Nasze kursy

Zaawansowana analiza finansowa sprawozdań finansowych w dobie COVID-19

Co zyskasz?

Dla biegłych rewidentów kurs zalicza 8 godzin samokształcenia.

 • Omówimy zmiany w podejściu do analizy finansowej związane z COVID-19.

 • Ponadto przedstawimy wpływ tarcz antykryzysowych na analizę sprawozdań finansowych.

 • Omówimy ograniczenia w zakresie analizy porównawczej i branżowej.

Program

1. Zmiany w podejściu do analizy finansowej związane z COVID-19:
- wydłużenie terminów sprawozdawczych a analiza finansowa,
- analiza przychodów przy braku przychodów,
- analiza wyników finansowych kwartalnych, miesięcznych i dziennych,
- wpływ danych makroekonomicznych na analizę sprawozdań finansowych.

2. Sprawozdanie finansowe w dobie COVID-19 – wyzwania dla sporządzających
.

3. Analiza finansowa w okresie dużej zmienności:

- analiza dynamik i struktury,
- analiza wskaźników finansowych.

4. Wpływ tarcz antykryzysowych na analizę sprawozdań finansowych:
- dotacje/ dofinansowanie,
- umorzenia/ zwolnienie,
- redukcje/ porozumienia.

5. Ograniczenia w zakresie analizy porównawczej i branżowej.

6. Zmiana przedmiotu działalności gospodarczej a analiza finansowa.

7. Analiza ryzyk „covid’owych”:

- analiza danych szacunkowych,
- analiza sprawozdań finansowych grup kapitałowych,
- COVID-19 a rachunkowość kreatywna.

8. Ocena kontynuacji działalności w dobie COVID-19.

Harmonogram zajęć


 • 9.00 - 10.30 - zajęcia on-line
 • 10.30 - 10.45 - przerwa
 • 10.45 - 12.15 - zajęcia on-line
 • 12.15 - 12.45 - przerwa
 • 12.45 - 14.15 - zajęcia on-line
 • 14.15 - 14.30 - przerwa
 • 14.30 - 16.00 - zajęcia on-line
Piotr Rybicki

Wykładowca: Piotr Rybicki

od ponad 20 lat związany z rynkiem kapitałowym. Aktywny członek rad nadzorczych i komitetów audytów w spółkach rodzinnych i prywatnych, notowanych na giełdzie papierów wartościowych, czy też z udziałem Skarbu Państwa oraz spółek komunalnych. Praktyk zarządzania finansami. Biegły rewident.

Członek Zespołu eksperckiego do spraw zwiększenia efektywności rad nadzorczych Komisji do spraw Reformy Nadzoru Właścicielskiego przy Ministerstwie Aktywów Państwowych. Członek stowarzyszeń i organizacji biznesowych, m.in. wieloletni wiceprezes Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach, Członek Kapituły Nagrody Dyrektor Finansowy Roku.

Autor licznych publikacji, analiz branżowych i komentarzy medialnych z obszarów zarządzania, finansów, rachunkowości i nadzoru właścicielskiego. Wykładowca specjalistycznych kursów i szkoleń z finansów i rachunkowości, a także ekspert na kursach przygotowawczych do egzaminu na członków rad nadzorczych spółek Skarbu Państwa. Panelista kluczowych branżowych konferencji i spotkań biznesowych i związanych z rynkiem kapitałowym. Inicjator oraz współorganizator największego w Polsce projektu propagującego standardy właścicielskie – „Konferencja Rada Nadzorcza” i corocznego wyróżnienia „Człowiek Corporate Governance”. Fundator i ekspert portalu NadzorKorporacyjny.pl.

Dla osób, które uczestniczyły w innych kursach CE PIBR – 15% rabatu (425 zł netto).

Aby uzyskać rabat, zapłać co najmniej 10 dni przed terminem kursu.

Dodatkowe informacje

  • Proces edukacji w ramach kursu realizowany jest w oparciu o: autorskie wykłady prowadzone on-line, literaturę przedmiotu (akty normatywne) i ćwiczeniowe materiały szkoleniowe oraz samodzielną naukę słuchacza.
  • Kurs trwa 8 godzin lekcyjnych (godzina lekcyjna to 45 minut).
  • Podstawą do uzyskania zaliczenia kursu jest obecność na zajęciach i aktywny w nich udział. Osoby, które uczestniczyły przynajmniej w 90% godzin lekcyjnych uzyskują zaświadczenie o ukończeniu kursu.
  • Warunkiem przystąpienia do kursu jest wniesienie opłaty oraz wypełnienie formularza rejestracyjnego. Przesłanie formularza rejestracyjnego równoważne jest z deklaracją słuchacza o zapoznaniu się z regulaminem organizacji szkoleń w Centrum Edukacji PIBR.
  • Kurs zostanie zrealizowany, jeśli zbierze się grupa minimum 15 osób.
  • Zajęcia odbywają się za pomocą platformy clickmeeting. Wymagania techniczne dla uczestników szkolenia dostępne są tutaj.

Jak zapłacić?

Cena:
500,00 zł + VAT zw = 500,00 zł - koszt udziału dla biegłych rewidentów
500,00 zł + 23% VAT = 615,00 zł - koszt udziału dla osób nie będących biegłymi rewidentami

Opłatę w przypadku kursu w terminie:

 • 8 grudnia 2021 r. wpłać do 28 listopada 2021 r. W tytule przelewu podaj symbol kursu „ZAF20211208” oraz imię i nazwisko uczestnika kursu.

Numer konta bankowego do przelewu:

PKO BP 41 1020 1042 0000 8102 0300 2334
Polska Izba Biegłych Rewidentów
al. Jana Pawła II 80
00-175 Warszawa

Zgłoś się na szkolenie

Zaawansowana analiza finansowa sprawozdań finansowych w dobie COVID-19

Cena netto: 500 zł

Termin: 8 grudnia 2021 r.

Dane uczestnika szkolenia:

Administratorem danych osobowych zebranych za pośrednictwem niniejszego formularza jest Polska Izba Biegłych Rewidentów, al. Jana Pawła II 80, 00-175 Warszawa, e-mail: biuro@pibr.org.pl, (zwana dalej "PIBR"), Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu wzięcia udziału w oferowanym szkoleniu. Czytaj całość

Uwagi:

Masz pytania?

Elżbieta Goławska - koordynator ds. szkoleń Zadzwoń: 22 637 31 04 Napisz: ce@pibr.org.pl