Nasze kursy

Sztuka komunikacji – jak można porozumieć się skutecznie i efektywnie

Co zyskasz?

Dla biegłych rewidentów szkolenie zalicza 8 godzin samokształcenia. Zapraszamy również kandydatów oraz aplikantów.

 • Zapoznasz się z zasadami komunikacji z klientem, badania potrzeb, przedstawiania rozwiązań, radzenia sobie z obiekcjami, stawiania granic.

 • Poznasz style komunikacji determinujące różnice w sposobie porozumiewania się ludzi.

 • Nauczysz się rozpoznawania blokad komunikacyjnych i metod ich przezwyciężania.

Program

I. Efektywna komunikacja:

 • typowe mechanizmy zniekształcające komunikację,
 • blokady komunikacyjne,
 • model von Thuna i badania nad spójnością komunikacji.

II. Machanizmy wpływające na jakość komunikacji. Rozmowa z klientem:

 • omówienie przebiegu procesu komunikacji,
 • zdefiniowanie podstawowych umiejętności warunkujących efektywną komunikację,
 • skuteczna komunikacja z klientem, zmiana perspektywy, dlaczego klient mnie nie rozumie,
 • co warto wiedzieć przed spotkaniem z klientem,
 • symulacje trudnych rozmów z klientami, od różnicy zdań do porozumienia,
 • biegły rewident w roli konsultanta,
 • zadawanie pytań, argumentacja i język korzyści,
 • lejek perswazyjny stosowanie parafrazy,
 • zwroty zabezpieczające relacje,
 • zwroty zakazane w komunikacji z klientem, język negatywny i konfrontacyjny.

III. Techniki poprawiające jakość komunikacji, komunikacja w zespole:

 • techniki aktywnego słuchania,
 • zadawanie pytań,
 • podsumowania i doprecyzowania,
 • odzwierciedlanie wypowiedzi,
 • komunikacja w zespole, asertywność i stawianie granic,
 • symulacje trudnych sytuacji we współpracy zespołowej,
 • poszukiwanie rozwiązań, ukierunkowanie na win-win,
 • biegły rewident jako członek zespołu.

IV. Style komunikacji, komunikacja z poziomu bycia szefem:

 • wprowadzenie do koncepcji stylów komunikacji,
 • autodiagnoza własnego stylu komunikacji,
 • charakterystyka poszczególnych stylów komunikacji,
 • wypracowanie wzorców komunikacji z każdym ze stylów,
 • biegły rewident jako szef- „zarządzam po raz pierwszy”,
 • komunikacja z zespołem, udzielanie informacji zwrotnej,
 • pytania zamiast rozwiązań, coaching jako metod wspierania podwładnych,
 • dopasowanie komunikatów do poszczególnych stylów komunikacji.

V. Podsumowanie:

 • wnioski własne do zastosowania w pracy,
 • plan wdrażania nowych umiejętności.

Harmonogram zajęć


 • 9.00 - 10.30 - zajęcia on-line
 • 10.30 - 10.45 - przerwa
 • 10.45 - 12.15 - zajęcia on-line
 • 12.15 - 12.45 - przerwa
 • 12.45 - 14.15 - zajęcia on-line
 • 14.15 - 14.30 - przerwa
 • 14.30 - 16.00 - zajęcia on-line
Sylwester Pietrzyk

Wykładowca: dr Sylwester Pietrzyk

trener, konsultant HR, właściciel ASPEKT HR od 2006, posiadający Międzynarodowy Certyfikat Trenera Zarządzania (2000), absolwent Podyplomowych Studiów Zarządzania Zasobami Ludzkimi w Szkole Głównej Handlowej (2005), obecnie Trener szkoły Trenerów MATRIK w module Ewaluacja Szkoleń. Uczestnik szkoleń trenerskich w prowadzonych przez CTI w  Londynie, i przez In Dialogue w Kopenhadze (2017). uprawnienia na Asesora i Doradcę w procesach certyfikacji trenerów(2016). Współpracuje z TACK International UK, jako akredytowany trener w zakresie sprzedaży i negocjacji . Adiunkt w Katedrze Zarzadzania SAN.

Posiada doświadczenie w zarządzaniu jednostkami biznesowymi (sektor finansowy spółka brytyjska notowana na giełdzie w Londynie) kierownik projektu, kierownik zespołu sprzedażowego,  trener wewnętrzny, dyrektor zarządzający) oraz Ministerstwo Finansów (specjalista). Specjalizuje się w szkoleniach z zakresu Train the Trainer,  zarządzania zespołami, prowadzenia prezentacji i wystąpień publicznych. Autor wielu artykułów w Personel i Zarządzanie.

20 lat doświadczeń w biznesie i administracji państwowej. Przeprowadził ponad 2500 dni treningów i warsztatów w ponad 1000 organizacji, z których otrzymuje bardzo wysokie oceny. Uczestnicy zajęć mówią o nich, że są prowadzone dynamicznie w fantastycznej atmosferze oraz z dużą ilością interesujących przykładów. Prywatnie mówi, że szkoleniowiec jest skazany na stały rozwój, co wyjaśnia jego  uzależnienie od lektur biznesowych: Kena Blancharda, Leslie Rae,  Briana Tracey i innych.

Prowadził zajęcia na studiach podyplomowych i MBA w Akademii Prof. A. K. Koźmińskiego. Prelegent na licznych Konferencjach HR. Współpracował z oficyną Ekonomiczną, wydawnictwem BECK w zakresie recenzowania wydawnictw z zakresu zarządzania i szkoleń. Od 1999 lat aktywnie działający Członek Stowarzyszenia Trenerów i Konsultantów MATRIK. Od 2012 stały trener szkoły trenerskiej w module poświęconym ocenie efektywności szkoleń. Wpisany na listę wykładowców Okręgowej Izby Radców Prawnych. Prywatnie podróżuje off road, (Budapeszt Bamako, Mali 2013, 6000 km ), nurkuje Borneo, Jukatan-jaskinie, Synaj, Indonezja, Australia.

Dla osób, które uczestniczyły w innych kursach CE PIBR – 15% rabatu (340 zł).

Aby uzyskać rabat, zapłać co najmniej 10 dni przed terminem kursu.

Dodatkowe informacje

  • Proces edukacji w ramach kursu realizowany jest w oparciu o: warsztaty prowadzone on-line, literaturę przedmiotu (akty normatywne) i ćwiczeniowe materiały szkoleniowe oraz samodzielną naukę słuchacza.
  • Kurs trwa 8 godzin lekcyjnych (godzina lekcyjna to 45 minut).
  • Dla biegłych rewidentow kurs zalicza 8 godzin samoksztalcenia.
  • Podstawą do uzyskania zaliczenia kursu jest obecność na zajęciach i aktywny w nich udział. Osoby, które uczestniczyły przynajmniej w 90% godzin lekcyjnych uzyskują zaświadczenie o ukończeniu kursu.
  • Warunkiem przystąpienia do kursu jest wniesienie opłaty oraz wypełnienie formularza rejestracyjnego. Przesłanie formularza rejestracyjnego równoważne jest z deklaracją słuchacza o zapoznaniu się z regulaminem organizacji szkoleń w Centrum Edukacji PIBR.
  • Kurs zostanie zrealizowany, jeśli zbierze się grupa minimum 15 osób.
  • Zajęcia odbywają się za pomocą platformy clickmeeting. Wymagania techniczne dla uczestników szkolenia dostępne są tutaj.

Jak zapłacić?

Opłatę w przypadku kursu w terminie:

 • 11 lutego 2021 r. wpłać do 1 lutego 2021 r. W tytule przelewu podaj symbol kursu „SKX20210211” oraz imię i nazwisko uczestnika kursu.

Numer konta bankowego do przelewu:

PKO BP 41 1020 1042 0000 8102 0300 2334
Polska Izba Biegłych Rewidentów
al. Jana Pawła II 80
00-175 Warszawa

Zgłoś się na szkolenie

Sztuka komunikacji – jak można porozumieć się skutecznie i efektywnie

Cena: 400 zł

Termin: 11 lutego 2021 r.

Dane uczestnika szkolenia:

Administratorem danych osobowych zebranych za pośrednictwem niniejszego formularza jest Polska Izba Biegłych Rewidentów, al. Jana Pawła II 80, 00-175 Warszawa, e-mail: biuro@pibr.org.pl, (zwana dalej "PIBR"), Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu wzięcia udziału w oferowanym szkoleniu. Czytaj całość


Masz pytania?

Elżbieta Goławska - koordynator ds. szkoleń Zadzwoń: 22 637 31 04 Napisz: ce@pibr.org.pl