Nasze kursy

CIT 2021 - rewolucja w spółkach komandytowych oraz w działalności inwestycyjnej

Co zyskasz?

Dla biegłych rewidentów kurs zalicza 6 godzin samokształcenia.

 • Omówimy zmiany w CIT dotyczące spółek komandytowych oraz działalności inwestycyjnej.

 • Przedstawimy zmiany związane z zapobieganiem oraz zwalczaniem COVID-19.

 • Przedstawimy inne zagadnienia dotyczące CIT, m.in. zmiany w zakresie definicji małego podatnika czy zmiany w zakresie transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi.

Program

I. Uwagi ogólne.

II. Spółki komandytowe oraz spółki jawne jako podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych.

 • Zasada ogólna oraz wyjątki od zasady ogólnej.  Wyłączenie spod regulacji - spółki jawne z wyłącznym udziałem osób fizycznych – obowiązki informacyjne.
 • Istota opodatkowania sółki komandytowej oraz spółki jawnej do 31 grudnia 2020 r. oraz istota opodatkowania spółki komandytowej po 1 stycznia 2020 r. Opodatkowanie na poziomie spółki oraz opodatkowanie na poziomie wspólników.
 • Jak ustalać przychody, koszty uzyskania przychodów oraz dochód do opodatkowania? Co z podatkiem u źródła?  Zakres zwolnienia na poziomie wspólników.
 • Regulacje przejściowe. Co z zyskami zatrzymanymi w spółce?  Co z możliwością rozliczenia strat z lat ubiegłych? Regulacja prawna w przypadku wspólników będących osobami prawnymi.  Regulacja prawna w przypadku wspólników będących osobami fizycznymi.  Możliwość odroczenia nowej regulacji.

III. Estoński CIT.

 • Istota regulacji. Wariant pełny – ryczałt od dochodów spółek kapitałowych – odroczenie momentu powstania obowiązku podatkowego. Wariant uproszczony – specjalny fundusz inwestycyjny – możliwość wcześniejszego rozpoznania kosztów uzyskania przychodów. Dobór wariantu do zakładanego modelu biznesowego oraz do zamierzonych działań inwestycyjnych.
 • Wariant pełny - ryczałt od dochodów spółek kapitałowych.
 • Wariant uproszczony – specjalny fundusz inwestycyjny.

IV. Spółka nieruchomościowa.

 • Definicja spółki nieruchomościowej. Forma prawna spółki nieruchomościowej.
 • Spoółka nieruchomościowa z siedzibą na terytorium Polski. Spółka nieruchomościowa z siedzibą zagranicą. Obowiązek ustanowienia przedstawiciela podatkowego. Kto może być przedstawicielem?
 • Zbycie udziałów / akcji albo przeniesienie ogółu praw i obowiązków. Obowiązki płatnicze.

V. Zapobieganie oraz zwalczanie COVID 19.

 • Odliczenie darowizn na zapobieganie i zwalczanie COVID 19 oraz na placówki oświatowe – wydłużenie terminów – jakie wartości w poszczególnych terminach?
 • Zwolnienie od podatku od nieruchomości komercyjnych – wydłużenie terminów.
 • Ulga na złe długi.  Ulga na złe długi od strony dłużnika. Ulga na złe długi od strony wierzyciela.  Wydłużenie terminów.
 • Działalność badawczo rozwojowa oraz kwalifikowana własność intelektualna – wydłużenie terminów.
 • Przychody oraz koszty uzyskania przychodów związane z zapobieganiem oraz zwalczaniem COVID 19.

VI. Pozostałe zmiany.

 • Zmiany w zakresie definicji małego podatnika.
 • Zmiany w zakresie transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi. Transakcje z podmiotami mającymi siedzibę albo miejsce zamieszkania w państwach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową.
 • Informacja o realizowanej strategii podatkowej. Kogo to dotyczy? Zakres niezbędnych informacji.

Harmonogram zajęć


Harmonogram zostanie dodany po ustaleniu terminu szkolenia.

Marcin Górski

Wykładowca: Marcin Górski

Ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego w Warszawie oraz Aplikację Adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie. Zdał egzamin na Doradcę Podatkowego.

Pracował dla międzynarodowych oraz krajowych firm doradczych (Arthur Andersem oraz Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy).

W chwili obecnej prowadzi własną Kancelarię Adwokacką Kancelarię Doradztwa Podatkowego.  Niezależnie od praktyki doradczej jest również cenionym wykładowcą, głównie z zakresu prawa podatkowego (BDO, MDDP, Oddziały Okręgowe Stowarzyszenia Księgowych, itp.).

Specjalizuje się w prawie podatkowym, prawie cywilnym oraz w prawie handlowym.

Dla osób, które uczestniczyły w innych kursach CE PIBR – 15% rabatu (340 zł netto).

Aby uzyskać rabat, zapłać co najmniej 10 dni przed terminem kursu.

Dodatkowe informacje

  • Proces edukacji w ramach kursu realizowany jest w oparciu o: autorskie wykłady prowadzone on-line, literaturę przedmiotu (akty normatywne) i ćwiczeniowe materiały szkoleniowe oraz samodzielną naukę słuchacza.
  • Kurs trwa 6 godzin lekcyjnych (godzina lekcyjna to 45 minut).
  • Podstawą do uzyskania zaliczenia kursu jest obecność na zajęciach i aktywny w nich udział. Osoby, które uczestniczyły przynajmniej w 90% godzin lekcyjnych uzyskują zaświadczenie o ukończeniu kursu.
  • Warunkiem przystąpienia do kursu jest wniesienie opłaty oraz wypełnienie formularza rejestracyjnego. Przesłanie formularza rejestracyjnego równoważne jest z deklaracją słuchacza o zapoznaniu się z regulaminem organizacji szkoleń w Centrum Edukacji PIBR.
  • Kurs zostanie zrealizowany, jeśli zbierze się grupa minimum 15 osób.
  • Zajęcia odbywają się za pomocą platformy clickmeeting. Wymagania techniczne dla uczestników szkolenia dostępne są tutaj.

Jak zapłacić?

Cena:
400,00 zł + VAT zw = 400,00 zł - koszt udziału dla biegłych rewidentów
400,00 zł + 23% VAT = 492,00 zł - koszt udziału dla osób nie będących biegłymi rewidentami

Opłatę w przypadku kursu w terminie:

 • 1 kwietnia 2021 r. wpłać do 21 marca 2021 r. W tytule przelewu podaj symbol kursu „CIT20210401” oraz imię i nazwisko uczestnika kursu.

Numer konta bankowego do przelewu:

PKO BP 41 1020 1042 0000 8102 0300 2334
Polska Izba Biegłych Rewidentów
al. Jana Pawła II 80
00-175 Warszawa

Zgłoś zainteresowanie szkoleniem

CIT 2021 - rewolucja w spółkach komandytowych oraz w działalności inwestycyjnej

Cena netto: 400 zł

Brak terminów. Jeżeli chcesz wziąć udział w tym szkoleniu, daj nam znać. Postaramy się zorganizować dodatkowy termin.

Dane uczestnika szkolenia:

Administratorem danych osobowych zebranych za pośrednictwem niniejszego formularza jest Polska Izba Biegłych Rewidentów, al. Jana Pawła II 80, 00-175 Warszawa, e-mail: biuro@pibr.org.pl, (zwana dalej "PIBR"), Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu wzięcia udziału w oferowanym szkoleniu. Czytaj całość


Masz pytania?

Elżbieta Goławska - koordynator ds. szkoleń Zadzwoń: 22 637 31 04 Napisz: ce@pibr.org.pl