Nasze kursy

Podatek u źródła na gruncie PIT i CIT

Co zyskasz?

Dla biegłych rewidentów kurs daje możliwość zaliczenia 8 godzin samokształcenia w ramach doskonalenia zawodowego.

 • Przedstawimy pojęcie dochodów osiąganych na terytorium Polski, podlegających obowiązkowi pobrania podatku „u źródła".

 • Omówimy problemy praktyczne związane z poborem podatku „u źródła”.

 • Przedstawimy nowe zasady pobory podatku „u źródła” od 1 stycznia 2020 i 2021 r., zmiany w związku z COVID-19.

Program

1. Pojęcie dochodów osiąganych na terytorium Polski, podlegających obowiązkowi pobrania podatku „u źródła”.
2. Ograniczony oraz nieograniczony obowiązek podatkowy w CIT i PIT.
3. Siedziba i miejsce zamieszkania dla celów podatkowych w umowach o unikaniu podwójnego opodatkowania.
4. Odsetki w ustawie o CIT i PIT oraz w umowach o unikaniu podwójnego opodatkowania.
5. Należności licencyjne w ustawie o CIT i PIT oraz w umowach o unikaniu podwójnego opodatkowania.
6. Instytucja uprawnionego odbiorcy (beneficial owner) w umowach o unikaniu podwójnego opodatkowania.
7. Warunki dla zwolnienia od podatku „u źródła” odsetek i należności licencyjnych wypłacanych podmiotom powiązanym wraz z obowiązkami dokumentacyjnymi.
8. Dywidendy w ustawie o CIT i PIT oraz dywidendy w umowach o unikaniu podwójnego opodatkowania.
9. Podatek „u źródła” od biletów lotniczych.
10. Wynagrodzenie dyrektorów, członków rad nadzorczych oraz pracowników w ustawie o PIT oraz w umowach o unikaniu podwójnego opodatkowania.
11. Opodatkowanie usług o charakterze niematerialnym.
12. Opodatkowanie tzw. zysków z przedsiębiorstwa.

13. Certyfikaty rezydencji.
14. Problemy praktyczne związane z poborem podatku „u źródła”:
• zakres pojęcia „wypłaty”,
• kurs waluty stosowany do obliczenia wysokości podatku „u źródła”,
• pobrany podatek „u źródła” jako koszt uzyskania przychodu,
• zasady ubruttowienia należności podmiotu zagranicznego.
15. Nowe zasady pobory podatku „u źródła” od 1 stycznia 2020 i 2021 r., zmiany w związku z COVID-19:
• zmiana definicji legalnej rzeczywistego właściciela,
• zmiany w zakresie sposobu poboru podatku „u źródła”,
• opinia o stosowaniu przez płatnika zwolnienia z poboru podatku „u źródła”,
• zwrot podatku z tytułu wypłaconych należności,
• certyfikat rezydencji przy usługach niematerialnych,
• zwolnienia od poboru podatku od odsetek i dyskonta od listów zastawnych i obligacji,
• nowe zasady odpowiedzialności płatnika.
16. Obowiązki informacyjne i dokumentacyjne:
• deklaracja CIT 10Z / PIT 8AR,
• informacja IFT – 2/2R / IFT – 1/1R,
• pozostałe obowiązki dokumentacyjne i informacyjne.

Harmonogram zajęć


Harmonogram zostanie dodany po ustaleniu terminu szkolenia.

Michał Zdyb

Wykładowca: Michał Zdyb

właściciel Kancelarii Doradztwa Podatkowego TAXWISE (www.michalzdyb.pl), doradca podatkowy nr 11424, posiadający 16 lat doświadczenia zawodowego zdobytego m.in. w firmach konsultingowych z tzw. Wielkiej Czwórki oraz w spółkach giełdowych.

Obszarem jego szczególnego zainteresowania jest międzynarodowe prawo podatkowe. Michał jest autorem ponad stu publikacji podatkowych w prasie fachowej (Dziennik Gazeta Prawna, Rzeczpospolita, Przegląd Podatkowy, Prawo i Podatki), w tym dwóch książek wydanych przez wydawnictwo Difin: Międzynarodowe Prawo Podatkowe oraz Oddziały i przedstawicielstwa podmiotów zagranicznych w Polsce. Michał jest doświadczonym trenerem z zakresu prawa podatkowego (przeprowadził ponad 50 szkoleń podatkowych) oraz wykładowcą akademickim (m.in. Szkoła Główna Handlowa w Warszawie). Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Aktualnie przygotowuje rozprawę doktorską na temat dysfunkcyjności umów o unikaniu podwójnego opodatkowania na tle zjawiska treaty shopping.

Dla osób, które uczestniczyły w innych kursach CE PIBR – 15% rabatu (340 zł netto).

Aby uzyskać rabat, zapłać co najmniej 10 dni przed terminem kursu.

Dodatkowe informacje

  • Proces edukacji w ramach kursu realizowany jest w oparciu o: autorskie wykłady on-line połączone z rozwiązywaniem zadań praktycznych, literaturę przedmiotu (akty normatywne) i ćwiczeniowe materiały szkoleniowe oraz samodzielną naukę słuchacza.
  • Kurs trwa 8 godzin lekcyjnych (godzina lekcyjna to 45 minut).
  • Podstawą do uzyskania zaliczenia kursu jest obecność na zajęciach i aktywny w nich udział. Osoby, które uczestniczyły przynajmniej w 90% godzin lekcyjnych uzyskują zaświadczenie o ukończeniu kursu.
  • Warunkiem przystąpienia do kursu jest wniesienie opłaty oraz wypełnienie formularza rejestracyjnego. Przesłanie formularza rejestracyjnego równoważne jest z deklaracją słuchacza o zapoznaniu się z regulaminem organizacji szkoleń w Centrum Edukacji PIBR.
  • Kurs zostanie zrealizowany, jeśli zbierze się grupa minimum 15 osób.
  • Zajęcia odbywają się na platformie clickmeeting. Wymagania techniczne dla uczestników szkolenia dostępne są tutaj.

Jak zapłacić?

Cena:
400,00 zł + VAT zw = 400,00 zł - koszt udziału dla biegłych rewidentów
400,00 zł + 23% VAT = 492,00 zł - koszt udziału dla osób nie będących biegłymi rewidentami

Opłatę w przypadku kursu w terminie:

 • 11 maja 2021 r. wpłać do 1 maja 2021 r. W tytule przelewu podaj symbol kursu „PUZ20210511” oraz imię i nazwisko uczestnika kursu.

Numer konta bankowego do przelewu:

PKO BP 41 1020 1042 0000 8102 0300 2334
Polska Izba Biegłych Rewidentów
al. Jana Pawła II 80
00-175 Warszawa

Zgłoś zainteresowanie szkoleniem

Podatek u źródła na gruncie PIT i CIT

Cena netto: 400 zł

Brak terminów. Jeżeli chcesz wziąć udział w tym szkoleniu, daj nam znać. Postaramy się zorganizować dodatkowy termin.

Dane uczestnika szkolenia:

Administratorem danych osobowych zebranych za pośrednictwem niniejszego formularza jest Polska Izba Biegłych Rewidentów, al. Jana Pawła II 80, 00-175 Warszawa, e-mail: biuro@pibr.org.pl, (zwana dalej "PIBR"), Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu wzięcia udziału w oferowanym szkoleniu. Czytaj całość


Masz pytania?

Elżbieta Goławska - koordynator ds. szkoleń Zadzwoń: 22 637 31 04 Napisz: ce@pibr.org.pl