Nasze kursy

Ceny transferowe 2018 - aktualne przepisy

Co zyskasz?

Dla biegłych rewidentów kurs zalicza 8 godzin samokształcenia zawodowego.

 • Zapoznasz się z przepisami ustawy CIT w zakresie cen transferowych.

 • Zapoznasz się z przesłankami obligującymi podmioty podatku dochodowego od osób prawnych do sporządzania dokumentacji podatkowych a także z elementami nowych dokumentacji podatkowych: Local i Master File, obowiązkami sprawozdawczości podatkowej (CIT-TP) dotyczącymi grup kapitałowych.

 • Ponadto przedstawimy metody szacowania cen transferowych wykorzystywane w kalkulacji cen transakcji wewnątrzgrupowych.

Dla osób, które uczestniczyły w innych kursach CE PIBR – 15% rabatu (340 zł).

Aby uzyskać rabat, zapłać co najmniej 10 dni przed terminem kursu.

Dodatkowe informacje

  Proces edukacji w ramach kursu realizowany jest w oparciu o: autorskie wykłady połączone z rozwiązywaniem zadań praktycznych, literaturę przedmiotu (akty normatywne) i ćwiczeniowe materiały szkoleniowe oraz samodzielną naukę słuchacza.
  Kurs trwa 8 godzin lekcyjnych (godzina lekcyjna to 45 minut).
  Podstawą do uzyskania zaliczenia kursu jest obecność na zajęciach i aktywny w nich udział. Osoby, które uczestniczyły przynajmniej w 90% godzin lekcyjnych uzyskują zaświadczenie o ukończeniu kursu.
  Warunkiem przystąpienia do kursu jest wniesienie opłaty oraz wypełnienie formularza rejestracyjnego. Przesłanie formularza rejestracyjnego równoważne jest z deklaracją słuchacza o zapoznaniu się z regulaminem organizacji szkoleń w Centrum Edukacji PIBR.
  Kurs zostanie zrealizowany, jeśli zbierze się grupa minimum 15 osób.

Jak zapłacić?

Opłatę w przypadku kursu w terminie:

 • 19 marca 2018 r. wpłać do 9 marca 2018 r. W tytule przelewu podaj symbol kursu „CTX20180319” oraz imię i nazwisko uczestnika kursu.

Numer konta bankowego do przelewu:

PKO BP 41 1020 1042 0000 8102 0300 2334
Polska Izba Biegłych Rewidentów
al. Jana Pawła II 80
00-175 Warszawa

Jarosław Mika

Wykładowca: dr Jarosław Mika

Posiada kilkunastoletnie doświadczenie z zakresu prawa podatkowego. Najpierw jako członek zarządów spółek kapitałowych polskich oraz z udziałem kapitału zagranicznego, a następnie jako doradca podatkowy. Doświadczenie z zakresu podatków zdobywał m.in. w KPMG i CC&M.

Autor kilkudziesięciu publikacji dotyczących problematyki prawa podatkowego (Gazeta Prawna, Rzeczpospolita, Przegląd Podatkowy, Monitor Podatkowy) oraz książek: „Ceny transferowe. Komentarz do rozporządzenia Ministra Finansów. Metody ustalania i szacowania cen transferowych. Analiza porównywalności”, „Podatkowe aspekty działalności w specjalnych strefach ekonomicznych” oraz „Ceny transferowe. Dokumentacje podatkowe. Odpowiedzialność karna skarbowa”.

Członek Rady Programowej Instytutu Cen Transferowych. Członek Komisji Konkursowej Krajowej Izby Doradców Podatkowych O/Mazowiecki III edycji konkursu (2015/2016) na najlepszą pracę.

Harmonogram zajęć


Harmonogram zostanie dodany po ustaleniu terminu szkolenia.

Zgłoś zainteresowanie szkoleniem

Ceny transferowe 2018 - aktualne przepisy

Cena: 400 zł

Brak terminów. Jeżeli chcesz wziąć udział w tym szkoleniu, daj nam znać. Postaramy się zorganizować dodatkowy termin.

Dane uczestnika szkolenia:

Przypominamy, że administratorem danych osobowych jest Polska Izba Biegłych Rewidentów, al. Jana Pawła II 80, 00-175 Warszawa, e-mail: biuro@pibr.org.pl (zwana dalej "PIBR"). Czytaj całość


Masz pytania?

Elżbieta Goławska - koordynator ds. szkoleń Zadzwoń: 22 637 31 04 Napisz: ce@pibr.org.pl