Nasze kursy

Podatek u źródła w praktyce biegłego rewidenta - on-line

Co zyskasz?

Dla biegłych rewidentów kurs zalicza 4 godzin samokształcenia.

 • Przedstawimy kluczowe pojęcia związane z rozliczaniem podatku u źródła. Wskażemy elementy konstrukcyjne tego podatku.

 • Omówimy raport biegłego rewidenta w świetle wymogu dochowania należytej staranności a także należności niepodlegające opodatkowaniu podatkiem u źródła na podstawie orzeczeń sądów administracyjnych oraz interpretacji podatkowych

 • Wskażemy zależności pomiędzy Międzynarodowymi Standardami Badania (MSB) a podatkiem u źródła.

Program

 • Sposoby rozpoznawania /identyfikacji wypłat podlegających pod podatek u źródła.
 • Ryzyko nieuznania czynności za podlegające obowiązkowi podatku u źródła.
 • Raport biegłego rewidenta w świetle wymogu dochowania należytej staranności.
 • Zmniejszona stawka oraz zwolnienia z obowiązku poboru podatku u źródła.
 • Należności niepodlegające opodatkowaniu podatkiem u źródła na podstawie orzeczeń sądów administracyjnych oraz interpretacji podatkowych.
 • Obowiązki sprawozdawcze IFT 2/IFT-2R, CIT 10Z, CIT-8, ORD-U, ORD-TK.
 • Metody unikania opodatkowania w świetle wyliczenia podatku do zapłaty:
       a) metoda wyłączenia z progresją,
       b) metoda proporcjonalnego zaliczenia.
 • Klauzula ubruttawiająca (ang. gross up) – sposób obliczenia podatku.
 • Ewidencja księgowa, kurs walutowy w rachunkowym ujęciu podatku u źródła.
 • Podatek u źródła a podatek VAT.
 • Koszt podatkowy, księgowy zapłaconego podatku u źródła.
 • Audyt księgowy/podatkowy w podatku u źródła.
 • Międzynarodowe Standardy Badania (MSB) a podatek u źródła.
 • Wprowadzenie polityki płatności podatku u źródła w spółce.

 

 

Harmonogram zajęć


 • 09.00 - 10.30 - zajęcia on-line
 • 10.30 - 10.45 - przerwa
 • 10.45 - 12.15 - zajęcia on-line
Iza Lipka

Wykładowca: Iza Lipka

Termin: 25 lutego 2021 r.

Aplikantka radcowska w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. Absolwentka Wydziału prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Doświadczenie zdobywała w kancelariach prawnych oraz podatkowych.

Zajmuje się tworzeniem dokumentacji cen transferowych oraz analizą przepisów dotyczących podatku u źródła (WHT).

W Instytucie Cen Transferowych pełni funkcję konsultanta podatkowego.

Michał Mika

Wykładowca: Michał Mika

Termin: 25 lutego 2021 r.

Posiada kilkunastoletnie doświadczenie zawodowe w obszarze podatków międzynarodowych, w tym jako przedstawiciel Ministerstwa Finansów do udziału w pracach Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) oraz Komisji Europejskiej. Obszarem jego zainteresowań są przepisy podatkowe innych państw, w tym umowy międzynarodowe i konwencje w zakresie podwójnego opodatkowania oraz regulacje obejmujące wymianę informacji podatkowych z innymi krajami; specjalizuje się także w analizie ryzyka zaniżenia dochodu do opodatkowania w obszarze cen transferowych.

Dla osób, które uczestniczyły w innych kursach CE PIBR – 15% rabatu (170 zł).

Aby uzyskać rabat, zapłać co najmniej 10 dni przed terminem kursu.

Dodatkowe informacje

  • Proces edukacji w ramach kursu realizowany jest w oparciu o: autorskie wykłady prowadzone on-line, literaturę przedmiotu (akty normatywne) i ćwiczeniowe materiały szkoleniowe oraz samodzielną naukę słuchacza.
  • Kurs trwa 4 godziny lekcyjne (godzina lekcyjna to 45 minut).
  • Podstawą do uzyskania zaliczenia kursu jest obecność na zajęciach i aktywny w nich udział. Osoby, które uczestniczyły przynajmniej w 90% godzin lekcyjnych uzyskują zaświadczenie o ukończeniu kursu.
  • Warunkiem przystąpienia do kursu jest wniesienie opłaty oraz wypełnienie formularza rejestracyjnego. Przesłanie formularza rejestracyjnego równoważne jest z deklaracją słuchacza o zapoznaniu się z regulaminem organizacji szkoleń w Centrum Edukacji PIBR.
  • Kurs zostanie zrealizowany, jeśli zbierze się grupa minimum 15 osób.
  • Zajęcia odbywają się za pomocą platformy clickmeeting. Wymagania techniczne dla uczestników szkolenia dostępne są tutaj.

Jak zapłacić?

Opłatę w przypadku kursu w terminie:

 • 25 lutego 2021 r. wpłać do 15 lutego 2021 r. W tytule przelewu podaj symbol kursu „WHT20210225” oraz imię i nazwisko uczestnika kursu.

Numer konta bankowego do przelewu:

PKO BP 41 1020 1042 0000 8102 0300 2334
Polska Izba Biegłych Rewidentów
al. Jana Pawła II 80
00-175 Warszawa

Zgłoś się na szkolenie

Podatek u źródła w praktyce biegłego rewidenta - on-line

Cena: 200 zł

Termin: 25 lutego 2021 r.

Dane uczestnika szkolenia:

Administratorem danych osobowych zebranych za pośrednictwem niniejszego formularza jest Polska Izba Biegłych Rewidentów, al. Jana Pawła II 80, 00-175 Warszawa, e-mail: biuro@pibr.org.pl, (zwana dalej "PIBR"), Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu wzięcia udziału w oferowanym szkoleniu. Czytaj całość


Masz pytania?

Elżbieta Goławska - koordynator ds. szkoleń Zadzwoń: 22 637 31 04 Napisz: ce@pibr.org.pl