Nasze kursy

Zmiany regulacji w zakresie rewizji finansowej i ich wpływ na czynności rewizji oraz podmioty uprawnione do badania

Co zyskasz?

Kurs zalicza 8 godzin obligatoryjnego doskonalenia zawodowego w 2017 r.

 • Pogłębisz i zaktualizujesz swoją wiedzę teoretyczną i praktyczną na temat zmian w zakresie Krajowych Standardów Rewizji Finansowej w brzmieniu MSB, zmian w ustawie o biegłych rewidentach i innych ustawach mających wpływ na wykonywanie czynności rewizji.

 • Zapoznasz się ze zmianami w otoczeniu gospodarczym i prawnym funkcjonowania podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych.

 • Poznasz aktualizację przepisów prawa w zakresie funkcjonowania biegłych rewidentów, podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz wykonywania przez nich innych usług. Przybliżymy także wydawane przez KIBR komunikaty, stanowiska i postanowienia.

Dla osób, które uczestniczyły w innych kursach CE PIBR – 15% rabatu (255 zł).

Aby uzyskać rabat, zapłać co najmniej 10 dni przed terminem kursu.

Dodatkowe informacje

  • Proces edukacji w ramach kursu realizowany jest w oparciu o: autorskie wykłady połączone z rozwiązywaniem zadań praktycznych, literaturę przedmiotu (akty normatywne) i ćwiczeniowe materiały szkoleniowe oraz samodzielną naukę słuchacza.
  • Kurs trwa 8 godzin lekcyjnych (godzina lekcyjna to 45 minut).
  • Podstawą do uzyskania zaliczenia kursu jest obecność na zajęciach i aktywny w nich udział. Przewidziany jest testy sprawdzający poziom uzyskanej wiedzy. Osoby, które uczestniczyły przynajmniej w 90% godzin lekcyjnych uzyskują zaświadczenie o ukończeniu kursu.
  • Warunkiem przystąpienia do kursu jest wniesienie opłaty oraz wypełnienie formularza rejestracyjnego. Przesłanie formularza rejestracyjnego równoważne jest z deklaracją słuchacza o zapoznaniu się z regulaminem organizacji szkoleń w Centrum Edukacji PIBR.
  • Kurs zostanie zrealizowany, jeśli zbierze się grupa minimum 15 osób.

Jak zapłacić?

Numer konta bankowego do przelewu:
PKO BP 41 1020 1042 0000 8102 0300 2334
Polska Izba Biegłych Rewidentów
Al. Jana Pawła II 80
00-175 Warszawa

Waldemar Lachowski

Wykładowca: Waldemar Lachowski

Absolwent Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Ekspert w zakresie krajowych i międzynarodowych standardów rachunkowości i rewizji finansowej. Autor części pytań z kontroli wewnętrznej dla kandydatów na biegłych rewidentów.

Biegły rewident. Członek Stowarzyszenia Księgowych w Polsce oraz Brytyjskiego Stowarzyszenia Dyplomowanych Księgowych (ACCA) – od 2013 roku jako FCCA. Opublikował liczne artykuły na temat rachunkowości, badania sprawozdań finansowych oraz kontroli wewnętrznej. Autor podręczników ,,Badanie sprawozdań finansowych małych i średnich jednostek’’ oraz „Planowanie badania sprawozdania finansowego – wybrane aspekty praktyczne i formalnoprawne". Współautor podręcznika „Stosowanie Krajowych Standardów Rewizji Finansowej”.

Członek zespołu weryfikacyjnego tłumaczenia na język polski MSSF. W latach 2008-2010 członek Komitetu redakcyjnego ds. tłumaczenia MSRF. Prowadził liczne szkolenia na temat rachunkowości i rewizji finansowej (w tym wiele obligatoryjnych dla biegłych rewidentów oraz m.in. dla UKNF, NIK, Sopockiej Szkoły Biznesu, Accenture oraz BPP Professional Education).

Harmonogram zajęć


Harmonogram zostanie dodany po ustaleniu terminu szkolenia.

Zgłoś zainteresowanie szkoleniem

Zmiany regulacji w zakresie rewizji finansowej i ich wpływ na czynności rewizji oraz podmioty uprawnione do badania

Cena: 300 zł

Brak terminów. Jeżeli chcesz wziąć udział w tym szkoleniu, daj nam znać. Postaramy się zorganizować dodatkowy termin.

Dane uczestnika szkolenia:

Przypominamy, że administratorem danych osobowych jest Polska Izba Biegłych Rewidentów, al. Jana Pawła II 80, 00-175 Warszawa, e-mail: biuro@pibr.org.pl (zwana dalej "PIBR"). Czytaj całość


Masz pytania?

Elżbieta Goławska - koordynator ds. szkoleń Zadzwoń: 22 637 31 04 Napisz: ce@pibr.org.pl