Nasze kursy

Obowiązki biegłego rewidenta oraz osób odpowiedzialnych za finanse w zakresie schematów podatkowych MDR

Co zyskasz?

Dla biegłych rewidentów kurs zalicza 6 godzin samokształcenia.

 • Omówimy schematy podatkowe - ich charakterystykę, rodzaje, przykłady.

 • Przedstawimy obowiązki podmiotów raportujących (promotor, korzystający, wspomagający) także względem siebie.

 • Omówimy pozycję i obowiązki biegłego rewidenta w zakresie MDR.

Program

1) Charakterystyka ogólna:
- cel, pojęcie, kwalifikacja schematów podatkowych, regulacje prawne,
- rola biegłego rewidenta,
- rola księgowych, dyrektorów finansowych.

2) Schematy podatkowe (opis, rodzaje, przykłady, rozpoznawanie):
- uzgodnienie,
- kwalifikowany korzystający,
- kryterium głównej korzyści,
- rozpoznawanie schematów na przykładach z różnych podatków.

3) Omówienie i skatalogowanie cech rozpoznawczych.

4) Identyfikacja i pozycja poszczególnych podmiotów:
- promotor,
- korzystający,
- wspomagający,
- wyłączenia.

5) Obowiązki podmiotów raportujących (promotor, korzystający, wspomagający) także względem siebie.

6) Pozycja i obowiązki biegłego rewidenta:
- role, w jakich może wystąpić biegły rewident,
- dokumenty, które sygnalizować mogą schemat podatkowy przy badaniu sprawozdań finansowych,
- zdarzenia, na które należy zwrócić szczególną uwagę.

7) Pozycja i obowiązki księgowych oraz innych osób odpowiedzialnych za finanse

8) Problemy związane ze stosowaniem przepisów:
- tajemnica zawodowa i zwalnianie z tajemnicy,
- wielość podmiotów zobowiązanych do raportowania.

9) Wewnętrzna procedura:
- podmioty obowiązane do jej posiadania,
- wymagane elementy,
- korzyści wynikające z dobrowolnej procedury przyjętej przez biegłego rewidenta,
- organizacja pracy w sposób zgodny z wymogami MDR.

10) Przekazywanie informacji do Szefa KAS.

11) Sankcje administracyjne, karne i karne-skarbowe, w tym za schemat podatkowy raportowany po terminie.

Harmonogram zajęć


Harmonogram zostanie dodany po ustaleniu terminu szkolenia.

Michał Marek Kowalski

Wykładowca: Michał Marek Kowalski

prawnik, doradca podatkowy, wykładowca, członek Krajowej Izby Doradców Podatkowych, wieloletni pracownik organów podatkowych (urzędów skarbowych i izby administracji skarbowej). Obecnie prowadzi własną kancelarię prawno-podatkową, doradzając przedsiębiorcom i osobom fizycznym. Jest autorem i współautorem procedur, w tym z zakresu MDR i AML. W zakresie prawa podatkowego wspiera m.in. księgowych i biegłych rewidentów. Uczestniczy w pracach dwóch grup roboczych Forum MDR, będącego zespołem opiniodawczo-doradczym przy Ministrze Finansów.

Dla osób, które uczestniczyły w innych kursach CE PIBR – 15% rabatu (340 zł netto).

Aby uzyskać rabat, zapłać co najmniej 10 dni przed terminem kursu.

Dodatkowe informacje

  • Proces edukacji w ramach kursu realizowany jest w oparciu o: autorskie wykłady prowadzone za pomocą transmisji on-line, literaturę przedmiotu i ćwiczeniowe materiały szkoleniowe oraz samodzielną naukę słuchacza.
  • Kurs trwa 6 godzin lekcyjnych (godzina lekcyjna to 45 minut).
  • Podstawą do uzyskania zaliczenia kursu jest obecność na zajęciach i aktywny w nich udział. Osoby, które uczestniczyły przynajmniej w 90% godzin lekcyjnych uzyskują zaświadczenie o ukończeniu kursu.
  • Warunkiem przystąpienia do kursu jest wniesienie opłaty oraz wypełnienie formularza rejestracyjnego. Przesłanie formularza rejestracyjnego równoważne jest z deklaracją słuchacza o zapoznaniu się z regulaminem organizacji szkoleń w Centrum Edukacji PIBR.
  • Kurs zostanie zrealizowany, jeśli zbierze się grupa minimum 15 osób.
  • Zajęcia odbywają się za pomocą platformy clickmeeting. Wymagania techniczne dla uczestników szkolenia dostępne są tutaj.
  • Instrukcja połączenia w systemie clicmeeting dostępna jest tutaj.

Jak zapłacić?

Cena:
400,00 zł + VAT zw = 400,00 zł - koszt udziału dla biegłych rewidentów
400,00 zł + 23% VAT = 492,00 zł - koszt udziału dla osób nie będących biegłymi rewidentami

Opłatę w przypadku kursu w terminie:

 • 05 października 2023 r. wpłać do 25 września 2023 r. W tytule przelewu podaj symbol kursu „MDR20231005” oraz imię i nazwisko uczestnika kursu.

Numer konta bankowego do przelewu:

PKO BP 41 1020 1042 0000 8102 0300 2334
Polska Izba Biegłych Rewidentów
al. Jana Pawła II 80
00-175 Warszawa

Zgłoś zainteresowanie szkoleniem

Obowiązki biegłego rewidenta oraz osób odpowiedzialnych za finanse w zakresie schematów podatkowych MDR

Cena netto: 400 zł

Brak terminów. Jeżeli chcesz wziąć udział w tym szkoleniu, daj nam znać. Postaramy się zorganizować dodatkowy termin.

Dane uczestnika szkolenia:

Administratorem danych osobowych zebranych za pośrednictwem niniejszego formularza jest Polska Izba Biegłych Rewidentów, al. Jana Pawła II 80, 00-175 Warszawa, e-mail: biuro@pibr.org.pl, (zwana dalej "PIBR"), Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu wzięcia udziału w oferowanym szkoleniu. Czytaj całość


Masz pytania?

Elżbieta Goławska - koordynator ds. szkoleń Zadzwoń: 22 637 31 04 Napisz: ce@pibr.org.pl