Nasze kursy

Ceny transferowe - obowiązki podmiotów powiązanych, transakcje kontrolowane, kluczowe ryzyka

Co zyskasz?

Dla biegłych rewidentów kurs daje możliwość zaliczenia 4 godzin samokształcenia w ramach doskonalenia zawodowego.

 • W trakcie szkolenia odpowiemy na najczęstsze dylematy podmiotów powiązanych związane z identyfikacją transakcji kontrolowanych oraz określania obowiązków dokumentacyjnych.

 • Pokażemy na co zwrócić uwagę przy weryfikacji obowiązków dokumentacyjnych za 2019 rok. Omówimy aktualny kalendarz raportowania za 2020 rok.

 • Przedstawimy nowe obowiązki podmiotów powiązanych, które weszły w życie od 1 stycznia 2021 roku ze szczególnym uwzględnieniem tematu rajów podatkowych.

Program

I. Kluczowe dylematy podmiotów powiązanych
1. Czy umowy i faktury zaliczkowe powinny stanowić podstawę identyfikacji obowiązku dokumentacyjnego?
2. Czy jest możliwość dowolnego wyboru metody weryfikacji ceny transferowej?
3. Dlaczego metoda koszt plus nie może być sosowana zamiennie z metodą marży transakcyjnej netto?
4. Czy można sporządzić analizę cen transferowych po zakończeniu roku podatkowego?
5. Co oznacza i jakie są skutki błędnego wyboru strony testowanej?
6. Co oznacza klauzula rynkowości cen? Dlaczego zasada arm’s length principle nie zabezpiecza podatnika przed kontrolą podatkową?
7. Dlaczego korekta cen transferowych wiąże się z ryzykiem podatkowym?
8. Co oznacza aktualizacja analizy porównawczej? Czy każdy podmiot powiązany powinien sporządzić nową analizę porównawczą po wprowadzeniu stanu epidemii?

II. Identyfikacja transakcji kontrolowanej
1. Definicja transakcji kontrolowanej.
2. Podstawowe ustalenia limitu transakcji kontrolowanej.
3. Pozostałe transakcje. Katalog czynności uznawanych za zdarzenia podlegające obowiązkowi dokumentacyjnemu.
4. Matryca transakcji kontrolowanych.

III. Raportowanie transakcji za 2020 i 2021 r. Kluczowe ryzyka.
1. Kalendarz raportowania dla podmiotów powiązanych w 2021 r.
2. Planowane zmiany w TP w 2021 r. – pakiet uproszczeń.
3. Weryfikacja rozliczeń grupowych w 2019 r. Na co zwrócić uwagę przed ewentualną korektą TPR za 2019 r. ?
4. Klauzula rynkowości cen.
5. Nowe obowiązki:
a) raje podatkowe – rozszerzenie katalogu transakcji,
b) limit 500 000 PLN – sposób ustalenia obowiązku,
c) strategia podatkowa.

IV. Informacja TPR
1. Nowelizacja rozporządzenia w sprawie informacji o cenach transferowych. Kluczowe zmiany w TPR za 2020 r.
a) ograniczenie możliwości wyboru innej metody do metod skatalogowanych w rozporządzeniu,
b) rozszerzenie możliwości stosowania metody porównywalnej ceny niekontrolowanej,
c) wprowadzenie obowiązku informowania o kompensacie,
d) wprowadzenie obowiązku ujawniania zawarcia umowy spółki niebędącej osobą prawną,
e) wprowadzenie obowiązku informowania o rodzaju analizy cen transferowych.
2. Informacje TPR-C. Jak uniknąć/ zminimalizować ryzyka podatkowe?

V. Analiza cen transferowych
1. Podmioty zobowiązane do sporządzenia analizy porównawczej.
2. Rola analizy porównawczej.
3. Elementy analizy porównawczej.
4. Metodologia sporządzenia analizy porównawczej:
a) wybór okresu badawczego,
b) wybór strony badanej,
c) wybór metody badawczej,
d) kryteria zawężające,
e) wybór wskaźnika rentowności,
f) algorytm ceny, baza kosztowa,
g) przedziały rynkowe, rodzaje.
5. Analiza porównawcza w wybranych orzeczeniach sadów administracyjnych.

Harmonogram zajęć


 • 9.00 - 10.30 - zajęcia on-line
 • 10.30 - 10.45 - przerwa
 • 10.45 - 12.15 - zajęcia on-line
Jarosław Mika

Wykładowca: dr Jarosław Mika

Doradca podatkowy. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie z zakresu prawa podatkowego – najpierw jako członek zarządów spółek kapitałowych polskich oraz z udziałem kapitału zagranicznego a następnie jako doradca podatkowy (numer wpisu 10 625).

Doświadczenie z zakresu podatków zdobywał m.in. w KPMG, CC&M.

Autor kilkunastu publikacji dotyczących problematyki prawa podatkowego (Przegląd Podatkowy, Monitor Podatkowy) oraz książek: „Dokumentacje podatkowe” (C.H. Beck, Warszawa 2019), „Ceny transferowe. Komentarz do rozporządzeń. Metody szacowania i analizy cen transferowych. Obowiązki sprawozdawcze. Schematy podatkowe MDR. Przykłady.” (C.H. Beck, Warszawa 2019), „Ceny transferowe. 259 wyjaśnień i interpretacji” (Wolters Kluwer, Warszawa 2018), „Ceny transferowe. Komentarz do rozporządzenia Ministra Finansów. Metody ustalania i szacowania cen transferowych. Przykłady” (C.H. Beck, Warszawa 2014, wydanie 2 w 2017 roku), „Podatkowe aspekty działalności w specjalnych strefach ekonomicznych” (Unimex, Wrocław 2012), „Ceny transferowe. Dokumentacje podatkowe. Odpowiedzialność karna skarbowa” (C.H. Beck, Warszawa 2007).

Dla osób, które uczestniczyły w innych kursach CE PIBR – 15% rabatu (238 zł netto).

Aby uzyskać rabat, zapłać co najmniej 10 dni przed terminem kursu.

Dodatkowe informacje

  • Proces edukacji w ramach kursu realizowany jest w oparciu o: autorskie wykłady prowadzone on-line, literaturę przedmiotu (akty normatywne) i ćwiczeniowe materiały szkoleniowe oraz samodzielną naukę słuchacza.
  • Kurs trwa 4 godziny lekcyjne (godzina lekcyjna to 45 minut).
  • Podstawą do uzyskania zaliczenia kursu jest obecność na zajęciach i aktywny w nich udział. Osoby, które uczestniczyły przynajmniej w 90% godzin lekcyjnych uzyskują zaświadczenie o ukończeniu kursu.
  • Warunkiem przystąpienia do kursu jest wniesienie opłaty oraz wypełnienie formularza rejestracyjnego. Przesłanie formularza rejestracyjnego równoważne jest z deklaracją słuchacza o zapoznaniu się z regulaminem organizacji szkoleń w Centrum Edukacji PIBR.
  • Kurs zostanie zrealizowany, jeśli zbierze się grupa minimum 15 osób.
  • Zajęcia odbywają się za pomocą platformy clickmeeting. Wymagania techniczne dla uczestników szkolenia dostępne są tutaj.

Jak zapłacić?

Cena:
280,00 zł + VAT zw = 280,00 zł - koszt udziału dla biegłych rewidentów
280,00 zł + 23% VAT = 344,40 zł - koszt udziału dla osób nie będących biegłymi rewidentami

Opłatę w przypadku kursu w terminie:

 • 26 maja 2021 r. wpłać do 16 maja 2021 r. W tytule przelewu podaj symbol kursu „CTO20210526” oraz imię i nazwisko uczestnika kursu.

Numer konta bankowego do przelewu:

PKO BP 41 1020 1042 0000 8102 0300 2334
Polska Izba Biegłych Rewidentów
al. Jana Pawła II 80
00-175 Warszawa

Zgłoś się na szkolenie

Ceny transferowe - obowiązki podmiotów powiązanych, transakcje kontrolowane, kluczowe ryzyka

Cena netto: 280 zł

Termin: 26 maja 2021 r.

Dane uczestnika szkolenia:

Administratorem danych osobowych zebranych za pośrednictwem niniejszego formularza jest Polska Izba Biegłych Rewidentów, al. Jana Pawła II 80, 00-175 Warszawa, e-mail: biuro@pibr.org.pl, (zwana dalej "PIBR"), Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu wzięcia udziału w oferowanym szkoleniu. Czytaj całość


Masz pytania?

Elżbieta Goławska - koordynator ds. szkoleń Zadzwoń: 22 637 31 04 Napisz: ce@pibr.org.pl