Nasze kursy

Standardy wartości w wycenie przedsiębiorstw - czy zawsze powinna być stosowana wartość godziwa?

Co zyskasz?

Dla biegłych rewidentów kurs zalicza 4 godziny samokształcenia.

 • Przedstawimy relację - wartość godziwa a standardy zdefiniowane w Powszechnych Krajowych Zasadach Wyceny.

 • Omówimy ujęcie aktywów nieoperacyjnych w zależności od zastosowanego standardu wyceny.

 • Ponadto omówimy podstawowe założenia wyceny prowadzonej zgodnie z podejściem dochodowym: wycena metodą FCFF oraz FCFE.

Program

1. Czym jest standard wartości?

2. Definicja wartości godziwej.

3. Standard wartości godziwej a standardy zdefiniowane w Powszechnych Krajowych Zasadach Wyceny: wartość godziwa rynkowa; wartość sprawiedliwa; wartość wewnętrzna oraz wartość inwestycyjna.

4. Omówienie podstawowych założeń wyceny prowadzonej zgodnie z podejściem dochodowym: wycena metodą FCFF oraz FCFE. Renta wieczysta.

5. Specyfika kalkulacji przepływów pieniężnych na potrzeby wartości wewnętrznej. Korekty w kalkulacji przepływów pieniężnych w zależności od zastosowanego standardu wyceny.

6. Ujęcie aktywów nieoperacyjnych w zależności od zastosowanego standardu wyceny.

7. Wstęp do problematyki kalkulacja kosztu kapitału własnego w zależności od zastosowanego standardu wyceny.

Harmonogram zajęć


 • 9.00 - 10.30 - zajęcia on-line
 • 10.30 - 10.45 - przerwa
 • 10.45 - 12.15 - zajęcia on-line
Paweł Wnuczak

Wykładowca: dr Paweł Wnuczak

Katedra Finansów Akademii Leona Koźmińskiego.
Od 2007 r. pracuje jako ekspert wyceniający przedsiębiorstwa, przeprowadza audyty wycen przedsiębiorstw, bierze udział w sporach sądowych, których przedmiotem jest ocena wartości udziałów przedsiębiorstw. Wycenił sam lub pracując w ramach zespołów kilkadziesiąt podmiotów prowadzących działalność między innymi w sektorze budowalnym, hutniczym, energetycznym, spożywczym, rolniczym, paliwowym, rozrywkowym, ochrony zdrowia oraz edukacyjnym. Ponadto, uczestniczył w opracowaniu kilkadziesiąt projektów z zakresu oceny projektów inwestycyjnych, opracowaniu systemu controllingu, analiz finansowych oraz przygotowaniu dokumentacji aplikacyjnej dla podmiotów ubiegających się o środki z UE.

W pracy zawodowej pełnił m.in. funkcję analityka finansowego, kontrolera finansowego, menadżera projektów doradczych oraz eksperta ds. finansowych w firmie consultingowej. Kierownik merytoryczny finansowych studiów podyplomowych Akademii Leona Koźmińskiego. Pełni również funkcje członka rady nadzorczej.

W pracy naukowej zajmuje się szeroko rozumianymi finansami przedsiębiorstwa, ze szczególnym uwzględnieniem wyceny przedsiębiorstwa. Uczestnik konferencji naukowych o tematyce związanej z zarządzaniem finansami przedsiębiorstw oraz autor wielu recenzowanych publikacji z tego zakresu.

Prowadzi zajęcia z zakres analizy finansowej, budżetowania, controllingu, wyceny i zarządzania wartością przedsiębiorstwa oraz opracowania dokumentacji aplikacyjnej o dofinansowanie z środków UE na studiach dyplomowych, podyplomowych oraz MBA w Akademii Leona Koźmińskiego, na Uniwersytecie Warszawskim, ESSCA – Angers France,  Państwowej Szkole Wyższej im. Papieża Jana Pawła II oraz w Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania. Przeprowadził szkolenia między innymi dla PKO BP, Orange, Raiffeisen Leasing, PGNIG S.A., Banku Gospodarstwa Krajowego, Jeronimo Martins Polska S.A., PZL Mielec, Neinver Polska, Union Investment TFI S.A., Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej, Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych, Władzy Wdrażającej Programy Europejskie, Pracodawców RP (dawniej Konfederacja Pracodawców Polskich), Akademickich Inkubatorów Przedsiębiorczości.

Dla osób, które uczestniczyły w innych kursach CE PIBR – 15% rabatu (238 zł netto).

Aby uzyskać rabat, zapłać co najmniej 10 dni przed terminem kursu.

Dodatkowe informacje

  • Proces edukacji w ramach kursu realizowany jest w oparciu o: autorskie wykłady prowadzone on-line, literaturę przedmiotu (akty normatywne) i ćwiczeniowe materiały szkoleniowe oraz samodzielną naukę słuchacza.
  • Kurs trwa 4 godziny lekcyjnych (godzina lekcyjna to 45 minut).
  • Podstawą do uzyskania zaliczenia kursu jest obecność na zajęciach i aktywny w nich udział. Osoby, które uczestniczyły przynajmniej w 90% godzin lekcyjnych uzyskują zaświadczenie o ukończeniu kursu.
  • Warunkiem przystąpienia do kursu jest wniesienie opłaty oraz wypełnienie formularza rejestracyjnego. Przesłanie formularza rejestracyjnego równoważne jest z deklaracją słuchacza o zapoznaniu się z regulaminem organizacji szkoleń w Centrum Edukacji PIBR.
  • Kurs zostanie zrealizowany, jeśli zbierze się grupa minimum 15 osób.
  • Zajęcia odbywają się za pomocą platformy clickmeeting. Wymagania techniczne dla uczestników szkolenia dostępne są tutaj.

Jak zapłacić?

Cena:
280,00 zł + VAT zw = 280,00 zł - koszt udziału dla biegłych rewidentów
280,00 zł + 23% VAT = 334,40 zł - koszt udziału dla osób nie będących biegłymi rewidentami

Opłatę w przypadku kursu w terminie:

 • 2 września 2021 r. wpłać do 22 sierpnia 2021 r. W tytule przelewu podaj symbol kursu „WGX20210902” oraz imię i nazwisko uczestnika kursu.

Numer konta bankowego do przelewu:

PKO BP 41 1020 1042 0000 8102 0300 2334
Polska Izba Biegłych Rewidentów
al. Jana Pawła II 80
00-175 Warszawa

Zgłoś się na szkolenie

Standardy wartości w wycenie przedsiębiorstw - czy zawsze powinna być stosowana wartość godziwa?

Cena netto: 280 zł

Termin: 2 września 2021 r.

Dane uczestnika szkolenia:

Administratorem danych osobowych zebranych za pośrednictwem niniejszego formularza jest Polska Izba Biegłych Rewidentów, al. Jana Pawła II 80, 00-175 Warszawa, e-mail: biuro@pibr.org.pl, (zwana dalej "PIBR"), Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu wzięcia udziału w oferowanym szkoleniu. Czytaj całość


Masz pytania?

Elżbieta Goławska - koordynator ds. szkoleń Zadzwoń: 22 637 31 04 Napisz: ce@pibr.org.pl