Nasze kursy

ODZ

Rachunek przepływów pieniężnych przedmiotem badania w ujęciu rewizji finansowej

Co zyskasz?

Dla biegłych rewidentów kurs zalicza 4 godziny w ramach obligatoryjnego doskonalenia zawodowego. Kurs dostępny również w formie e-learningu. Przejdź do zakładki e-learning

 • Omówimy technikę badania rachunku przepływów pieniężnych dla celów sprawozdania finansowego.

 • Przedstawimy najczęstsze błędy popełniane przy sporządzaniu rachunku przepływów pieniężnych.

 • Przy pomocy arkusza MS Excel przećwiczymy dokumentację badania rachunku przepływów pieniężnych.

Program

1. Wprowadzenie

 • Cel szkolenia.
 • Zakres szkolenia.

2. Badanie rachunku przepływów pieniężnych

 • Uzgodnienie danych wejściowych do bilansu i rachunku zysków i strat.
 • Analiza poprawności klasyfikacji transakcji do poszczególnych rodzajów działalności.
 • Praktyczny przykład weryfikacji rachunku przepływów pieniężnych przy pomocy arkusza MS Excel.
 • Omówienie błędów najczęściej popełnianych przy sporządzaniu rachunku przepływów pieniężnych.
 • Dokumentacja.

3. Weryfikacja ujawnień

 • Weryfikacja ujawnień wymaganych przez KSR 1.
 • Weryfikacja ujawnień wymaganych przez MSR.
 • Lista kontrolna ujawnień jako narzędzie badania i dokumentacji.

4. Badanie skonsolidowanego rachunku przepływów pieniężnych

 • Różnice pomiędzy jednostkowym a skonsolidowanym rachunkiem przepływów pieniężnych, na które należy zwrócić uwagę podczas badania.

5. Sprawdzian wiadomości

Harmonogram zajęć


Harmonogram zostanie dodany po ustaleniu terminu szkolenia.

Aneta Wilk-Łyś

Wykładowca: Aneta Wilk-Łyś

Posiada uprawnienia polskiego biegłego rewidenta. Posiada również kwalifikacje ACCA. Świadczy profesjonalne usługi szkoleniowe i doradcze (szkolenia z zakresu IFRS, ISA, przygotowanie do egzaminów ACCA, CIMA, CIA).
Przez wiele lat pełniła funkcję managera w PwC odpowiedzialnego za badania sprawozdań finansowych różnych jednostek gospodarczych. Przygotowywała opracowania księgowe z zakresu rachunkowości finansowej, a także wykonywała zlecenia związane z oceną kontroli wewnętrznej wybranych procesów w jednostkach, w tym również prace związane z oceną pod kątem zgodności ustawą Sarbanes Oxley.

Współpracuje z Międzynarodowym Centrum Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, w ramach programu Executive MBA (EMBA) oraz z Wydziałem Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego, jak również Polską Izbą Biegłych Rewidentów i Stowarzyszeniem Księgowych w Polsce, a także innymi jednostkami prywatnymi.

Jako członek zespołu Centrum ds Reformy Sprawozdawczości Finansowej Banku Światowego (CFRR) była odpowiedzialna za cały proces szkoleniowy w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy (FRTAP), utrzymywanie relacji z polskimi uczelniami wyższymi i organizacjami zrzeszającymi profesjonalistów, pomoc przy organizacji konferencji i innych wydarzeń edukacyjnych od strony merytorycznej, organizacyjne i merytoryczne przygotowanie szkleń dla polskich służb skarbowych, a także za inne zadania w ramach programu FRTAP, w tym bieżącą współpracę – spotkania robocze i udział w operacyjnych ustaleniach - z Ministerstwem Finansów.

Dla osób, które uczestniczyły w innych kursach CE PIBR – 15% rabatu (238 zł netto).

Aby uzyskać rabat, zapłać co najmniej 10 dni przed terminem kursu.

Dodatkowe informacje

  • UWAGA: Kurs dostępny również w formie e-learningu na platformie.
  • Proces edukacji w ramach kursu realizowany jest w oparciu o autorskie wykłady prowadzone w formie on-line, literaturę przedmiotu (akty normatywne) i ćwiczeniowe materiały szkoleniowe oraz samodzielną naukę słuchacza.
  • Kurs trwa 4 godziny lekcyjnych (godzina lekcyjna to 45 minut).
  • Podstawą do uzyskania zaliczenia kursu jest obecność na zajęciach i aktywny w nich udział. Przewidziany jest testy sprawdzający poziom uzyskanej wiedzy. Osoby, które uczestniczyły przynajmniej w 90% godzin lekcyjnych uzyskują zaświadczenie o ukończeniu kursu.
  • Warunkiem przystąpienia do kursu jest wniesienie opłaty oraz wypełnienie formularza rejestracyjnego. Przesłanie formularza rejestracyjnego równoważne jest z deklaracją słuchacza o zapoznaniu się z regulaminem organizacji szkoleń w Centrum Edukacji PIBR.
  • Kurs zostanie zrealizowany, jeśli zbierze się grupa minimum 15 osób.
  • Zajęcia odbywają się za pomocą platformy clickmeeting. Wymagania techniczne dla uczestników szkolenia dostępne są tutaj.
  • Instrukcja połączenia w systemie clicmeeting dostępna jest tutaj.

Jak zapłacić?

Cena:
280,00 zł + VAT zw = 280,00 zł

Opłatę w przypadku kursu w terminie:

 • 06 maja 2024 r. wpłać do 26 kwietnia 2024 r. W tytule przelewu podaj symbol kursu "RRPRF20240506 oraz imię i nazwisko uczestnika kursu.

Numer konta bankowego do przelewu:

PKO BP 41 1020 1042 0000 8102 0300 2334
Polska Izba Biegłych Rewidentów
al. Jana Pawła II 80
00-175 Warszawa

Zgłoś zainteresowanie szkoleniem

ODZ

Rachunek przepływów pieniężnych przedmiotem badania w ujęciu rewizji finansowej

Cena netto: 280 zł

Brak terminów. Jeżeli chcesz wziąć udział w tym szkoleniu, daj nam znać. Postaramy się zorganizować dodatkowy termin.

Dane uczestnika szkolenia:

Administratorem danych osobowych zebranych za pośrednictwem niniejszego formularza jest Polska Izba Biegłych Rewidentów, al. Jana Pawła II 80, 00-175 Warszawa, e-mail: biuro@pibr.org.pl, (zwana dalej "PIBR"), Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu wzięcia udziału w oferowanym szkoleniu. Czytaj całość


Masz pytania?

Elżbieta Goławska - koordynator ds. szkoleń Zadzwoń: 22 637 31 04 Napisz: ce@pibr.org.pl