Nasze kursy

Bezpieczeństwo informatyczne w firmie audytorskiej i biurze rachunkowym

Co zyskasz?

Dla biegłych rewidentów kurs daje możliwość zaliczenia 5 godziny samokształcenia.

Program

Blok I - Podejście do bezpieczeństwa informacji

 • Współczesne podejście do bezpieczeństwa informacji.
 • Normy i dobre praktyki w obszarze bezpieczeństwa.
 • Wsparcie państwa w budowaniu świadomości bezpieczeństwa cybernetycznego.

Blok II - Bezpieczeństwo urządzeń osobistych (praca na służbowym sprzęcie)

 • Zasady bezpieczeństwa urządzeń mobilnych.
 • Zasady bezpieczeństwa urządzeń stacjonarnych.
 • Aktualizacje i oprogramowanie z Internetu.
 • Sumy kontrolne.

Blok III - Bezpieczeństwo sieci i usług biura

 • Minimalne wymagania bezpieczeństwa sieci informatycznej małego i średniego biura.
 • Monitorowanie sieci i usług.
 • Praca zdalna - wyzwania na miarę czasów.

Blok IV - Bezpieczeństwo przetwarzania danych i kopie zapasowe

 • Dane w komputerze, na serwerze w biurze a może w chmurze - zalety, wady, bezpieczeństwo.
 • Czy można wszystkie dane przetwarzać zdalnie?
 • Kopie zapasowe - jak je wykonywać i na co zwrócić uwagę.

Harmonogram zajęć


 • 09:00 - 10.30 - zajęcia on-line
 • 10.30 - 10:40 - przerwa
 • 10:40 - 12:10 - zajęcia on-line
 • 12:10 - 12:20 - przerwa
 • 12:20 - 13:05 - zajęcia on-line
Mariusz Kalita

Wykładowca: dr inż. Mariusz Kalita

Dyplomowany informatyk śledczy, audytor wiodący systemu bezpieczeństwa informacji wg normy ISO/IEC 27001, audytor ciągłości działania wg normy ISO/IEC 22301, specjalista w zakresie bezpieczeństwa teleinformatycznego i systemów komputerowych, ukończone szkolenie Certified Proffesional Ethical Hacker.

Stały biegły Sądowy Sądów Okręgowych i Rejonowych m.in. w Warszawie, Lublinie, Rzeszowie. W 2016 roku ukończył podyplomowe studia „Informatyka śledcza” realizowane przez Wyższą Szkołę Bankową w Gdańsku oraz liczne szkolenia z zakresu bezpieczeństwa informatycznego. Od 2011 roku doktor inżynier nauk technicznych. Naukowo związany jest z Wyższą Szkołą Ekonomii i Innowacji w Lublinie na stanowisku zastępcy dyrektora Centrum Informatyki ds. Cyberbezpieczeństwa. Okazyjne występuje z wykładami w Szkole Głównej Handlowej, Fundacji Polskiej Akademii Nauk i Polskiej Izbie Biegłych Rewidentów. W ramach zadań edukacyjnych popularyzuje wiedzę z zakresu bezpieczeństwa informatycznego.

W działalności zawodowej koncentruje się na zagadnieniach informatyki śledczej, bezpieczeństwa i niezawodności systemów informatycznych oraz audycie informatycznym. Zajmuje się problematyką skuteczności audytów informatycznych w podnoszeniu kultury organizacyjnej przedsiębiorstw oraz zwiększania wiedzy w zakresie pojawiających się cyber zagrożeń. Jest wykonawcą kilkuset ekspertyz z dziedzin informatyki, elektroniki i telekomunikacji oraz prelegentem i panelistą podczas konferencji i szkoleń z zakresu bezpieczeństwa IT.

Dla osób, które uczestniczyły w innych kursach CE PIBR – 15% rabatu (255 zł netto).

Aby uzyskać rabat, zapłać co najmniej 10 dni przed terminem kursu.

Dodatkowe informacje

  • Proces edukacji w ramach kursu realizowany jest w oparciu o: autorskie wykłady prowadzone on-line, literaturę przedmiotu (akty normatywne) i ćwiczeniowe materiały szkoleniowe oraz samodzielną naukę słuchacza.
  • Kurs trwa 5 godziny lekcyjne (godzina lekcyjna to 45 minut).
  • Podstawą do uzyskania zaliczenia kursu jest obecność na zajęciach i aktywny w nich udział. Osoby, które uczestniczyły przynajmniej w 90% godzin lekcyjnych uzyskują zaświadczenie o ukończeniu kursu.
  • Warunkiem przystąpienia do kursu jest wniesienie opłaty oraz wypełnienie formularza rejestracyjnego. Przesłanie formularza rejestracyjnego równoważne jest z deklaracją słuchacza o zapoznaniu się z regulaminem organizacji szkoleń w Centrum Edukacji PIBR.
  • Kurs zostanie zrealizowany, jeśli zbierze się grupa minimum 15 osób.
  • Zajęcia odbywają się za pomocą platformy clickmeeting. Wymagania techniczne dla uczestników szkolenia dostępne są tutaj.

Jak zapłacić?

Cena: 300,00 zł + VAT zw = 300,00 zł - koszt udziału dla biegłych rewidentów
300,00 zł + 23% VAT = 369,00 zł - koszt udziału dla osób nie będących biegłymi rewidentami

Opłatę w przypadku kursu w terminie:

 • 27 stycznia 2022 r. wpłać do 17 stycznia 2022 r. W tytule przelewu podaj symbol kursu „BFA20220127” oraz imię i nazwisko uczestnika kursu.

Numer konta bankowego do przelewu:
PKO BP 41 1020 1042 0000 8102 0300 2334
Polska Izba Biegłych Rewidentów
al. Jana Pawła II 80
00-175 Warszawa

Zgłoś się na szkolenie

Bezpieczeństwo informatyczne w firmie audytorskiej i biurze rachunkowym

Cena netto: 300 zł

Termin: 27 stycznia 2022 r.

Dane uczestnika szkolenia:

Administratorem danych osobowych zebranych za pośrednictwem niniejszego formularza jest Polska Izba Biegłych Rewidentów, al. Jana Pawła II 80, 00-175 Warszawa, e-mail: biuro@pibr.org.pl, (zwana dalej "PIBR"), Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu wzięcia udziału w oferowanym szkoleniu. Czytaj całość

Uwagi:

Masz pytania?

Elżbieta Goławska - koordynator ds. szkoleń Zadzwoń: 22 637 31 04 Napisz: ce@pibr.org.pl