Nasze kursy

Odpowiedzialność biegłych rewidentów na gruncie przepisów prawa cywilnego, karnego i dyscyplinarnego on-line

Co zyskasz?

Dla biegłych rewidentów kurs zalicza 6 godzin samokształcenia.

 • Przy wykonywaniu swojej pracy biegły rewident jest obowiązany kierować się przepisami prawa oraz zasadami etyki zawodowej.

 • Biegły rewident może, w zakresie wykonywania swojego zawodu, ponosić w określonych sytuacjach odpowiedzialność, w tym dyscyplinarną, cywilną i karną.

 • Przedmiotem szkolenia jest przybliżenie zasad i zakresu odpowiedzialności biegłego rewidenta na gruncie przepisów prawa cywilnego, karnego i dyscyplinarnego.

Dla osób, które uczestniczyły w innych kursach CE PIBR – 15% rabatu (340 zł).

Aby uzyskać rabat, zapłać co najmniej 10 dni przed terminem kursu.

Dodatkowe informacje

  PROGRAM SZKOLENIA OBEJMUJE:

  1. Zasady ogólne – odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną osobom trzecim wynikająca z Kodeksu cywilnego.

  2. Zakres odpowiedzialności – działania i zaniechania zawinione i niezawinione, umyślne i nieumyślne, wina w wyborze, odpowiedzialność na zasadzie ryzyka.

  3. Status biegłego rewidenta wynikający z przepisów dotyczących odpowiedzialności, w tym:

  • regulujących wykonywanie zawodu biegłego rewidenta (w szczególności na podstawie przepisów ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym),
  • ustawy o rachunkowości,
  • kodeksu spółek handlowych,
  • prawa karnego i karnego skarbowego,
  • prawa podatkowego,
  • o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu,
  • innych ustaw i przepisów powszechnie obowiązujących.

  4. Zasady etyki zawodowej biegłych rewidentów i odpowiedzialność dyscyplinarna biegłego rewidenta.

  5. Ubezpieczenie OC i dodatkowe ubezpieczenia w praktyce biegłego rewidenta.

  6. Odpowiedzialność biegłego rewidenta – analiza orzecznictwa sądów powszechnych oraz doktryny przedmiotu.

Jak zapłacić?

Opłatę w przypadku kursu w terminie:

 • 16 listopada 2020 r. wpłać do 6 listopada 2020 r. W tytule przelewu podaj symbol kursu „OBR20201116" oraz imię i nazwisko uczestnika kursu.


Numer konta bankowego do przelewu:

PKO BP 41 1020 1042 0000 8102 0300 2334
Polska Izba Biegłych Rewidentów
al. Jana Pawła II 80
00-175 Warszawa

 • Kurs trwa 6 godzin lekcyjnych (godzina lekcyjna to 45 minut). Podstawą do uzyskania zaliczenia kursu jest obecność na zajęciach i aktywny w nich udział.

 • Warunkiem przystąpienia do kursu jest wniesienie opłaty oraz wypełnienie formularza rejestracyjnego. Przesłanie formularza rejestracyjnego równoważne jest z deklaracją słuchacza o zapoznaniu się z regulaminem organizacji szkoleń w Centrum Edukacji PIBR.

 • Kurs zostanie zrealizowany, jeśli zbierze się grupa minimum 15 osób.

 • Zajęcia odbywają się za pomocą platformy clickmeeting. Wymagania techniczne dla uczestników szkolenia dostępne są tutaj.
Monika Markisz

Wykładowca: Monika Markisz

Prowadzi kancelarię radcy prawnego i doradcy podatkowego. Współpracuje z przedsiębiorcami i obsługującymi je biurami rachunkowymi. Doradza przedsiębiorcom, których działalność wiąże się pośrednio lub bezpośrednio z branżą nieruchomości – deweloperom, inwestorom czy wynajmującym. Wspomaga również innowacyjne start-up’y.

Posiada wieloletnie doświadczenie w badaniu sprawozdań finansowych. Specjalizuje się w prawie handlowym, gospodarczym, podatkowym i prawie pracy. Monika Markisz prowadzi wykłady i szkolenia dla praktyków organizowane m. in. przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, uczy podatków aplikantów radcowskich i radców prawnych.

Powadzi bloga www.podatki-dla-prawnika.pl.

Harmonogram zajęć


 • 9.00 - 10.30 - zajęcia on-line
 • 10.30 - 10.45 - przerwa
 • 10.45 - 12.15 - zajęcia on-line
 • 12.15 - 12.45 - przerwa
 • 12.45 - 14.15 - zajęcia on-line

Zgłoś się na szkolenie

Odpowiedzialność biegłych rewidentów na gruncie przepisów prawa cywilnego, karnego i dyscyplinarnego on-line

Cena: 400 zł

Termin: 16 listopada 2020 r.

Dane uczestnika szkolenia:

Administratorem danych osobowych zebranych za pośrednictwem niniejszego formularza jest Polska Izba Biegłych Rewidentów, al. Jana Pawła II 80, 00-175 Warszawa, e-mail: biuro@pibr.org.pl, (zwana dalej "PIBR"), Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu wzięcia udziału w oferowanym szkoleniu. Czytaj całość


Masz pytania?

Elżbieta Goławska - koordynator ds. szkoleń Zadzwoń: 22 637 31 04 Napisz: ce@pibr.org.pl