Nasze kursy

Strony powiązane w rachunkowości i badaniu

Co zyskasz?

Dla biegłych rewidentów kurs zalicza 4 godziny samokształcenia.

 • Omówimy strony powiązane według ustawy o rachunkowości i MSR.

 • Przedstawimy zakres stron powiązanych wg KSB 550.

 • Omówimy obowiązki biegłego rewidenta.

Program

1. Wprowadzenie.

2. Strony powiązane w rachunkowości:

 • strony powiązane według ustawy o rachunkowości i MSR,
 • jednostki powiązane i pojęcia pokrewne,
 • wymogi sprawozdawcze.

3. Strony powiązane w badaniu sprawozdania finansowego:

 • zakres stron powiązanych wg KSB 550,
 • obowiązki biegłego rewidenta.

4. Podsumowanie.

Harmonogram zajęć


 • 16:00 - 17.30 - zajęcia on-line
 • 17.30 - 17.45 - przerwa
 • 17.45 - 19:15 - zajęcia on-line
Dorota Anna Mikulska

Wykładowca: dr Dorota Anna Mikulska

ekonomista, biegły rewident, członek Regionalnej Rady RO PIBR w Lublinie, wieloletni wykładowca uczelni wyższych, biegły sądowy, autor licznych publikacji z zakresu rachunkowości i rewizji finansowej, ekspert wydawnictwa Wolters Kluwer SA. Posiada bogate doświadczenie w badaniu sprawozdań finansowych oraz prowadzeniu szkoleń, w tym obligatoryjnych dla biegłych rewidentów. Prowadzi własną kancelarię audytorską.

Dla osób, które uczestniczyły w innych kursach CE PIBR – 15% rabatu (357 zł netto).

Aby uzyskać rabat, zapłać co najmniej 10 dni przed terminem kursu.

Dodatkowe informacje

  • Proces edukacji w ramach kursu realizowany jest w oparciu o: autorskie wykłady prowadzone on-line, literaturę przedmiotu (akty normatywne) i ćwiczeniowe materiały szkoleniowe oraz samodzielną naukę słuchacza.
  • Kurs trwa 4 godziny lekcyjne (godzina lekcyjna to 45 minut).
  • Podstawą do uzyskania zaliczenia kursu jest obecność na zajęciach i aktywny w nich udział. Osoby, które uczestniczyły przynajmniej w 90% godzin lekcyjnych uzyskują zaświadczenie o ukończeniu kursu.
  • Warunkiem przystąpienia do kursu jest wniesienie opłaty oraz wypełnienie formularza rejestracyjnego. Przesłanie formularza rejestracyjnego równoważne jest z deklaracją słuchacza o zapoznaniu się z regulaminem organizacji szkoleń w Centrum Edukacji PIBR.
  • Kurs zostanie zrealizowany, jeśli zbierze się grupa minimum 15 osób.
  • Zajęcia odbywają się za pomocą platformy clickmeeting. Wymagania techniczne dla uczestników szkolenia dostępne są tutaj.

Jak zapłacić?

Cena:
420,00 zł + VAT zw = 420 zł

Opłatę w przypadku kursu w terminie:

 • 11 września 2024 r. wpłać do 01 września 2024 r. W tytule przelewu podaj symbol kursu „SPRBX20240911” oraz imię i nazwisko uczestnika kursu.

Numer konta bankowego do przelewu:

PKO BP 41 1020 1042 0000 8102 0300 2334
Polska Izba Biegłych Rewidentów
al. Jana Pawła II 80
00-175 Warszawa

Zgłoś się na szkolenie

Strony powiązane w rachunkowości i badaniu

Cena netto: 420 zł

Termin: 11 września 2024 r.

Dane uczestnika szkolenia:

Administratorem danych osobowych zebranych za pośrednictwem niniejszego formularza jest Polska Izba Biegłych Rewidentów, al. Jana Pawła II 80, 00-175 Warszawa, e-mail: biuro@pibr.org.pl, (zwana dalej "PIBR"), Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu wzięcia udziału w oferowanym szkoleniu. Czytaj całość

Uwagi:

Masz pytania?

Elżbieta Goławska - koordynator ds. szkoleń Zadzwoń: 22 637 31 04 Napisz: ce@pibr.org.pl