Nasze kursy

Wycena przedsiębiorstw - etap I: Wprowadzenie do wyceny przedsiębiorstw - matematyka finansowa

Co zyskasz?

Kurs zalicza 8 godzin obligatoryjnego doskonalenia zawodowego w 2018 r.

 • Nabędziesz wiedzę i umiejętności w zakresie posługiwania się podstawowymi narzędziami rachunku zmian wartości pieniądza w czasie; znajomości rachunku rent, tj. metod wyceny ciągu płatności; sporządzanie planów spłaty kredytów; porównywanie inwestycji finansowych; interpretacja ekonomiczna i finansowa uzyskanych wyników.

 • Zapoznasz się z podstawowymi narzędziami statystycznymi pomocnymi w procesie szacowania wartości przedsiębiorstw oraz poszczególnych aktywów (np. regresja liniowa).

 • Celem kursu jest przekazanie wiedzy o początkowym etapie wyceny przedsiębiorstw, zwłaszcza z zakresu matematyki finansowej oraz poznanie podstawowych narzędzi statystycznych pomocnych w procesie szacowania wartości przedsiębiorstw.

Dla osób, które uczestniczyły w innych kursach CE PIBR – 15% rabatu (45 zł).

Dodatkowe informacje

  • Kurs trwa 8 godzin lekcyjnych (godzina lekcyjna to 45 minut).
  • Proces edukacji w ramach kursu realizowany jest w formie warsztatu.
  • Podstawą do uzyskania zaliczenia kursu jest obecność na zajęciach i aktywny w nich udział. Przewidziany jest testy sprawdzający poziom uzyskanej wiedzy. Osoby, które uczestniczyły przynajmniej w 90% godzin lekcyjnych uzyskują zaświadczenie o ukończeniu kursu.
  • Warunkiem przystąpienia do kursu jest wniesienie opłaty oraz wypełnienie formularza rejestracyjnego. Przesłanie formularza rejestracyjnego równoważne jest z deklaracją słuchacza o zapoznaniu się z regulaminem organizacji szkoleń w Centrum Edukacji PIBR.
  • Kurs zostanie zrealizowany, jeśli zbierze się grupa minimum 15 osób.

Jak zapłacić?

Opłatę w przypadku kursu w terminie:

 • 7 listopada 2018 r. wpłać do 24 października 2018 r. W tytule przelewu podaj symbol kursu "WMF20181107" oraz imię i nazwisko uczestnika kursu.

Numer konta bankowego do przelewu:

PKO BP 41 1020 1042 0000 8102 0300 2334
Polska Izba Biegłych Rewidentów
al. Jana Pawła II 80
00-175 Warszawa

Marcin Pęksyk

Wykładowca: dr Marcin Pęksyk

Specjalista w zakresie wyceny przedsiębiorstw, wyceny aktywów niematerialnych oraz analizy projektów inwestycyjnych obejmujących różnorodne dziedziny. Przez dłuższy czas był związany z globalną firmą American Appraisal z siedzibą w USA. Był także wykładowcą w Henley Management College w Wielkiej Brytanii.

Prowadzi zajęcia z zakresu wyceny aktywów w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury w Lublinie oraz Henley Business School University of Reading w Wielkiej Brytanii.

Konsultant Banku Światowego w zakresie wyceny spółek niepublicznych oraz aktywów niematerialnych. Członek zespołu opracowującego Notę Interpretacyjną nr 5 „Ogólne zasady wyceny przedsiębiorstw” (obecnie Krajowy Standard Wyceny Specjalistyczny „Ogólne zasady wyceny przedsiębiorstw”) dla Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych. Aktualnie pełni funkcję dyrektora w Cann Advisory.

Harmonogram zajęć


Harmonogram zostanie dodany po ustaleniu terminu szkolenia.

Zgłoś zainteresowanie szkoleniem

Wycena przedsiębiorstw - etap I: Wprowadzenie do wyceny przedsiębiorstw - matematyka finansowa

Cena: 300 zł

Brak terminów. Jeżeli chcesz wziąć udział w tym szkoleniu, daj nam znać. Postaramy się zorganizować dodatkowy termin.

Dane uczestnika szkolenia:

Przypominamy, że administratorem danych osobowych jest Polska Izba Biegłych Rewidentów, al. Jana Pawła II 80, 00-175 Warszawa, e-mail: biuro@pibr.org.pl (zwana dalej "PIBR"). Czytaj całość


Masz pytania?

Elżbieta Goławska - koordynator ds. szkoleń Zadzwoń: 22 637 31 04 Napisz: ce@pibr.org.pl