Nasze kursy

Inwentaryzacja w praktyce pracy biegłego rewidenta

Co zyskasz?

Dla biegłych rewidentów kurs daje możliwość zaliczenia 6 godzin samokształcenia.

 • Omówimy wymogi formalne inwentaryzacji oraz inwentaryzację jako usługę doradczą i element badania sprawozdania finansowego.

 • Przedstawimy zasady inwentaryzacji w dobie aktualnych wyzwań, w tym wytyczne PANA, inwentaryzacja online.

 • Omówimy zadania biegłego rewidenta w zakresie inwentaryzacji.

Program

1. Inwentaryzacja jako usługa doradcza i element badania sprawozdania finansowego.
2. Inwentaryzacja – wymogi formalne:
    • ustawa o rachunkowości,
    • Krajowe Standardy Rachunkowości i stanowiska KSR.
3. Inwentaryzacja w dobie aktualnych wyzwań:
    • rekomendacje Komitetu Standardów Rachunkowości,
    • wyjaśnienia udzielone przez Ministerstwo Finansów,
    • wytyczne PANA,
    • inwentaryzacja online.
4. Teoria a praktyka inwentaryzacji – praktyczne problemy interpretacji przepisów w zakresie inwentaryzacji.
5. Zadania biegłego rewidenta w zakresie:
    • przygotowania do inwentaryzacji,
    • spisu z natury,
    • rozliczania inwentaryzacji.
6. Inwentaryzacja jako procedura badania - plan badania, szacowanie ryzyka, testy kontroli, procedury wiarygodności, procedury analityczne, KSB 501.

7. Obecność (w tym wirtualna) biegłego rewidenta podczas spisu z natury:
    • zapasów,
    • środków trwałych,
    • środków pieniężnych.
8. Praktyczne problemy w procesie badania inwentaryzacja online.
9. Co w sytuacji gdy biegły rewident nie może uczestniczyć w spisie z natury?
10. Rola i zadania biegłego rewidenta w zakresie potwierdzeń sald i weryfikacji z odpowiednimi dokumentami.
11. Dokumentacja związana z badaniem inwentaryzacji.
12. Inwentaryzacja w sprawozdaniu z badania.
13. Inwentaryzacja jako usługa doradcza.
14. Wyzwania w zakresie inwentaryzacji w badaniu sprawozdań finansowych.
15. Specyfika inwentaryzacji w jednostkach sektora finansów publicznych.
16. Pytania i odpowiedzi.

Harmonogram zajęć


Harmonogram zostanie dodany po ustaleniu terminu szkolenia.

Piotr Rybicki

Wykładowca: Piotr Rybicki

od ponad 20 lat związany z rynkiem kapitałowym. Aktywny członek rad nadzorczych i komitetów audytów w spółkach rodzinnych i prywatnych, notowanych na giełdzie papierów wartościowych, czy też z udziałem Skarbu Państwa oraz spółek komunalnych. Praktyk zarządzania finansami. Biegły rewident.

Członek Zespołu eksperckiego do spraw zwiększenia efektywności rad nadzorczych Komisji do spraw Reformy Nadzoru Właścicielskiego przy Ministerstwie Aktywów Państwowych. Członek stowarzyszeń i organizacji biznesowych, m.in. wieloletni wiceprezes Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach, Członek Kapituły Nagrody Dyrektor Finansowy Roku.

Autor licznych publikacji, analiz branżowych i komentarzy medialnych z obszarów zarządzania, finansów, rachunkowości i nadzoru właścicielskiego. Wykładowca specjalistycznych kursów i szkoleń z finansów i rachunkowości, a także ekspert na kursach przygotowawczych do egzaminu na członków rad nadzorczych spółek Skarbu Państwa. Panelista kluczowych branżowych konferencji i spotkań biznesowych i związanych z rynkiem kapitałowym. Inicjator oraz współorganizator największego w Polsce projektu propagującego standardy właścicielskie – „Konferencja Rada Nadzorcza” i corocznego wyróżnienia „Człowiek Corporate Governance”. Fundator i ekspert portalu NadzorKorporacyjny.pl.

Dla osób, które uczestniczyły w innych kursach CE PIBR – 15% rabatu (425 zł netto).

Aby uzyskać rabat, zapłać co najmniej 10 dni przed terminem kursu.

Dodatkowe informacje

  • Proces edukacji w ramach kursu realizowany jest w oparciu o: autorskie wykłady prowadzone on-line, literaturę przedmiotu (akty normatywne) i ćwiczeniowe materiały szkoleniowe oraz samodzielną naukę słuchacza.
  • Kurs trwa 6 godzin lekcyjnych (godzina lekcyjna to 45 minut).
  • Podstawą do uzyskania zaliczenia kursu jest obecność na zajęciach i aktywny w nich udział. Osoby, które uczestniczyły przynajmniej w 90% godzin lekcyjnych uzyskują zaświadczenie o ukończeniu kursu.
  • Warunkiem przystąpienia do kursu jest wniesienie opłaty oraz wypełnienie formularza rejestracyjnego. Przesłanie formularza rejestracyjnego równoważne jest z deklaracją słuchacza o zapoznaniu się z regulaminem organizacji szkoleń w Centrum Edukacji PIBR.
  • Kurs zostanie zrealizowany, jeśli zbierze się grupa minimum 15 osób.
  • Zajęcia odbywają się za pomocą platformy clickmeeting. Wymagania techniczne dla uczestników szkolenia dostępne są tutaj.
  • Instrukcja połączenia w systemie clicmeeting dostępna jest tutaj.

Jak zapłacić?

Cena:
500,00 zł + VAT zw = 500,00 zł - koszt udziału dla biegłych rewidentów
500,00 zł + 23% VAT = 615,00 zł - koszt udziału dla osób nie będących biegłymi rewidentami

Opłatę w przypadku kursu w terminie:

 • 22 września 2023 r. wpłać do 11 września 2023 r. W tytule przelewu podaj symbol kursu „IBR20230922” oraz imię i nazwisko uczestnika kursu.

Numer konta bankowego do przelewu:

PKO BP 41 1020 1042 0000 8102 0300 2334
Polska Izba Biegłych Rewidentów
al. Jana Pawła II 80
00-175 Warszawa

Zgłoś zainteresowanie szkoleniem

Inwentaryzacja w praktyce pracy biegłego rewidenta

Cena netto: 500 zł

Brak terminów. Jeżeli chcesz wziąć udział w tym szkoleniu, daj nam znać. Postaramy się zorganizować dodatkowy termin.

Dane uczestnika szkolenia:

Administratorem danych osobowych zebranych za pośrednictwem niniejszego formularza jest Polska Izba Biegłych Rewidentów, al. Jana Pawła II 80, 00-175 Warszawa, e-mail: biuro@pibr.org.pl, (zwana dalej "PIBR"), Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu wzięcia udziału w oferowanym szkoleniu. Czytaj całość


Masz pytania?

Elżbieta Goławska - koordynator ds. szkoleń Zadzwoń: 22 637 31 04 Napisz: ce@pibr.org.pl