Nasze kursy

Dokumentacja rewizyjna z badania sprawozdań finansowych przedmiotem kontroli przeprowadzanej przez kontrolerów Krajowej Komisji Nadzoru

Co zyskasz?

Kurs zalicza 16 godzin obligatoryjnego doskonalenia zawodowego w 2018 r.

 • Wskażemy związek pomiędzy jakością badania sprawozdań finansowych a trafnością ustalonego przez firmę audytorską systemu wewnętrznej kontroli jakości i jego skutecznością.

 • Omówimy przedmiot procedur kontroli działalności firm audytorskich i biegłych rewidentów w zakresie: − obowiązków firm audytorskich i biegłych rewidentów wobec PIBR oraz związanych z bezpieczeństwem działalności, − wymogów wobec systemu wewnętrznej kontroli jakości firmy audytorskiej (SWKJ) i jego dokumentacji, − wymogów MSB wobec dokumentacji badania sprawozdań finansowych i czynności biegłego rewidenta.

 • Zwrócimy uwagę na znaczenie poszanowania ustawowych zasad prowadzenia działalności przez firmy audytorskie.

Dla osób, które uczestniczyły w innych kursach CE PIBR – 15% rabatu (105 zł).

Dodatkowe informacje

  Proces edukacji w ramach kursu realizowany jest w oparciu o: autorskie wykłady połączone z rozwiązywaniem zadań praktycznych, literaturę przedmiotu (akty normatywne) i ćwiczeniowe materiały szkoleniowe oraz samodzielną naukę słuchacza.
  Kurs trwa 8 godzin lekcyjnych (godzina lekcyjna to 45 minut).
  Podstawą do uzyskania zaliczenia kursu jest obecność na zajęciach i aktywny w nich udział. Przewidziany jest testy sprawdzający poziom uzyskanej wiedzy. Osoby, które uczestniczyły przynajmniej w 90% godzin lekcyjnych uzyskują zaświadczenie o ukończeniu kursu.
  Warunkiem przystąpienia do kursu jest wniesienie opłaty oraz wypełnienie formularza rejestracyjnego. Przesłanie formularza rejestracyjnego równoważne jest z deklaracją słuchacza o zapoznaniu się z regulaminem organizacji szkoleń w Centrum Edukacji PIBR.
  Kurs zostanie zrealizowany, jeśli zbierze się grupa minimum 15 osób.

Jak zapłacić?

Opłatę w przypadku kursu w terminie:

 • 10-11 grudnia 2018 r. wpłać do 26 listopada 2018 r. W tytule przelewu podaj symbol kursu „DRX20181210” oraz imię i nazwisko uczestnika kursu.
 • 8-9 stycznia 2019 r. wpłać do 27 grudnia 2018 r. W tytule przelewu podaj symbol kursu "DRX20190108" oraz imię i nazwisko uczestnika kursu.

Numer konta bankowego do przelewu:

PKO BP 41 1020 1042 0000 8102 0300 2334
Polska Izba Biegłych Rewidentów
al. Jana Pawła II 80
00-175 Warszawa

Regina Frąckowiak

Wykładowca: Regina Frąckowiak

Zawód biegłego rewidenta wykonuje od 1993 roku. Posiada doświadczenie w zakresie weryfikacji sprawozdań finansowych oraz kierowania podmiotami uprawnionymi do badania. Specjalistka w zakresie badania sprawozdań finansowych jednostek zainteresowania publicznego, w tym szczególnie banków.

Współautorka wzorcowej dokumentacji rewizyjnej i programu informatycznego do badania sprawozdań finansowych banków. Autor komentarza do wzorcowego bankowego planu kont dla banków spółdzielczych.

Wieloletni wykładowca z zakresu rachunkowości, bankowego planu kont, podatków, sporządzania sprawozdań finansowych, audytu i kontroli wewnętrznej w bankach, krajowych i międzynarodowych standardów rachunkowości. Autorka materiałów szkoleniowych dla biegłych rewidentów z zakresu „Kontrola przestrzegania przepisów i procedur związanych z wykonywaniem czynności rewizji finansowej przez biegłych rewidentów oraz działalności podmiotów uprawnionych”.

Harmonogram zajęć


 • 9.00 - 10.30 - zajęcia dydaktyczne
 • 10.30 - 10.40 - przerwa kawowa
 • 10.40 - 12.10 - zajęcia dydaktyczne
 • 12.10 - 12.40 - przerwa lunchowa
 • 12.40 - 14.10 - zajęcia dydaktyczne
 • 14.10 - 14.20 - przerwa kawowa
 • 14.20 - 15.50 - zajęcia dydaktyczne

Zgłoś się na szkolenie

Dokumentacja rewizyjna z badania sprawozdań finansowych przedmiotem kontroli przeprowadzanej przez kontrolerów Krajowej Komisji Nadzoru

Cena: 700 zł

Termin: 8-9 stycznia 2019 r.

Dane uczestnika szkolenia:

Przypominamy, że administratorem danych osobowych jest Polska Izba Biegłych Rewidentów, al. Jana Pawła II 80, 00-175 Warszawa, e-mail: biuro@pibr.org.pl (zwana dalej "PIBR"). Czytaj całość


Masz pytania?

Elżbieta Goławska - koordynator ds. szkoleń Zadzwoń: 22 637 31 04 Napisz: ce@pibr.org.pl