Nasze kursy

Sprawozdanie z wynagrodzeń JZP – sporządzanie i ocena. Perspektywa rady nadzorczej i biegłego rewidenta

Co zyskasz?

Dla biegłych rewidentów kurs zaliczy 8 godzin samokształcenia w ramach doskonalenia zawodowego.

 • Omówimy zasady sporządzania sprawozdania z wynagrodzeń.

 • Przedstawimy zawartość informacyjną sprawozdania z wynagrodzeń – krok po kroku.

 • Omówimy także zasady badania sprawozdania z wynagrodzeń.

Program

Szkolenie skierowane jest dla podmiotów zobligowanych do sporządzania sprawozdania z wynagrodzeń zgodnie z wymogami art. 90g ust. 10 ustawy o ofercie, a także dla biegłych rewidentów badających w/w sprawozdanie.

Do udziału w szkoleniu zapraszamy: rady nadzorcze, zarządy, radców prawnych, dyrektorów finansowych, dyrektorów sprawozdawczości, dyrektorów HR, dyrektorów IR oraz biegłych rewidentów badających sprawozdanie z wynagrodzeń Jednostek Zainteresowania Publicznego.

Część I - Sporządzanie sprawozdania z wynagrodzeń

 • Podstawy prawne sporządzania sprawozdania z wynagrodzeń przez Jednostki Zainteresowania Publicznego.
 • Terminarz sporządzania i oceny sprawozdania z wynagrodzeń.
 • Sprawozdanie z wynagrodzeń a polityka wynagrodzeń.
 • Procedura wyboru biegłego rewidenta do oceny sprawozdania z wynagrodzeń.
 • Perspektywa rady nadzorczej – kto przygotowuje sprawozdanie z wynagrodzeń.
 • Zawartość informacyjna sprawozdania z wynagrodzeń – krok po kroku.
 • Procedura zatwierdzania sprawozdania z wynagrodzeń przez radę nadzorczą.
 • Sprawozdanie z wynagrodzeń – na przykładach.
 • Komunikacja rady nadzorczej z biegłym rewidentem.

Część II - Badanie sprawozdania z wynagrodzeń

 • Podstawy prawne dokonywania oceny sprawozdania z wynagrodzeń JZP przez biegłego rewidenta.
 • Komunikacja biegłego rewidenta z radą nadzorczą.
 • Ocena sprawozdania z wynagrodzenia jako usługa atestacyjna.
 • Wytyczne dotyczące usługi atestacyjnej biegłego rewidenta polegającej na ocenie sprawozdania o wynagrodzeniach.
 • „Kompletność” sprawozdania z wynagrodzeń.
 • Ocena sprawozdania z wynagrodzeń – krok po kroku.
 • Czy możliwe jest rozszerzenie zlecenia.
 • Dokumentacja zlecenia, czyli o tym czego nie widzi „klient”.
 • Ocena sprawozdania z wynagrodzeń – na przykładach.

Harmonogram zajęć


 • 9.00 - 10.30 - zajęcia on-line
 • 10.30 - 10.45 - przerwa
 • 10.45 - 12.15 - zajęcia on-line
 • 12.15 - 12.45 - przerwa
 • 12.45 - 14.15 - zajęcia on-line
 • 14.15 - 14.30 - przerwa
 • 14.30 - 16.00 - zajęcia on-line
Piotr Rybicki

Wykładowca: Piotr Rybicki

od ponad 20 lat związany z rynkiem kapitałowym. Aktywny członek rad nadzorczych i komitetów audytów w spółkach rodzinnych i prywatnych, notowanych na giełdzie papierów wartościowych, czy też z udziałem Skarbu Państwa oraz spółek komunalnych. Praktyk zarządzania finansami. Biegły rewident.

Członek Zespołu eksperckiego do spraw zwiększenia efektywności rad nadzorczych Komisji do spraw Reformy Nadzoru Właścicielskiego przy Ministerstwie Aktywów Państwowych. Członek stowarzyszeń i organizacji biznesowych, m.in. wieloletni wiceprezes Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach, Członek Kapituły Nagrody Dyrektor Finansowy Roku.

Autor licznych publikacji, analiz branżowych i komentarzy medialnych z obszarów zarządzania, finansów, rachunkowości i nadzoru właścicielskiego. Wykładowca specjalistycznych kursów i szkoleń z finansów i rachunkowości, a także ekspert na kursach przygotowawczych do egzaminu na członków rad nadzorczych spółek Skarbu Państwa. Panelista kluczowych branżowych konferencji i spotkań biznesowych i związanych z rynkiem kapitałowym. Inicjator oraz współorganizator największego w Polsce projektu propagującego standardy właścicielskie – „Konferencja Rada Nadzorcza” i corocznego wyróżnienia „Człowiek Corporate Governance”. Fundator i ekspert portalu NadzorKorporacyjny.pl.

Dla osób, które uczestniczyły w innych kursach CE PIBR – 15% rabatu (425 zł netto).

Aby uzyskać rabat, zapłać co najmniej 10 dni przed terminem kursu.

Dodatkowe informacje

  • Proces edukacji w ramach kursu realizowany jest w oparciu o: autorskie wykłady prowadzone on-line, literaturę przedmiotu (akty normatywne) i ćwiczeniowe materiały szkoleniowe oraz samodzielną naukę słuchacza.
  • Kurs trwa 8 godzin lekcyjnych (godzina lekcyjna to 45 minut).
  • Podstawą do uzyskania zaliczenia kursu jest obecność na zajęciach i aktywny w nich udział. Osoby, które uczestniczyły przynajmniej w 90% godzin lekcyjnych uzyskują zaświadczenie o ukończeniu kursu.
  • Warunkiem przystąpienia do kursu jest wniesienie opłaty oraz wypełnienie formularza rejestracyjnego. Przesłanie formularza rejestracyjnego równoważne jest z deklaracją słuchacza o zapoznaniu się z regulaminem organizacji szkoleń w Centrum Edukacji PIBR.
  • Kurs zostanie zrealizowany, jeśli zbierze się grupa minimum 15 osób.
  • Zajęcia odbywają się za pomocą platformy clickmeeting. Wymagania techniczne dla uczestników szkolenia dostępne są tutaj.

Jak zapłacić?

Cena:
500,00 zł + VAT zw = 500,00 zł - koszt udziału dla biegłych rewidentów
500,00 zł + 23% VAT = 615,00 zł - koszt udziału dla osób nie będących biegłymi rewidentami

Opłatę w przypadku kursu w terminie:

 • 13 maja 2021 r. wpłać do 3 maja 2021 r. W tytule przelewu podaj symbol kursu „SZW20210513” oraz imię i nazwisko uczestnika kursu.

Numer konta bankowego do przelewu:

PKO BP 41 1020 1042 0000 8102 0300 2334
Polska Izba Biegłych Rewidentów
al. Jana Pawła II 80
00-175 Warszawa

Zgłoś się na szkolenie

Sprawozdanie z wynagrodzeń JZP – sporządzanie i ocena. Perspektywa rady nadzorczej i biegłego rewidenta

Cena netto: 500 zł

Termin: 13 maja 2021 r.

Dane uczestnika szkolenia:

Administratorem danych osobowych zebranych za pośrednictwem niniejszego formularza jest Polska Izba Biegłych Rewidentów, al. Jana Pawła II 80, 00-175 Warszawa, e-mail: biuro@pibr.org.pl, (zwana dalej "PIBR"), Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu wzięcia udziału w oferowanym szkoleniu. Czytaj całość


Masz pytania?

Elżbieta Goławska - koordynator ds. szkoleń Zadzwoń: 22 637 31 04 Napisz: ce@pibr.org.pl