Nasze kursy

Ceny transferowe - weryfikacja obowiązków sprawozdawczych

Co zyskasz?

Dla biegłych rewidentów kurs zalicza 6 godzin samokształcenia.

 • Poznasz m.in. systematykę przepisów w zakresie cen transferowych.

 • Przedstawimy aktualne regulacje w zakresie cen transferowych.

 • Omówimy również zagadnienie związane z ryzykiem w transakcjach wewnątrzgrupowych.

Program

I. Systematyka przepisów w zakresie cen transferowych

 1. Wprowadzenie, przepisy OECD
 2. Regulacje polskie
 • Przepisy obowiązujące od 1.01.2019 r.
 • Przepisy obowiązujące od 1.01.2021 r.

II. Aktualne regulacje w zakresie cen transferowych

 1. Powiązania wewnątrzgrupowe – redefinicj
 2. Zasada ceny rynkowej
 • Transakcja kontrolowana - definicja
 • Katalog metod szacowania cen transferowych
 • Safe harbours (transakcje rutynowe i pożyczki)
 • Korekta cen transferowych (ang. transfer pricing adjustment)
 • Recharakteryzacja transakcji

  3. Dokumentacja cen transferowych

 • Przesłanki obligujące do obowiązku dokumentacyjnego
 • Dokumentacja local file – elementy
 • Dokumentacja master file – elementy
 • Obowiązki sprawozdawcze

  4. Analiza porównawcza

  5. Analiza zgodności

  6. Zagadnienia pozostałe

 • Restrukturyzacja działalności
 • Secret comparables
 • Zwolnienie z obowiązku analiz porównawczych

III. Ryzyka w transakcjach wewnątrzgrupowych

IV. Zarządzenie ryzykiem w cenach transferowych

V. Ceny transferowe a obowiązki z zakresu raportowania schematów podatkowych MDR

Harmonogram zajęć


 • 9.00 - 10.30 - zajęcia on-line
 • 10.30 - 10.45 - przerwa
 • 10.45 - 12.15 - zajęcia on-line
 • 12.15 - 12.45 - przerwa
 • 12.45 - 14.15 - zajęcia on-line
Jarosław Mika

Wykładowca: dr Jarosław Mika

Doradca podatkowy. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie z zakresu prawa podatkowego – najpierw jako członek zarządów spółek kapitałowych polskich oraz z udziałem kapitału zagranicznego a następnie jako doradca podatkowy (numer wpisu 10 625).

Doświadczenie z zakresu podatków zdobywał m.in. w KPMG, CC&M.

Autor kilkunastu publikacji dotyczących problematyki prawa podatkowego (Przegląd Podatkowy, Monitor Podatkowy) oraz książek: „Dokumentacje podatkowe” (C.H. Beck, Warszawa 2019), „Ceny transferowe. Komentarz do rozporządzeń. Metody szacowania i analizy cen transferowych. Obowiązki sprawozdawcze. Schematy podatkowe MDR. Przykłady.” (C.H. Beck, Warszawa 2019), „Ceny transferowe. 259 wyjaśnień i interpretacji” (Wolters Kluwer, Warszawa 2018), „Ceny transferowe. Komentarz do rozporządzenia Ministra Finansów. Metody ustalania i szacowania cen transferowych. Przykłady” (C.H. Beck, Warszawa 2014, wydanie 2 w 2017 roku), „Podatkowe aspekty działalności w specjalnych strefach ekonomicznych” (Unimex, Wrocław 2012), „Ceny transferowe. Dokumentacje podatkowe. Odpowiedzialność karna skarbowa” (C.H. Beck, Warszawa 2007).

Dla osób, które uczestniczyły w innych kursach CE PIBR – 15% rabatu (340 zł).

Aby uzyskać rabat, zapłać co najmniej 10 dni przed terminem kursu.

Dodatkowe informacje

  • Proces edukacji w ramach kursu realizowany jest w oparciu o: autorskie wykłady prowadzone on-line, literaturę przedmiotu (akty normatywne) i ćwiczeniowe materiały szkoleniowe oraz samodzielną naukę słuchacza.
  • Kurs trwa 6 godzin lekcyjnych (godzina lekcyjna to 45 minut).
  • Podstawą do uzyskania zaliczenia kursu jest obecność na zajęciach i aktywny w nich udział. Osoby, które uczestniczyły przynajmniej w 90% godzin lekcyjnych uzyskują zaświadczenie o ukończeniu kursu.
  • Warunkiem przystąpienia do kursu jest wniesienie opłaty oraz wypełnienie formularza rejestracyjnego. Przesłanie formularza rejestracyjnego równoważne jest z deklaracją słuchacza o zapoznaniu się z regulaminem organizacji szkoleń w Centrum Edukacji PIBR.
  • Kurs zostanie zrealizowany, jeśli zbierze się grupa minimum 15 osób.
  • Zajęcia odbywają się za pomocą platformy clickmeeting. Wymagania techniczne dla uczestników szkolenia dostępne są tutaj.

Jak zapłacić?

Opłatę w przypadku kursu w terminie:

 • 29 marca 2021 r. wpłać do 19 marca 2021 r. W tytule przelewu podaj symbol kursu „CTW20210329” oraz imię i nazwisko uczestnika kursu.

Numer konta bankowego do przelewu:

PKO BP 41 1020 1042 0000 8102 0300 2334
Polska Izba Biegłych Rewidentów
al. Jana Pawła II 80
00-175 Warszawa

Zgłoś się na szkolenie

Ceny transferowe - weryfikacja obowiązków sprawozdawczych

Cena: 400 zł

Termin: 29 marca 2021 r.

Dane uczestnika szkolenia:

Administratorem danych osobowych zebranych za pośrednictwem niniejszego formularza jest Polska Izba Biegłych Rewidentów, al. Jana Pawła II 80, 00-175 Warszawa, e-mail: biuro@pibr.org.pl, (zwana dalej "PIBR"), Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu wzięcia udziału w oferowanym szkoleniu. Czytaj całość


Masz pytania?

Elżbieta Goławska - koordynator ds. szkoleń Zadzwoń: 22 637 31 04 Napisz: ce@pibr.org.pl