Nasze kursy

ODZ

Identyfikacja oszacowania ryzyk istotnego zniekształcenia w świetle KSB 315 (Z 2019)

Co zyskasz?

Kurs zalicza 16 godzin obligatoryjnego doskonalenia zawodowego w 2022 roku.

 • Zapoznanie uczestników z wymogami prawnymi w zakresie identyfikacji i oszacowania ryzyka oszustwa oraz reakcji biegłego rewidenta.

 • Omówienie zasad sporządzenia dokumentacji zgodnej z wymogami standardu.

 • Pogłębienie praktycznych umiejętności identyfikacji i oszacowania ryzyka oszustwa, reakcji biegłego rewidenta podczas badania.

Harmonogram zajęć


 • 9.00 - 10.30 - zajęcia on-line
 • 10.30 - 10.45 - przerwa
 • 10.45 - 12.15 - zajęcia on-line
 • 12.15 - 12.45 - przerwa
 • 12.45 - 14.15 - zajęcia on-line
 • 14.15 - 14.30 - przerwa
 • 14.30 - 16.00 - zajęcia on-line
Ewa Sobińska

Wykładowca: Ewa Sobińska

Termin: 26-27 września 2022 r.

Biegły rewident z długoletnim doświadczeniem w prowadzeniu biura rachunkowego i doświadczeniem w audycie,  właściciel firmy audytorskiej AKONTO Ewa Sobińska. Posiada certyfikat księgowy Ministra Finansów.

W ramach działalności audytorskiej uczestniczyła w badaniu wielu spółek, w przygotowywaniu prospektów emisyjnych, przekształcaniu sprawozdań wg MSR/MSSF, badaniu planów połączeń i przekształceń, badaniu funduszy unijnych. Wieloletni wykładowca szkoleń w firmach dotyczące rachunkowości i MSR/MSSF i szkoleń obligatoryjnych dla biegłych rewidentów w SKwP, PIBR i innych firmach szkoleniowych.

Członek komisji ds. standaryzacji usług świadczonych przez biegłych rewidentów przy Krajowej Radzie Biegłych Rewidentów od 2015 r, członek Rady Regionalnego Oddziału PIBR w Warszawie od 2015 r., biegły sądowy od 2004 r. Sądu Okręgowego w Warszawie. Wieloletni wizytator Krajowej Komisji Nadzoru KIBR.

Jest współautorem wielu tłumaczeń publikacji IFAC i autorem tłumaczeń Międzynarodowych Standardów Badania i Kodeksu Etyki, a także wielu publikacji i książek dotyczących badania sprawozdań finansowych i materiałów do obligatoryjnego doskonalenia biegłych rewidentów.

Hanna Sztuczyńska

Wykładowca: Hanna Sztuczyńska

Termin: 23-24 listopada 2022 r.

Dyplomowany księgowy i biegły rewident z ponad 20-letnim doświadczeniem zawodowym, obejmującym audyt sprawozdań finansowych zgodnie z Polskimi Standardami Rachunkowości (PSR), US GAAP i Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) oraz implementację MSSF. Posiada również bogate doświadczenie w usługach doradczych, audycie wewnętrznym, IPO i due diligence.

Wśród przedsiębiorstw, dla których Hanna Sztuczyńska świadczyła usługi, znajdują się podmioty giełdowe, duże grupy kapitałowe oraz spółki reprezentujący różne sektory. Prowadziła i uczestniczyła w wielu projektach międzynarodowych. Szczególny obszar jej zainteresowań i praktyki zawodowej stanowią usługi na rzecz instytucji sektora finansowego oraz usługi zlecone przez te instytucje tj. audyt wewnętrzny, oświadczenia na cele prospektu, ocena metod i zasad wyceny aktywów, ocena systemu zarządzania ryzykiem i wystawienie Comfort Letter. Autor i współautor licznych publikacji z zakresu finansów  i rachunkowości.

Dla osób, które uczestniczyły w innych kursach CE PIBR – 15% rabatu (595 zł netto).

Aby uzyskać rabat, zapłać co najmniej 10 dni przed terminem kursu.

Dodatkowe informacje

  • Proces edukacji w ramach kursu realizowany jest w formie wykładowo-warsztatowej prowadzonej on-line, literaturę przedmiotu (akty normatywne) i ćwiczeniowe materiały szkoleniowe oraz samodzielną naukę słuchacza.
  • Kurs trwa 16 godzin lekcyjnych (godzina lekcyjna to 45 minut).
  • Podstawą do uzyskania zaliczenia kursu jest obecność na zajęciach i aktywny w nich udział. Osoby, które uczestniczyły przynajmniej w 90% godzin lekcyjnych uzyskują zaświadczenie o ukończeniu kursu. Przewidziany jest test sprawdzający zdobytą wiedzę.
  • Warunkiem przystąpienia do kursu jest wniesienie opłaty oraz wypełnienie formularza rejestracyjnego. Przesłanie formularza rejestracyjnego równoważne jest z deklaracją słuchacza o zapoznaniu się z regulaminem organizacji szkoleń w Centrum Edukacji PIBR.
  • Kurs zostanie zrealizowany, jeśli zbierze się grupa minimum 15 osób.
  • Zajęcia odbywają się za pomocą platformy clickmeeting. Wymagania techniczne dla uczestników szkolenia dostępne są tutaj.
  • Instrukcja połączenia w systemie clicmeeting dostępna jest tutaj.

Jak zapłacić?

Cena:
700,00 zł + VAT zw = 700,00 zł - koszt udziału dla biegłych rewidentów
700,00 zł + 23% VAT = 861,00 zł - koszt udziału dla osób nie będących biegłymi rewidentami

Opłatę w przypadku kursu w terminie:

 • 26-27 września 2022 r. wpłać do 16 września 2022 r. W tytule przelewu podaj symbol kursu „IOR20220926” oraz imię i nazwisko uczestnika kursu.
 • 23-24 listopada 2022 r. wpłać do 13 listopada 2022 r. W tytule przelewu podaj symbol kursu „IOR20221123” oraz imię i nazwisko uczestnika kursu.

Numer konta bankowego do przelewu:

PKO BP 41 1020 1042 0000 8102 0300 2334
Polska Izba Biegłych Rewidentów
al. Jana Pawła II 80
00-175 Warszawa

Zgłoś się na szkolenie

ODZ

Identyfikacja oszacowania ryzyk istotnego zniekształcenia w świetle KSB 315 (Z 2019)

Cena netto: 700 zł

Dane uczestnika szkolenia:

Administratorem danych osobowych zebranych za pośrednictwem niniejszego formularza jest Polska Izba Biegłych Rewidentów, al. Jana Pawła II 80, 00-175 Warszawa, e-mail: biuro@pibr.org.pl, (zwana dalej "PIBR"), Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu wzięcia udziału w oferowanym szkoleniu. Czytaj całość

Uwagi:

Masz pytania?

Elżbieta Goławska - koordynator ds. szkoleń Zadzwoń: 22 637 31 04 Napisz: ce@pibr.org.pl