Nasze kursy

Specyfika rachunkowości i rewizji finansowej banków spółdzielczych

Co zyskasz?

Kurs zalicza 8 godz. z bloku rachunkowość i 8 godz. z bloku rewizja finansowa w ramach ODZ w 2019 r.

 • Poznasz definicje, zasady, ujęcia, oraz obowiązki w zakresie ujawnień w sprawozdaniach finansowych banków spółdzielczych, w tym w szczególności w zakresie dotyczącym kredytów i pożyczek (wraz z rezerwami celowymi), papierów wartościowych oraz rachunków bankowych.

 • Zapoznasz się z wzorcowym bankowym planem kont oraz z zasadami rachunkowości banków. Będziesz potrafił zidentyfikować potencjalne obszary ryzyka działalności banków spółdzielczych, w tym: ryzyko kredytowe, stop procentowe, płynność oraz wypłacalność.

 • Omówimy specyfikę badania sprawozdań finansowym banków spółdzielczych.

Dla osób, które uczestniczyły w innych kursach CE PIBR – 15% rabatu (595 zł).

Aby uzyskać rabat, zapłać co najmniej 10 dni przed terminem kursu.

Dodatkowe informacje

  • Proces edukacji w ramach kursu realizowany jest w oparciu o: autorskie wykłady, literaturę przedmiotu i ćwiczeniowe materiały szkoleniowe oraz samodzielną naukę słuchacza.
  • Kurs trwa 16 godzin lekcyjnych (godzina lekcyjna to 45 minut).
  • Podstawą do uzyskania zaliczenia kursu jest obecność na zajęciach i aktywny w nich udział. Przewidziany jest testy sprawdzający poziom uzyskanej wiedzy. Osoby, które uczestniczyły przynajmniej w 90% godzin lekcyjnych uzyskują zaświadczenie o ukończeniu kursu.
  • Warunkiem przystąpienia do kursu jest wniesienie opłaty oraz wypełnienie formularza rejestracyjnego. Przesłanie formularza rejestracyjnego równoważne jest z deklaracją słuchacza o zapoznaniu się z regulaminem organizacji szkoleń w Centrum Edukacji PIBR.
  • Kurs zostanie zrealizowany, jeśli zbierze się grupa minimum 15 osób.

Jak zapłacić?

Numer konta bankowego do przelewu:

PKO BP 41 1020 1042 0000 8102 0300 2334
Polska Izba Biegłych Rewidentów
Al. Jana Pawła II 80
00-175 Warszawa

Regina Frąckowiak

Wykładowca: Regina Frąckowiak

Zawód biegłego rewidenta wykonuje od 1993 roku. Posiada doświadczenie w zakresie weryfikacji sprawozdań finansowych oraz kierowania podmiotami uprawnionymi do badania. Specjalistka w zakresie badania sprawozdań finansowych jednostek zainteresowania publicznego, w tym szczególnie banków.

Współautorka wzorcowej dokumentacji rewizyjnej i programu informatycznego do badania sprawozdań finansowych banków. Autor komentarza do wzorcowego bankowego planu kont dla banków spółdzielczych.

Wieloletni wykładowca z zakresu rachunkowości, bankowego planu kont, podatków, sporządzania sprawozdań finansowych, audytu i kontroli wewnętrznej w bankach, krajowych i międzynarodowych standardów rachunkowości. Autorka materiałów szkoleniowych dla biegłych rewidentów z zakresu „Kontrola przestrzegania przepisów i procedur związanych z wykonywaniem czynności rewizji finansowej przez biegłych rewidentów oraz działalności podmiotów uprawnionych”.

Harmonogram zajęć


Harmonogram zostanie dodany po ustaleniu terminu szkolenia.

Zgłoś zainteresowanie szkoleniem

Specyfika rachunkowości i rewizji finansowej banków spółdzielczych

Cena: 700 zł

Brak terminów. Jeżeli chcesz wziąć udział w tym szkoleniu, daj nam znać. Postaramy się zorganizować dodatkowy termin.

Dane uczestnika szkolenia:

Przypominamy, że administratorem danych osobowych jest Polska Izba Biegłych Rewidentów, al. Jana Pawła II 80, 00-175 Warszawa, e-mail: biuro@pibr.org.pl (zwana dalej "PIBR"). Czytaj całość


Masz pytania?

Elżbieta Goławska - koordynator ds. szkoleń Zadzwoń: 22 637 31 04 Napisz: ce@pibr.org.pl