Nasze kursy

Wykorzystanie procedur analitycznych w procesie badania sprawozdań finansowych

Co zyskasz?

Kurs wchodzi w zakres obligatoryjnego doskonalenia zawodowego biegłych rewidentów w 2020 r. i zalicza 16 godzin z bloku rewizja finansowa.

 • Przypomnimy wymogi zawarte w KSB dotyczące możliwości i obowiązku stosowania procedur analitycznych na różnych etapach badania, wady i zalety stosowania różnych narzędzi i technik analitycznych, zalety wykorzystania narzędzi analitycznych już na etapie akceptacji klient.

 • Zdobędziesz wiedzę teoretyczną i praktyczną na temat istoty procedur analitycznych oraz ich powiązania z modelem ryzyka badania, istotnością, ryzykiem oszustwa oraz identyfikacją zagrożeń dla kontynuacji działalności.

 • Zwrócimy uwagę na cztery główne fazy procedur analitycznych występujące bez względu na etap badania a także na specyficzne aspekty związane z możliwością polegania na procedurach analitycznych jako źródle dowodów badania wiarygodności stwierdzeń.

Dla osób, które uczestniczyły w innych kursach CE PIBR – 15% rabatu (595 zł).

Aby uzyskać rabat, zapłać co najmniej 10 dni przed terminem kursu.

Dodatkowe informacje

  • Proces edukacji w ramach kursu realizowany jest w oparciu o: autorskie wykłady połączone z rozwiązywaniem zadań praktycznych, literaturę przedmiotu (akty normatywne) i ćwiczeniowe materiały szkoleniowe oraz samodzielną naukę słuchacza.
  • Kurs trwa 16 godzin lekcyjnych (godzina lekcyjna to 45 minut).
  • Podstawą do uzyskania zaliczenia kursu jest obecność na zajęciach i aktywny w nich udział. Przewidziany jest testy sprawdzający poziom uzyskanej wiedzy. Osoby, które uczestniczyły przynajmniej w 90% godzin lekcyjnych uzyskują zaświadczenie o ukończeniu kursu.
  • Warunkiem przystąpienia do kursu jest wniesienie opłaty oraz wypełnienie formularza rejestracyjnego. Przesłanie formularza rejestracyjnego równoważne jest z deklaracją słuchacza o zapoznaniu się z regulaminem organizacji szkoleń w Centrum Edukacji PIBR.
  • Kurs zostanie zrealizowany, jeśli zbierze się grupa minimum 15 osób.

Jak zapłacić?

Opłatę w przypadku kursu w terminie:

Numer konta bankowego do przelewu:

PKO BP 41 1020 1042 0000 8102 0300 2334
Polska Izba Biegłych Rewidentów
al. Jana Pawła II 80
00-175 Warszawa

Waldemar Lachowski

Wykładowca: Waldemar Lachowski

Termin:

Biegły rewident. Członek PIBR, SKwP oraz brytyjskiego stowarzyszenia dyplomowanych księgowych (ACCA) – od 2013 r. jako FCCA. Od wielu lat zajmuje się badaniem sprawozdań finansowych, świadczeniem innych usług atestacyjnych i pokrewnych oraz doradztwem w dziedzinie rachunkowości, rewizji finansowej i kontroli wewnętrznej. Doświadczenie zawodowe zdobywał, pracując w Polsce i Wielkiej Brytanii dla takich firm jak Ernst & Young, PricewaterhouseCoopers oraz Rewiks. Od 2011 r. działa jako niezależny ekspert niezwiązany z żadną firmą audytorską.

Jako autor, recenzent, doradca oraz wykładowca od lat pomaga biegłym rewidentom z mniejszych firm audytorskich we wdrażaniu Międzynarodowych Standardów Badania.

Opublikował liczne artykuły na temat rachunkowości, badania sprawozdań finansowych oraz kontroli wewnętrznej na łamach m.in.: „Accountancy”, „IFRS News”, „Rachunkowości”, „Monitora Rachunkowości i Finansów”, „Businessman Magazine”, „Nowych Rynków Kapitałowych”, „Gazety Prawnej” oraz „Rzeczpospolitej”. Autor podręczników ,,Planowanie badania sprawozdania finansowego – wybrane aspekty praktyczne i formalnoprawne’’ (PIBR 2009), ,,Badanie sprawozdań finansowych małych i średnich jednostek’’ (CE PIBR 2016) oraz "Sztuka wyboru część I i II" (CE PIBR 2019). Współautor podręcznika „Stosowanie Krajowych Standardów Rewizji Finansowej” (PIBR 2011).

Prowadził liczne szkolenia otwarte i zamknięte na temat rewizji finansowej, rachunkowości i kontroli wewnętrznej (w tym dla UKNF, NIK, Sopockiej Szkoły Biznesu oraz BPP Professional Education).

Daniel Duda

Wykładowca: Daniel Duda

Termin:

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Biegły rewident, członek ACCA, Certified Internal Auditor (CIA) i członek Stowarzyszenia Audytorów Wewnętrznych IIA Polska.

Od 2002r. zajmuje się badaniem sprawozdań finansowych oraz świadczeniem usług doradczych. Doświadczenie zawodowe zdobywał, pracując m. in. dla KPMG oraz Ernst & Young. Był także kontrolerem Krajowej Komisji Nadzoru.

Obecnie prowadzi własną firmę audytorską. Posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń z Międzynarodowych Standardów Badania, Międzynarodowego Standardu Kontroli Jakości 1 oraz Międzynarodowych Standardów Rachunkowości. Jest współautorem materiałów szkoleniowych dla biegłych rewidentów z zakresu rewizji finansowej. Doradza także mniejszym firmom audytorskim we wdrażaniu systemów wewnętrznej kontroli jakości.

Harmonogram zajęć


Harmonogram zostanie dodany po ustaleniu terminu szkolenia.

Zgłoś zainteresowanie szkoleniem

Wykorzystanie procedur analitycznych w procesie badania sprawozdań finansowych

Cena: 700 zł

Brak terminów. Jeżeli chcesz wziąć udział w tym szkoleniu, daj nam znać. Postaramy się zorganizować dodatkowy termin.

Dane uczestnika szkolenia:

Przypominamy, że administratorem danych osobowych jest Polska Izba Biegłych Rewidentów, al. Jana Pawła II 80, 00-175 Warszawa, e-mail: biuro@pibr.org.pl (zwana dalej "PIBR"). Czytaj całość


Masz pytania?

Elżbieta Goławska - koordynator ds. szkoleń Zadzwoń: 22 637 31 04 Napisz: ce@pibr.org.pl