Nasze kursy

Dokumentowanie przeprowadzonych procedur badania a wymogi kontroli PANA on-line

Co zyskasz?

Dla biegłych rewidentów kurs daje możliwość zaliczenia 5 godzin samokształcenia.

 • Omówimy zagadnienia dokumentowania przeprowadzonych procedur badania w świetle wymogów PANA.

 • Omówimy typowe błędy w dokumentacji z badania.

 • Przedstawimy także ocenę zgodności dokumentacji badania.

Program

1. Wymogi w zakresie kontroli dokumentacji sporządzonej przez biegłego rewidenta.

2. Typowe błędy w dokumentacji z badania.

3. Braki w dokumentacji - i co dalej?

4. Ocena zgodności dokumentacji badania – co jest szczególnie analizowane?

Harmonogram zajęć


 • 9.00 - 10.30 - zajęcia on-line
 • 10.30 - 10.40 - przerwa
 • 10.40 - 12.10 - zajęcia on-line
 • 12.10 - 12.20 - przerwa
 • 12.20 - 13.05 - zajęcia on-line
Magdalena Maksymiuk

Wykładowca: Magdalena Maksymiuk

biegły rewident, posiada kwalifikację ACCA. Bada sprawozdania finansowe jednostkowe i skonsolidowane, w tym spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych. Posiada wszechstronne, ponad 15-letnie, doświadczenie w finansach. Pracowała w podmiotach międzynarodowych, w tym o zasięgu globalnym, o zróżnicowanej kulturze organizacyjnej (w tym japońskiej, francuskiej). W ramach prowadzonych projektów m.in.: opracowała kontrole wewnętrzne, organizację działów księgowości, międzynarodowe wdrożenia narzędzi i oprogramowania IT (w tym programy typu ERP), budowała współpracę działów księgowości z działami sprzedaży/produkcji.

Dla osób, które uczestniczyły w innych kursach CE PIBR – 15% rabatu (255 zł netto).

Aby uzyskać rabat, zapłać co najmniej 10 dni przed terminem kursu.

Dodatkowe informacje

   • Proces edukacji w ramach kursu realizowany jest w oparciu o: autorskie wykłady prowadzone on-line, literaturę przedmiotu (akty normatywne) i ćwiczeniowe materiały szkoleniowe oraz samodzielną naukę słuchacza.
   • Kurs trwa 5 godzin lekcyjnych (godzina lekcyjna to 45 minut).
   • Podstawą do uzyskania zaliczenia kursu jest obecność na zajęciach i aktywny w nich udział. Osoby, które uczestniczyły przynajmniej w 90% godzin lekcyjnych uzyskują zaświadczenie o ukończeniu kursu.
   • Warunkiem przystąpienia do kursu jest wniesienie opłaty oraz wypełnienie formularza rejestracyjnego. Przesłanie formularza rejestracyjnego równoważne jest z deklaracją słuchacza o zapoznaniu się z regulaminem organizacji szkoleń w Centrum Edukacji PIBR.
   • Kurs zostanie zrealizowany, jeśli zbierze się grupa minimum 15 osób.
   • Zajęcia odbywają się za pomocą platformy clickmeeting. Wymagania techniczne dla uczestników szkolenia dostępne są tutaj.

Jak zapłacić?

Cena:
300,00 zł + VAT zw = 300,00 zł - koszt udziału dla biegłych rewidentów
300,00 zł + 23% VAT = 369,00 zł - koszt udziału dla osób nie będących biegłymi rewidentami

Opłatę w przypadku kursu w terminie:

 • 1 lipca 2021 r. wpłać do 21 czerwca 2021 r. W tytule przelewu podaj symbol kursu „DPP20210701” oraz imię i nazwisko uczestnika kursu.
 • 29 października 2021 r. wpłać do 19 października 2021 r. W tytule przelewu podaj symbol kursu „DPP20211029” oraz imię i nazwisko uczestnika kursu.

Numer konta bankowego do przelewu:

PKO BP 41 1020 1042 0000 8102 0300 2334
Polska Izba Biegłych Rewidentów
al. Jana Pawła II 80
00-175 Warszawa

Zgłoś się na szkolenie

Dokumentowanie przeprowadzonych procedur badania a wymogi kontroli PANA on-line

Cena netto: 300 zł

Termin: 29 października 2021 r.

Dane uczestnika szkolenia:

Administratorem danych osobowych zebranych za pośrednictwem niniejszego formularza jest Polska Izba Biegłych Rewidentów, al. Jana Pawła II 80, 00-175 Warszawa, e-mail: biuro@pibr.org.pl, (zwana dalej "PIBR"), Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu wzięcia udziału w oferowanym szkoleniu. Czytaj całość

Uwagi:

Masz pytania?

Elżbieta Goławska - koordynator ds. szkoleń Zadzwoń: 22 637 31 04 Napisz: ce@pibr.org.pl