Nasze kursy

System rachunkowości jednostki jako obszar badania – wymogi i procedury

Co zyskasz?

Dla biegłych rewidentów kurs daje możliwość zaliczenia 5 godzin samokształcenia.

Program

Część I

 1. Zdefiniowanie systemu rachunkowości dla podmiotów stosujących:
  - ustawę o rachunkowości,
  - międzynarodowe standardy rachunkowości.
 2. Określenie wymogów jakie powinny posiadać poprawnie prowadzone księgi rachunkowe. Określenie i zdefiniowanie kryteriów oceny.
 3. Przegląd wymogów krajowych standardów badania dotyczących badania systemu rachunkowości.
 4. Łączenie procedur badania poprawności ksiąg rachunkowych z procedurami na pokrycie możliwości obchodzenia kontroli wewnętrznej przez kierownictwo – test benforda na zapisach dziennika.
 5. Uzyskanie zrozumienia jednostki i jej otoczenia w zakresie mających zastosowanie ramowych założeń sprawozdawczości finansowej oraz systemu kontroli wewnętrznej jednostki w zakresie rachunkowości.
 6. Wymogi w przypadku badania jednostek których księgi rachunkowe prowadzone są poza jednostką (outsourcing księgowy.
 7. Odpowiedzialność biegłego rewidenta za ocenę odpowiedniość zastosowanych zasad (polityki) rachunkowości oraz powiązanych z nimi ujawnień dokonanych przez Kierownika Jednostki.
 8. Formułowanie wniosku oraz opinii w sprawozdaniu z badania w zakresie poprawności prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz  ocena wpływu zniekształceń związanych z nieodpowiednim doborem polityki rachunkowości.

Część II

 1. Case study 1 – ocena środowiska kontroli wewnętrznej w zakresie organizacji systemu rachunkowości badanej jednostki.
 2. Case study 2 – badanie zakresu kompletności polityki rachunkowości pod względem wymogów określonych w ustawie o rachunkowości.
 3. Case study 3 – ocena poprawności przyjętych i stosowanych przez jednostkę zasad (polityki) rachunkowości.
 4. Case study 4 – ocena poprawności prowadzenia ksiąg rachunkowych przy użyciu komputera.
 5. Case study 5 – formułowanie sprawozdania z badania w różnych okolicznościach związanych z systemem rachunkowości.

Harmonogram zajęć


 • 9.00 - 10.30 - zajęcia on-line
 • 10.30 - 10.45 - przerwa
 • 10.45 - 12.15 - zajęcia on-line
 • 12.15 - 12.30 - przerwa
 • 12.30 - 13.15 - zajęcia on-line
Krystian Kosiorek

Wykładowca: Krystian Kosiorek

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz Uniwersytetu Łódzkiego. Biegły rewident nr 13802. Posiada certyfikat księgowy Ministra Finansów. Doświadczenie zawodowe w zakresie badań sprawozdań finansowych oraz sprawozdawczości finansowej zdobywał w renomowanych firmach audytorskich. Zawodowo związany z PKF Consult. Przeprowadza badania rocznych oraz rocznych skonsolidowanych sprawozdań finansowych sporządzonych zgodnie z ustawą o rachunkowości jak również MSSF.

Dla osób, które uczestniczyły w innych kursach CE PIBR – 15% rabatu (306 zł netto).

Aby uzyskać rabat, zapłać co najmniej 10 dni przed terminem kursu.

Dodatkowe informacje

  • Proces edukacji w ramach kursu realizowany jest w oparciu o: autorskie wykłady prowadzone on-line, literaturę przedmiotu (akty normatywne) i ćwiczeniowe materiały szkoleniowe oraz samodzielną naukę słuchacza.
  • Kurs trwa 5 godzin lekcyjnych (godzina lekcyjna to 45 minut).
  • Podstawą do uzyskania zaliczenia kursu jest obecność na zajęciach i aktywny w nich udział. Osoby, które uczestniczyły przynajmniej w 90% godzin lekcyjnych uzyskują zaświadczenie o ukończeniu kursu.
  • Warunkiem przystąpienia do kursu jest wniesienie opłaty oraz wypełnienie formularza rejestracyjnego. Przesłanie formularza rejestracyjnego równoważne jest z deklaracją słuchacza o zapoznaniu się z regulaminem organizacji szkoleń w Centrum Edukacji PIBR.
  • Kurs zostanie zrealizowany, jeśli zbierze się grupa minimum 15 osób.
  • Zajęcia odbywają się za pomocą platformy clickmeeting. Wymagania techniczne dla uczestników szkolenia dostępne są tutaj.
  • Instrukcja połączenia w systemie clicmeeting dostępna jest tutaj.

Jak zapłacić?

Cena:
360,00 zł + VAT zw = 360,00 zł - koszt udziału dla biegłych rewidentów
360,00 zł + 23% VAT = 442,80 zł - koszt udziału dla osób nie będących biegłymi rewidentami

Opłatę w przypadku kursu w terminie:

 • 4 października 2022 r. wpłać do 24 września 2022 r. W tytule przelewu podaj symbol kursu "SRX20221004" oraz imię i nazwisko uczestnika kursu.

Numer konta bankowego do przelewu:

PKO BP 41 1020 1042 0000 8102 0300 2334
Polska Izba Biegłych Rewidentów
al. Jana Pawła II 80
00-175 Warszawa

Zgłoś się na szkolenie

System rachunkowości jednostki jako obszar badania – wymogi i procedury

Cena netto: 360 zł

Termin: 4 października 2022 r.

Dane uczestnika szkolenia:

Administratorem danych osobowych zebranych za pośrednictwem niniejszego formularza jest Polska Izba Biegłych Rewidentów, al. Jana Pawła II 80, 00-175 Warszawa, e-mail: biuro@pibr.org.pl, (zwana dalej "PIBR"), Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu wzięcia udziału w oferowanym szkoleniu. Czytaj całość

Uwagi:

Masz pytania?

Elżbieta Goławska - koordynator ds. szkoleń Zadzwoń: 22 637 31 04 Napisz: ce@pibr.org.pl