Nasze kursy

Uzyskanie i udokumentowanie wystarczających i odpowiednich dowodów, na których można oprzeć opinię biegłego rewidenta

Co zyskasz?

Dla biegłych rewidentów kurs zalicza 5 godziny samokształcenia.

 • Przedstawimy rodzaje procedur wykorzystywanych do uzyskania dowodów badania.

 • Omówimy wpływ oceny wystarczalności i odpowiedniości dowodów badania na sprawozdanie biegłego rewidenta.

 • Omówimy dokumentowanie procedur badania jako dowodów wystarczających i odpowiednich.

Program

 • Wystarczające i odpowiednie dowody badania – jeden z celów badania sprawozdania finansowego
 • Procedury badania wykorzystywane do uzyskiwania dowodów badania - rodzaje
 • Dowody badania - kwestia profesjonalnego osądu
 • Powiązanie z oszacowaniem ryzyka i kontrolą wewnętrzną
 • Dowody badania - szczególne rozważania dotyczące wybranych pozycji KSB 501
 • Dokumentowanie procedur badania jako dowodów wystarczających i odpowiednich
 • Wpływ oceny wystarczalności i odpowiedniości dowodów badania na sprawozdanie biegłego rewidenta

Harmonogram zajęć


 • 14.00 - 15.00 - zajęcia on-line
 • 15.00 - 15.10 - przerwa
 • 15.10 - 16.10 - zajęcia on-line
 • 16.10 - 16.20 - przerwa
 • 16.20 - 17.20 - zajęcia on-line
 • 17.20 - 17.30 - przerwa
 • 17.30 - 18.00 - podsumowanie
Ewa Sobińska

Wykładowca: Ewa Sobińska

Biegły rewident z ponad 23 letnim doświadczeniem w prowadzeniu biura rachunkowego i 16 doświadczeniem w audycie,  właściciel firmy audytorskiej AKONTO Ewa Sobińska. Posiada certyfikat księgowy Ministra Finansów.

W ramach działalności audytorskiej uczestniczyła w badaniu wielu spółek, w przygotowywaniu prospektów emisyjnych, przekształcaniu sprawozdań wg MSR/MSSF, badaniu planów połączeń i przekształceń, badaniu funduszy unijnych. Wieloletni wykładowca szkoleń w firmach dotyczące rachunkowości i MSR/MSSF i szkoleń obligatoryjnych dla biegłych rewidentów w SKwP, PIBR i innych firmach szkoleniowych.

Członek komisji ds. standaryzacji usług świadczonych przez biegłych rewidentów przy Krajowej Radzie Biegłych Rewidentów od 2015 r, członek Rady Regionalnego Oddziału PIBR w Warszawie od 2015 r., biegły sądowy od 2004 r. Sądu Okręgowego w Warszawie. Wieloletni wizytator Krajowej Komisji Nadzoru KIBR.

Jest współautorem wielu tłumaczeń publikacji IFAC i autorem tłumaczeń Międzynarodowych Standardów Badania i Kodeksu Etyki, a także wielu publikacji i książek dotyczących badania sprawozdań finansowych i materiałów do obligatoryjnego doskonalenia biegłych rewidentów.

Dla osób, które uczestniczyły w innych kursach CE PIBR – 15% rabatu (255 zł netto).

Aby uzyskać rabat, zapłać co najmniej 10 dni przed terminem kursu.

Dodatkowe informacje

  • Proces edukacji w ramach kursu realizowany jest w oparciu o: autorskie wykłady prowadzone on-line, literaturę przedmiotu (akty normatywne) i ćwiczeniowe materiały szkoleniowe oraz samodzielną naukę słuchacza.
  • Kurs trwa 5 godzin lekcyjnych (godzina lekcyjna to 45 minut).
  • Podstawą do uzyskania zaliczenia kursu jest obecność na zajęciach i aktywny w nich udział. Osoby, które uczestniczyły przynajmniej w 90% godzin lekcyjnych uzyskują zaświadczenie o ukończeniu kursu.
  • Warunkiem przystąpienia do kursu jest wniesienie opłaty oraz wypełnienie formularza rejestracyjnego. Przesłanie formularza rejestracyjnego równoważne jest z deklaracją słuchacza o zapoznaniu się z regulaminem organizacji szkoleń w Centrum Edukacji PIBR.
  • Kurs zostanie zrealizowany, jeśli zbierze się grupa minimum 15 osób.
  • Zajęcia odbywają się za pomocą platformy clickmeeting. Wymagania techniczne dla uczestników szkolenia dostępne są tutaj.

Jak zapłacić?

Cena:
300,00 zł + VAT zw = 300,00 zł - koszt udziału dla biegłych rewidentów
300,00 zł + 23% VAT = 369,00 zł - koszt udziału dla osób nie będących biegłymi rewidentami

Opłatę w przypadku kursu w terminie:

 • 10 listopada 2021 r. wpłać do 31 października 2021 r. W tytule przelewu podaj symbol kursu „DBX20211110” oraz imię i nazwisko uczestnika kursu.

Numer konta bankowego do przelewu:

PKO BP 41 1020 1042 0000 8102 0300 2334
Polska Izba Biegłych Rewidentów
al. Jana Pawła II 80
00-175 Warszawa

Zgłoś się na szkolenie

Uzyskanie i udokumentowanie wystarczających i odpowiednich dowodów, na których można oprzeć opinię biegłego rewidenta

Cena netto: 300 zł

Termin: 10 listopada 2021 r.

Dane uczestnika szkolenia:

Administratorem danych osobowych zebranych za pośrednictwem niniejszego formularza jest Polska Izba Biegłych Rewidentów, al. Jana Pawła II 80, 00-175 Warszawa, e-mail: biuro@pibr.org.pl, (zwana dalej "PIBR"), Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu wzięcia udziału w oferowanym szkoleniu. Czytaj całość

Uwagi:

Masz pytania?

Elżbieta Goławska - koordynator ds. szkoleń Zadzwoń: 22 637 31 04 Napisz: ce@pibr.org.pl