrowolnego stosowania ustrukturyzowanych e-faktur.
 • Duplikaty i noty korygujące.
 • Sposób autoryzacji w systemie KSeF oraz wyznaczanie osób upoważnionych (w tym uprawnienia służb księgowych i biur rachunkowych).
 • Ułatwienia w zakresie zapewnienia autentyczności pochodzenia, integralności treści oraz czytelności e-faktur.

Tarcza antyinflacyjna – zmiany od 1 stycznia 2022 r.

 • Czasowe obniżenie stawek VAT na dostawy gazu, energii elektrycznej i cieplnej.
 • Stosowanie przepisów przejściowych.

Pakiet SLIM VAT 2 – zmiany od 1 października 2021 r.

 • Dostosowanie przepisów do Brexitu (zapisy dotyczące Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej).
 • Zmiany dotyczące zasad odliczania podatku naliczonego z tytułu importu usług oraz WNT (likwidacja szyku rozwartego po upływie 3 miesięcy).
 • Określenie momentu ujęcia korekty WNT i importu usług.
 • Transakcje łańcuchowe – przypisanie transportu w eksporcie towarów i WDT.
 • Możliwość korekty deklaracji w zakresie importu towarów w celu uniknięcia prawa do utraty rozliczenia importu w deklaracji.
 • Zmiany w zakresie solidarnej odpowiedzialności przedstawicieli bezpośrednich i pośrednich w imporcie towarów.
 • Oświadczenia niezbędne przy sprzedaży nieruchomości zabudowanych składane w akcie notarialnym.
 • Możliwość korygowania nieodliczonego podatku naliczonego w kilku okresach.
 • Zmiana terminu na zgłoszenie VAT-26 (samochody osobowe).
 • Zmiany w uldze na złe długi.
 • Możliwość przelewania środków między rachunkami VAT w różnych bankach.

Plik JPK_V7 – zmiany od 1 lipca 2021 r.

 • Rezygnacja z oznaczenia MPP.
 • Zbiorcze wykazywanie paragonów z NIP do kwoty 450 zł uznanych za faktury uproszczone.
 • Zbiorcze wykazywanie biletów za przejazdy pasażerskie i faktur za przejazdy autostradami.
 • Zmiany w wykazywaniu ulgi na złe długi – od 1 stycznia 2022 r.
 • GTU – zmiany i doprecyzowanie stosowania oznaczeń.
 • Zmiany w oznaczeniach transakcji powiązanych (TP).
 • Ujmowanie korekt po stronie nabycia za pomocą dokumentu WEW.
 • Nowe oznaczenia dotyczące pakietu VAT e-commerce.
 • Korekty pliku JPK_V7 i czynny żal.

Pakiet SLIM VAT 1 – zmiany od 1 stycznia 2022 r.

 • Wprowadzenie elektronicznego systemu TAX FREE do obsługi zwrotu VAT dla podróżnych

Pakiet SLIM VAT 1 – praktyczne aspekty zmian wprowadzonych od 1 stycznia 2021 r.

 • Nowe zasady dotyczące ujęcia korekty in minus u wystawcy i odbiorcy faktury korygującej.
 • Nowe regulacje dotyczące rozliczania korekt in plus.
 • Porozumienia podpisane na podstawie przepisów przejściowych
 • Wydłużenie terminu na odliczenie VAT
 • Podwyższenie limitu kwotowego dla prezentów o małej wartości.
 • Prawo do odliczania VAT od zakupu usług noclegowych w związku z refakturą.
 • Nowe zasady przeliczania kursów walut.

Pakiet VAT e-commerce - zmiany od 1 lipca 2021 r.

 • Praktyczne aspekty wprowadzenia do polskiego porządku prawnego przepisów unijnych dyrektyw wprowadzających tzw. pakiet VAT e-Commerce.
 • Uproszczona procedura rozliczenia podatku w ramach One Stop Shop (OSS) i Import One Stop Shop (IOSS).
 • Platforma internetowa jako uznany dostawca.

Najnowsze orzecznictwo w zakresie VAT.

Harmonogram zajęć


 • 9.00 - 10.30 - zajęcia on-line
 • 10.30 - 10.45 - przerwa
 • 10.45 - 12.15 - zajęcia on-line
 • 12.15 - 12.45 - przerwa
 • 12.45 - 14.15 - zajęcia on-line
Janina Fornalik

Wykładowca: Janina Fornalik

Doradca podatkowy, partner w Zespole VAT MDDP Michalik Dłuska Dziedzic i Partnerzy. Posiada 20-letnie doświadczenie w doradztwie podatkowym – poprzednio w międzynarodowych firmach doradczych (Andersen i Ernst & Young). Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z podatkiem VAT, reprezentuje klientów w postępowaniach podatkowych i sądowych. Przez prestiżowe czasopismo International Tax Review wymieniana jest w gronie najlepszych specjalistów VAT w Polsce.

Autorka licznych publikacji z zakresu podatku VAT w prasie codziennej i czasopismach specjalistycznych, współautorka komentarza do Dyrektywy VAT oraz publikacji "Obowiązkowy split payment", autorka publikacji „VAT w samorządach”. Jest wykładowcą i prelegentem na szkoleniach i konferencjach z zakresu zagadnień związanych z podatkiem VAT.

Dla osób, które uczestniczyły w innych kursach CE PIBR – 15% rabatu (340 zł netto).

Aby uzyskać rabat, zapłać co najmniej 10 dni przed terminem kursu.

Dodatkowe informacje

   • Proces edukacji w ramach kursu realizowany jest w oparciu o: autorskie wykłady prowadzone za pomocą transmisji on-line, literaturę przedmiotu i ćwiczeniowe materiały szkoleniowe oraz samodzielną naukę słuchacza.
   • Kurs trwa 6 godzin lekcyjnych (godzina lekcyjna to 45 minut).
   • Podstawą do uzyskania zaliczenia kursu jest obecność na zajęciach i aktywny w nich udział. Osoby, które uczestniczyły przynajmniej w 90% godzin lekcyjnych uzyskują zaświadczenie o ukończeniu kursu.
   • Warunkiem przystąpienia do kursu jest wniesienie opłaty oraz wypełnienie formularza rejestracyjnego. Przesłanie formularza rejestracyjnego równoważne jest z deklaracją słuchacza o zapoznaniu się z regulaminem organizacji szkoleń w Centrum Edukacji PIBR.
   • Kurs zostanie zrealizowany, jeśli zbierze się grupa minimum 15 osób.
   • Zajęcia odbywają się za pomocą platformy clickmeeting. Wymagania techniczne dla uczestników szkolenia dostępne są tutaj.

Jak zapłacić?

Cena:
400,00 zł + VAT zw = 400,00 zł - koszt udziału dla biegłych rewidentów
400,00 zł + 23% VAT = 492,00 zł - koszt udziału dla osób nie będących biegłymi rewidentami

Opłatę w przypadku kursu w terminie:

 • 16 lutego 2022 r. wpłać do 06 lutego 2022 r. W tytule przelewu podaj symbol kursu „VAT20220216” oraz imię i nazwisko uczestnika kursu.

Numer konta bankowego do przelewu:

PKO BP 41 1020 1042 0000 8102 0300 2334
Polska Izba Biegłych Rewidentów
al. Jana Pawła II 80
00-175 Warszawa

Zgłoś się na szkolenie

Zmiany w podatku VAT

Cena netto: 400 zł

Termin: 16 lutego 2022 r.

Dane uczestnika szkolenia:

Administratorem danych osobowych zebranych za pośrednictwem niniejszego formularza jest Polska Izba Biegłych Rewidentów, al. Jana Pawła II 80, 00-175 Warszawa, e-mail: biuro@pibr.org.pl, (zwana dalej "PIBR"), Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu wzięcia udziału w oferowanym szkoleniu. Czytaj całość

Uwagi:

Masz pytania?

Elżbieta Goławska - koordynator ds. szkoleń Zadzwoń: 22 637 31 04 Napisz: ce@pibr.org.pl