Nasze kursy

WDT, eksport - międzynarodowe rozliczenia podatkowe realizowane przez polskich podatników

Co zyskasz?

Dla biegłych rewidentów kurs daje możliwość zaliczenia 8 godzin samokształcenia w ramach doskonalenia zawodowego.

 • Przedstawimy wewnątrzwspólnotową dostawę towarów (WDT), m. in. pojęcie i warunki dla zaistnienia WDT oraz obowiązek podatkowy.

 • Omówimy eksport towarów, m. in. pojęcie eksportu, obowiązek podatkowy w eksporcie towarów, dokumenty uprawniające do zastosowania stawki 0 % w eksporcie bezpośrednim i pośrednim.

 • Omówimy także transakcje łańcuchowe, w tym zasady fakturowania dostaw łańcuchowych, wewnątrzwspólnotowe transakcje trójstronne (WTT) jako odmiana dostaw łańcuchowych.

Program

Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów (WDT)
• pojęcie i warunki dla zaistnienia WDT
• obowiązek podatkowy w WDT
• zaliczki na poczet WDT
• podstawa opodatkowania w WDT
• WDT towarów własnych obowiązek podatkowy i podstawa opodatkowania
• przemieszczenia towarów niestanowiące WDT
• warunki uprawniające do zastosowania stawki 0 % w świetle najnowszego orzecznictwa TSUE oraz sądów polskich Katalog podstawowy i katalog uzupełniający
• przerwanie transportu (przeładowywanie, składowanie, inne), a prawo do stawki 0 %
• opóźnienia w wywozie towaru, a prawo do zastosowania stawki 0 %
• prawidłowe fakturowanie WDT
• korekta WDT
• magazyn konsygnacyjny
• rozliczenie WDT w deklaracji VAT i informacji podsumowującej

Eksport towarów
• pojęcie eksportu towarów, eksport bezpośredni i eksport pośredni
• obowiązek podatkowy w eksporcie towarów
• podstawa opodatkowania w eksporcie towarów
• dokumenty uprawniające do zastosowania stawki 0 % w eksporcie bezpośrednim i pośrednim
• błędy i niezgodności w dokumentacji a stawka 0 %
• przerwanie transportu (przeładowywanie, składowanie inne) a prawo do stawki 0 %
• zaliczka na poczet eksportu towarów
• rozliczenie eksportu towarów w deklaracji VAT

Transakcje łańcuchowe
• definicja
• dostawa ruchoma - jak rozpoznać i jak określić miejsce opodatkowania
• dostawa (dostawy) nieruchoma -jak rozpoznać i jak określić miejsce opodatkowania
• zasady przyporządkowania transportu do dostaw łańcuchowych komu przypisać organizację transportu
• moment powstania obowiązku podatkowego w dostawach łańcuchowych
• studium praktycznych przypadków
• zasady fakturowania dostaw łańcuchowych
• wewnątrzwspólnotowe transakcje trójstronne (WTT) jako odmiana dostaw łańcuchowych
• prezentowanie dostaw łańcuchowych, w tym transakcji trójstronnych uproszczonych (WTT) w deklaracji VAT oraz informacji podsumowującej

Harmonogram zajęć


 • 9.00 - 10.30 - zajęcia on-line
 • 10.30 - 10.45 - przerwa
 • 10.45 - 12.15 - zajęcia on-line
 • 12.15 - 12.45 - przerwa
 • 12.45 - 14.15 - zajęcia on-line
 • 14.15 - 14.30 - przerwa
 • 14.30 - 16.00 - zajęcia on-line
Michał Zdyb

Wykładowca: Michał Zdyb

właściciel Kancelarii Doradztwa Podatkowego TAXWISE (www.michalzdyb.pl), doradca podatkowy nr 11424, posiadający 16 lat doświadczenia zawodowego zdobytego m.in. w firmach konsultingowych z tzw. Wielkiej Czwórki oraz w spółkach giełdowych.

Obszarem jego szczególnego zainteresowania jest międzynarodowe prawo podatkowe. Michał jest autorem ponad stu publikacji podatkowych w prasie fachowej (Dziennik Gazeta Prawna, Rzeczpospolita, Przegląd Podatkowy, Prawo i Podatki), w tym dwóch książek wydanych przez wydawnictwo Difin: Międzynarodowe Prawo Podatkowe oraz Oddziały i przedstawicielstwa podmiotów zagranicznych w Polsce. Michał jest doświadczonym trenerem z zakresu prawa podatkowego (przeprowadził ponad 50 szkoleń podatkowych) oraz wykładowcą akademickim (m.in. Szkoła Główna Handlowa w Warszawie). Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Aktualnie przygotowuje rozprawę doktorską na temat dysfunkcyjności umów o unikaniu podwójnego opodatkowania na tle zjawiska treaty shopping.

Dla osób, które uczestniczyły w innych kursach CE PIBR – 15% rabatu (340 zł netto).

Aby uzyskać rabat, zapłać co najmniej 10 dni przed terminem kursu.

Dodatkowe informacje

  • Proces edukacji w ramach kursu realizowany jest w oparciu o: autorskie wykłady prowadzone on-line, literaturę przedmiotu (akty normatywne) i ćwiczeniowe materiały szkoleniowe oraz samodzielną naukę słuchacza.
  • Kurs trwa 8 godzin lekcyjnych (godzina lekcyjna to 45 minut).
  • Podstawą do uzyskania zaliczenia kursu jest obecność na zajęciach i aktywny w nich udział. Osoby, które uczestniczyły przynajmniej w 90% godzin lekcyjnych uzyskują zaświadczenie o ukończeniu kursu.
  • Warunkiem przystąpienia do kursu jest wniesienie opłaty oraz wypełnienie formularza rejestracyjnego. Przesłanie formularza rejestracyjnego równoważne jest z deklaracją słuchacza o zapoznaniu się z regulaminem organizacji szkoleń w Centrum Edukacji PIBR.
  • Kurs zostanie zrealizowany, jeśli zbierze się grupa minimum 15 osób.
  • Zajęcia odbywają się za pomocą platformy clickmeeting. Wymagania techniczne dla uczestników szkolenia dostępne są tutaj.

Jak zapłacić?

Cena:
400,00 zł + VAT zw = 400,00 zł - koszt udziału dla biegłych rewidentów
400,00 zł + 23% VAT = 492,00 zł - koszt udziału dla osób nie będących biegłymi rewidentami

Opłatę w przypadku kursu w terminie:

 • 8 czerwca 2021 r. wpłać do 28 maja 2021 r. W tytule przelewu podaj symbol kursu „WDT20210608” oraz imię i nazwisko uczestnika kursu.

Numer konta bankowego do przelewu:

PKO BP 41 1020 1042 0000 8102 0300 2334
Polska Izba Biegłych Rewidentów
al. Jana Pawła II 80
00-175 Warszawa

Zgłoś się na szkolenie

WDT, eksport - międzynarodowe rozliczenia podatkowe realizowane przez polskich podatników

Cena netto: 400 zł

Termin: 8 czerwca 2021 r.

Dane uczestnika szkolenia:

Administratorem danych osobowych zebranych za pośrednictwem niniejszego formularza jest Polska Izba Biegłych Rewidentów, al. Jana Pawła II 80, 00-175 Warszawa, e-mail: biuro@pibr.org.pl, (zwana dalej "PIBR"), Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu wzięcia udziału w oferowanym szkoleniu. Czytaj całość


Masz pytania?

Elżbieta Goławska - koordynator ds. szkoleń Zadzwoń: 22 637 31 04 Napisz: ce@pibr.org.pl