Nasze kursy

Excel w finansach

Co zyskasz?

Dla biegłych rewidentów kurs daje możliwość zaliczenia 16 godzin samokształcenia.

 • Każdy uczestnik szkolenia otrzyma materiały szkoleniowe zawierające pakiet zadań wraz z opisem.

 • Po ukończeniu zajęć uczestnicy będą w stanie zastosować nabyte wiadomości do analizy danych oraz do budowy modeli, dzięki którym podejmowanie decyzji będzie oparte o rzetelne i dokładne dane.

 • Zdobyta wiedza pomoże m. in. w budowie raportów finansowych, tworzeniu złożonych formuł obliczeniowych, automatyzacji wielu powtarzających się czynności, skutecznego wykorzystania tabel, wykresów przestawnych i innych narzędzi analizy danych, scalania i konsolidacji danych pochodzących z różnych arkuszy.

Program

Czas trwania szkolenia: 2 dni, 16 godz lekcyjnych.

Wymagana jest znajomość MS Excel na poziomie średniozaawansowanym.

UWAGA: Ze względu na formę on-line szkolenia rekomendujemy by w jego trakcie korzystali Państwo z dwóch monitorów lub odtwarzali webinar na jednym urządzeniu zaś na drugim urządzeniu pracowali Państwo na plikach Excel.

 • Porównanie wersji Excela 2003, 2007, 2010, 2013, 2016, 2019, typy plików, rozwój programu, różnice i cechy wspólne, komunikacja pomiędzy różnymi wersjami arkusza, specyfika wykorzystania aplikacji w służbach finansowych firmy.
 • Optymalna „personalizacja” programu do pracy, zaawansowane opcje ustawień Excela.
 • Wykorzystanie nazw lokalnych i globalnych ważnych na jednym arkuszu, deklarowanie nazw dynamicznych, zastosowanie nazw w formułach.
 • Formatowanie warunkowe, warianty zastosowań, edycja formatów warunkowych.
 • Wielokrotne zagnieżdżanie funkcji, formuły tablicowe, stałe liczbowe.
 • Wykorzystanie funkcji Excela z kategorii: matematyczne, daty i czasu, wyszukiwania i adresu, baz danych, finansowych, logicznych, tekstowych, informacyjnych
 • Automatyzacja obliczeń za pomocą funkcji budowanych przez użytkownika, korzystanie z nich w innych arkuszach, tworzenie dodatków.
 • Inspekcja formuł, sprawdzanie błędów.
 • Technologie pobierania danych ze źródeł zewnętrznych (źródła danych Excela, kwerendy baz danych, wykorzystanie modułu MS Query, pobieranie danych z różnych źródeł, wykorzystanie Internetu – dane w formacie XML).
 • Stosowanie tabel przestawnych jako narzędzia analizy danych biznesowych, zasady tworzenia tabel przestawnych.
 • Tworzenie i modyfikowanie tabel przestawnych w oparciu o różne źródła danych, własne pola obliczeniowe, grupowanie danych, niestandardowe formatowanie danych w tabelach przestawnych, formatowanie warunkowe w tabeli przestawnej.
 • Funkcje bazodanowe, przykłady zastosowań praktycznych, dobór kryteriów, alternatywa i koniunkcja kryteriów.
 • Import danych z plików tekstowych do Excela – analiza danych tekstowych, automatyzacja odświeżania danych.
 • Ochrona arkusza, ochrona skoroszytu, walidacja danych.
 • Optymalizacja rozwiązań złożonych problemów za pomocą dodatku Solver, prognozowanie.
 • Przyspieszenie pracy dzięki szablonom Excela, szablony z makropoleceniami.
 • Tworzenie formularzy elektronicznych w Excelu, wykorzystywanie w formularzach elementów sterujących (listy, listy rozwijalne, przyciski, pokrętła).
 • Rejestrowanie, uruchamianie i edycja makr (wykorzystanie modułu Visual Basic  -  Narzędzia z paska, główne elementy okna edytora VBA, podstawowe zasady bezpieczeństwa – poziom zabezpieczeń, komunikaty, ostrzeżenia, makrowirusy, zasady tworzenia makr w czasie nagrywania, lokalizacja i dostępność  makra, Makra z odwołaniami względnymi (wykonujące czynności od komórki aktywnej) oraz bezwzględnymi (wykonujące czynności w tych samych komórkach), różne sposoby uruchamiania (przyciski, pasek narzędzi, polecenia w kartach wstążki), dzielenie długich makr na procedury, planowanie nagrywania dla optymalnego odtwarzania makra, testowanie makr.
 • Wykorzystanie modułu Microsoft Visual Basic do projektowania zaawansowanych obiektów, budowy własnych aplikacji w Excelu, budowy własnych funkcji.
 • Konsolidacja danych pochodzących z różnych arkuszy, różne sposoby konsolidacji.
 • Organizacja pracy z programem Excel w sieci komputerowej: jednoczesna praca wielu użytkowników na jednym arkuszu, łączenie arkuszy i skoroszytów za pomocą sieci komputerowej, scalanie danych z wielu arkuszy.
 • Graficzna prezentacja danych finansowych za pomocą wykresów (wykresy złożone, wykresy prezentujące wiele serii danych, analiza trendu na wykresie, wykresy niestandardowe, wykresy oparte o dane z tabel przestawnych).
 • Budowanie modeli wielowariantowych z użyciem scenariuszy, podsumowania scenariuszy.

Harmonogram zajęć


 • 9.00 - 10.30 - zajęcia on-line
 • 10.30 - 10.45 - przerwa
 • 10.45 - 12.15 - zajęcia on-line
 • 12.15 - 12.45 - przerwa
 • 12.45 - 14.15 - zajęcia on-line
 • 14.15 - 14.30 - przerwa
 • 14.30 - 16.00 - zajęcia on-line
Janusz Gach

Wykładowca: Janusz Gach

specjalizuje się w tematyce zastosowania arkuszy kalkulacyjnych w analizach związanych z potrzebami biznesu i analiz finansowych.

Autor wielu programów szkoleniowych z dziedziny wykorzystania nowych technologii we wspomaganiu zarządzania przepływem informacji w nowoczesnym przedsiębiorstwie.

Potrafi w zrozumiały sposób przekazać skomplikowaną wiedzę dotyczącą złożonych, wieloetapowych analiz wykonywanych na bazie aplikacji MS Excel. Prowadzi szkolenia przeznaczone są dla pracowników różnych działów firm, głównie do grup finansowych.

Dla osób, które uczestniczyły w innych kursach CE PIBR – 15% rabatu (765 zł netto).

Aby uzyskać rabat, zapłać co najmniej 10 dni przed terminem kursu.

Dodatkowe informacje

  • Proces edukacji w ramach kursu realizowany jest w oparciu o warsztaty prowadzone on-line.
  • Kurs trwa 16 godzin lekcyjnych (godzina lekcyjna to 45 minut).
  • Podstawą do uzyskania zaliczenia kursu jest obecność na zajęciach i aktywny w nich udział.
  • Warunkiem przystąpienia do kursu jest wniesienie opłaty oraz wypełnienie formularza rejestracyjnego. Przesłanie formularza rejestracyjnego równoważne jest z deklaracją słuchacza o zapoznaniu się z regulaminem organizacji szkoleń w Centrum Edukacji PIBR.
  • Zajęcia odbywają się za pomocą platformy clickmeeting. Wymagania techniczne dla uczestników szkolenia dostępne są tutaj.
  • Instrukcja połączenia w systemie clicmeeting dostępna jest tutaj.

Jak zapłacić?

Cena:
900,00 zł + VAT zw = 900,00 zł - koszt udziału dla biegłych rewidentów
900,00 zł + 23% VAT = 1.107,00 zł - koszt udziału dla osób nie będących biegłymi rewidentami

Opłatę w przypadku kursu w terminie:

 • 13-14 lipa 2023 r. wpłać do 3 lipca 2023 r. W tytule przelewu podaj symbol kursu "WEX20230713" oraz imię i nazwisko uczestnika kursu.

Numer konta bankowego do przelewu:

PKO BP 41 1020 1042 0000 8102 0300 2334
Polska Izba Biegłych Rewidentów
al. Jana Pawła II 80
00-175 Warszawa

Zgłoś się na szkolenie

Excel w finansach

Cena netto: 900 zł

Termin: 13-14 lipca 2023 r.

Dane uczestnika szkolenia:

Administratorem danych osobowych zebranych za pośrednictwem niniejszego formularza jest Polska Izba Biegłych Rewidentów, al. Jana Pawła II 80, 00-175 Warszawa, e-mail: biuro@pibr.org.pl, (zwana dalej "PIBR"), Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu wzięcia udziału w oferowanym szkoleniu. Czytaj całość

Uwagi:

Masz pytania?

Elżbieta Goławska - koordynator ds. szkoleń Zadzwoń: 22 637 31 04 Napisz: ce@pibr.org.pl