Nasze kursy

Wykorzystanie procedur analitycznych w procesie badania sprawozdań finansowych

Co zyskasz?

Kurs wchodzi w zakres obligatoryjnego doskonalenia zawodowego biegłych rewidentów w 2020 r. i zalicza 16 godzin z bloku rewizja finansowa.

 • Przypomnimy wymogi zawarte w KSB dotyczące możliwości i obowiązku stosowania procedur analitycznych na różnych etapach badania, wady i zalety stosowania różnych narzędzi i technik analitycznych, zalety wykorzystania narzędzi analitycznych już na etapie akceptacji klient.

 • Zdobędziesz wiedzę teoretyczną i praktyczną na temat istoty procedur analitycznych oraz ich powiązania z modelem ryzyka badania, istotnością, ryzykiem oszustwa oraz identyfikacją zagrożeń dla kontynuacji działalności.

 • Zwrócimy uwagę na cztery główne fazy procedur analitycznych występujące bez względu na etap badania a także na specyficzne aspekty związane z możliwością polegania na procedurach analitycznych jako źródle dowodów badania wiarygodności stwierdzeń.

Dla osób, które uczestniczyły w innych kursach CE PIBR – 15% rabatu (595 zł).

Aby uzyskać rabat, zapłać co najmniej 10 dni przed terminem kursu.

Dodatkowe informacje

  • Proces edukacji w ramach kursu realizowany jest w oparciu o: autorskie wykłady połączone z rozwiązywaniem zadań praktycznych, literaturę przedmiotu (akty normatywne) i ćwiczeniowe materiały szkoleniowe oraz samodzielną naukę słuchacza.
  • Kurs trwa 16 godzin lekcyjnych (godzina lekcyjna to 45 minut).
  • Podstawą do uzyskania zaliczenia kursu jest obecność na zajęciach i aktywny w nich udział. Przewidziany jest testy sprawdzający poziom uzyskanej wiedzy. Osoby, które uczestniczyły przynajmniej w 90% godzin lekcyjnych uzyskują zaświadczenie o ukończeniu kursu.
  • Warunkiem przystąpienia do kursu jest wniesienie opłaty oraz wypełnienie formularza rejestracyjnego. Przesłanie formularza rejestracyjnego równoważne jest z deklaracją słuchacza o zapoznaniu się z regulaminem organizacji szkoleń w Centrum Edukacji PIBR.
  • Kurs zostanie zrealizowany, jeśli zbierze się grupa minimum 15 osób.

Jak zapłacić?

Opłatę w przypadku kursu w terminie:

 • 16-17 października 2020 r. wpłać do 6 października 2020 r. W tytule przelewu podaj symbol kursu „WPA20201016” oraz imię i nazwisko uczestnika kursu.
 • 1-2 grudnia 2020 r. wpłać do 21 listopada 2020 r. W tytule przelewu podaj symbol kursu „WPA20201201” oraz imię i nazwisko uczestnika kursu.

Numer konta bankowego do przelewu:

PKO BP 41 1020 1042 0000 8102 0300 2334
Polska Izba Biegłych Rewidentów
al. Jana Pawła II 80
00-175 Warszawa

Daniel Duda

Wykładowca: Daniel Duda

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Biegły rewident, członek ACCA, Certified Internal Auditor (CIA) i członek Stowarzyszenia Audytorów Wewnętrznych IIA Polska.

Od 2002r. zajmuje się badaniem sprawozdań finansowych oraz świadczeniem usług doradczych. Doświadczenie zawodowe zdobywał, pracując m. in. dla KPMG oraz Ernst & Young. Był także kontrolerem Krajowej Komisji Nadzoru.

Obecnie prowadzi własną firmę audytorską. Posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń z Międzynarodowych Standardów Badania, Międzynarodowego Standardu Kontroli Jakości 1 oraz Międzynarodowych Standardów Rachunkowości. Jest współautorem materiałów szkoleniowych dla biegłych rewidentów z zakresu rewizji finansowej. Doradza także mniejszym firmom audytorskim we wdrażaniu systemów wewnętrznej kontroli jakości.

Harmonogram zajęć


 • 9.00 - 10.30 - zajęcia dydaktyczne
 • 10.30 - 10.40 - przerwa kawowa
 • 10.40 - 12.10 - zajęcia dydaktyczne
 • 12.10 - 12.40 - przerwa lunchowa
 • 12.40 - 14.10 - zajęcia dydaktyczne
 • 14.10 - 14.20 - przerwa kawowa
 • 14.20 - 15.50 - zajęcia dydaktyczne

Zgłoś się na szkolenie

Wykorzystanie procedur analitycznych w procesie badania sprawozdań finansowych

Cena: 700 zł

Dane uczestnika szkolenia:

Administratorem danych osobowych zebranych za pośrednictwem niniejszego formularza jest Polska Izba Biegłych Rewidentów, al. Jana Pawła II 80, 00-175 Warszawa, e-mail: biuro@pibr.org.pl, (zwana dalej "PIBR"), Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu wzięcia udziału w oferowanym szkoleniu. Czytaj całość


Masz pytania?

Elżbieta Goławska - koordynator ds. szkoleń Zadzwoń: 22 637 31 04 Napisz: ce@pibr.org.pl