Nasze kursy

Badanie sprawozdań finansowych małych i średnich jednostek

Co zyskasz?

Kurs zalicza 16 godzin obligatoryjnego doskonalenia zawodowego w 2017 r.

 • Pogłębisz i zaktualizujesz swoją wiedzę z zakresu przestrzegania wymogów etycznych i zasad kontroli wewnętrznej podczas wykonywania czynności rewizji finansowej a także wiedzę z zakresu identyfikacji ryzyka istotnych nieprawidłowości w sprawozdaniu finansowym.

 • Zapoznasz się z wytycznymi dotyczącymi charakteru i sposobów identyfikacji znaczącego ryzyka oraz jego skutków w procesie badania sprawozdania finansowego.

 • Poznasz niezbędne procedury identyfikacji i oszacowania istotnych czynników ryzyka w podjęciu decyzji o przyjęciu lub odrzuceniu zlecenia oraz sposoby udokumentowania tej decyzji w sposób zgodny z wymogami Międzynarodowych Standardów Badania.

Dla osób, które uczestniczyły w innych kursach CE PIBR – 15% rabatu (90 zł).

Dodatkowe informacje

  • Proces edukacji w ramach kursu realizowany jest w oparciu o: autorskie wykłady, literaturę przedmiotu i ćwiczeniowe materiały szkoleniowe oraz samodzielną naukę słuchacza.
  • Kurs trwa 16 godzin lekcyjnych (godzina lekcyjna to 45 minut).
  • Podstawą do uzyskania zaliczenia kursu jest obecność na zajęciach i aktywny w nich udział. Przewidziany jest testy sprawdzający poziom uzyskanej wiedzy. Osoby, które uczestniczyły przynajmniej w 90% godzin lekcyjnych uzyskują zaświadczenie o ukończeniu kursu.
  • Warunkiem przystąpienia do kursu jest wniesienie opłaty oraz wypełnienie formularza rejestracyjnego. Przesłanie formularza rejestracyjnego równoważne jest z deklaracją słuchacza o zapoznaniu się z Regulaminem organizacji szkoleń w Centrum Edukacji PIBR.
  • Kurs zostanie zrealizowany, jeśli zbierze się grupa minimum 14 osób.
  • W ramach ceny kursu uczestnicy otrzymają podręcznik ,,Badanie sprawozdań finansowych małych i średnich jednostek’’ - W.K. Lachowski, KIBR 2016.

Jak zapłacić?

Numer konta bankowego do przelewu:

PKO BP 41 1020 1042 0000 8102 0300 2334
Polska Izba Biegłych Rewidentów
Al. Jana Pawła II 80
00-175 Warszawa

Waldemar Lachowski

Wykładowca: Waldemar Lachowski

Absolwent Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Ekspert w zakresie krajowych i międzynarodowych standardów rachunkowości i rewizji finansowej. Autor części pytań z kontroli wewnętrznej dla kandydatów na biegłych rewidentów.

Biegły rewident. Członek Stowarzyszenia Księgowych w Polsce oraz Brytyjskiego Stowarzyszenia Dyplomowanych Księgowych (ACCA) – od 2013 roku jako FCCA. Opublikował liczne artykuły na temat rachunkowości, badania sprawozdań finansowych oraz kontroli wewnętrznej. Autor podręczników ,,Badanie sprawozdań finansowych małych i średnich jednostek’’ oraz „Planowanie badania sprawozdania finansowego – wybrane aspekty praktyczne i formalnoprawne". Współautor podręcznika „Stosowanie Krajowych Standardów Rewizji Finansowej”.

Członek zespołu weryfikacyjnego tłumaczenia na język polski MSSF. W latach 2008-2010 członek Komitetu redakcyjnego ds. tłumaczenia MSRF. Prowadził liczne szkolenia na temat rachunkowości i rewizji finansowej (w tym wiele obligatoryjnych dla biegłych rewidentów oraz m.in. dla UKNF, NIK, Sopockiej Szkoły Biznesu, Accenture oraz BPP Professional Education).

Harmonogram zajęć


Harmonogram zostanie dodany po ustaleniu terminu szkolenia.

Zgłoś zainteresowanie szkoleniem

Badanie sprawozdań finansowych małych i średnich jednostek

Cena: 600 zł

Brak terminów. Jeżeli chcesz wziąć udział w tym szkoleniu, daj nam znać. Postaramy się zorganizować dodatkowy termin.

Dane uczestnika szkolenia:

Przypominamy, że administratorem danych osobowych jest Polska Izba Biegłych Rewidentów, al. Jana Pawła II 80, 00-175 Warszawa, e-mail: biuro@pibr.org.pl (zwana dalej "PIBR"). Czytaj całość


Masz pytania?

Elżbieta Goławska - koordynator ds. szkoleń Zadzwoń: 22 637 31 04 Napisz: ce@pibr.org.pl