Nasze kursy

Podatek u źródła w praktyce biegłego rewidenta - on-line

Co zyskasz?

Dla biegłych rewidentów kurs zalicza 4 godzin samokształcenia.

 • Przedstawimy kluczowe pojęcia związane z rozliczaniem podatku u źródła. Wskażemy sposoby rozpoznawania /identyfikacji wypłat podlegających pod podatek u źródła oraz ryzyko nieuznania czynności za podlegające obowiązkowi podatku u źródła.

 • Omówimy raport biegłego rewidenta w świetle wymogu dochowania należytej staranności a także należności niepodlegające opodatkowaniu podatkiem u źródła na podstawie orzeczeń sądów administracyjnych oraz interpretacji podatkowych

 • Wskażemy zależności pomiędzy Międzynarodowymi Standardami Badania (MSB) a podatkiem u źródła.

Dla osób, które uczestniczyły w innych kursach CE PIBR – 15% rabatu (170 zł).

Aby uzyskać rabat, zapłać co najmniej 10 dni przed terminem kursu.

Dodatkowe informacje

  • Proces edukacji w ramach kursu realizowany jest w oparciu o: autorskie wykłady prowadzone on-line, literaturę przedmiotu (akty normatywne) i ćwiczeniowe materiały szkoleniowe oraz samodzielną naukę słuchacza.
  • Kurs trwa 4 godziny lekcyjne (godzina lekcyjna to 45 minut).
  • Podstawą do uzyskania zaliczenia kursu jest obecność na zajęciach i aktywny w nich udział. Osoby, które uczestniczyły przynajmniej w 90% godzin lekcyjnych uzyskują zaświadczenie o ukończeniu kursu.
  • Warunkiem przystąpienia do kursu jest wniesienie opłaty oraz wypełnienie formularza rejestracyjnego. Przesłanie formularza rejestracyjnego równoważne jest z deklaracją słuchacza o zapoznaniu się z regulaminem organizacji szkoleń w Centrum Edukacji PIBR.
  • Kurs zostanie zrealizowany, jeśli zbierze się grupa minimum 15 osób.
  • Wymagania techniczne dla uczestników szkolenia dostępne są tutaj.

Jak zapłacić?

Opłatę w przypadku kursu w terminie:

 • 5 sierpnia 2020 r. wpłać do 25 lipca 2020 r. W tytule przelewu podaj symbol kursu „WHT20200805” oraz imię i nazwisko uczestnika kursu.


Numer konta bankowego do przelewu:

PKO BP 41 1020 1042 0000 8102 0300 2334
Polska Izba Biegłych Rewidentów
al. Jana Pawła II 80
00-175 Warszawa

Iza Lipka

Wykładowca: Iza Lipka

Termin: 5 sierpnia 2020 r.

Aplikantka radcowska w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. Absolwentka Wydziału prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Doświadczenie zdobywała w kancelariach prawnych oraz podatkowych.

Zajmuje się tworzeniem dokumentacji cen transferowych oraz analizą przepisów dotyczących podatku u źródła (WHT).

W Instytucie Cen Transferowych pełni funkcję konsultanta podatkowego.

Michał Mika

Wykładowca: Michał Mika

Termin: 5 sierpnia 2020 r.

Posiada kilkunastoletnie doświadczenie zawodowe w obszarze podatków międzynarodowych, w tym jako przedstawiciel Ministerstwa Finansów do udziału w pracach Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) oraz Komisji Europejskiej. Obszarem jego zainteresowań są przepisy podatkowe innych państw, w tym umowy międzynarodowe i konwencje w zakresie podwójnego opodatkowania oraz regulacje obejmujące wymianę informacji podatkowych z innymi krajami; specjalizuje się także w analizie ryzyka zaniżenia dochodu do opodatkowania w obszarze cen transferowych.

Harmonogram zajęć


 • 10.00 - 11.30 - zajęcia on-line
 • 11.30 - 11.45 - przerwa
 • 11.45 - 13.15 - zajęcia on-line

Zgłoś się na szkolenie

Podatek u źródła w praktyce biegłego rewidenta - on-line

Cena: 200 zł

Termin: 5 sierpnia 2020 r.

Dane uczestnika szkolenia:

Administratorem danych osobowych zebranych za pośrednictwem niniejszego formularza jest Polska Izba Biegłych Rewidentów, al. Jana Pawła II 80, 00-175 Warszawa, e-mail: biuro@pibr.org.pl, (zwana dalej "PIBR"), Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu wzięcia udziału w oferowanym szkoleniu. Czytaj całość


Masz pytania?

Elżbieta Goławska - koordynator ds. szkoleń Zadzwoń: 22 637 31 04 Napisz: ce@pibr.org.pl