Nasze kursy

Obowiązki firm audytorskich wynikające z przepisów o ochronie danych osobowych

Co zyskasz?

Dla biegłych rewidentów kurs daje możliwość zaliczenia 6 godzin samokształcenia

 • Szkolenie będzie zawierać elementy podstaw informatyki, przekazane w bardzo przystępny sposób, aby uczestnik był w stanie po szkoleniu samodzielnie wdrożyć podstawowe zabezpieczenia informatyczne.

 • Omówimy najistotniejsze pojęcia z zakresu przepisów o ochronie danych osobowych, poparte przykładami z codziennej pracy biura.

 • Przedstawimy także wzory dokumentów niezbędnych do zapewnienia zgodności przetwarzania z RODO w firmie audytorskiej.

Program

1. Pojęcia

 • Definicja danych osobowych
 • Kategorie danych osobowych
 • Administrator danych
 • Firma audytorska jako administrator danych osobowych
 • Podmiot przetwarzający
 • Firma audytorska jako podmiot przetwarzający
 • Kontrola UODO: zakres i zasady przeprowadzania
 • Kary za naruszenie przepisów RODO

2. Legalność przetwarzania danych

 • Zgoda na przetwarzanie - w jakich okolicznościach
 • Przetwarzanie danych w związku z obowiązkiem prawnym
 • Prawnie uzasadnione interesy administratora
 • Realizacja obowiązków w zakresie prawa pracy i zabezpieczenia społecznego
 • Obowiązki związane z COVID-19

3. Obowiązki informacyjne wymagane przepisami RODO

 • Wzór klauzuli informacyjnej z omówieniem
 • Realizowanie obowiązków informacyjnych w praktyce
 • Kary za niewłaściwie zrealizowane obowiązki informacyjne

4. Praktyczne aspekty przetwarzania danych w firmie audytorskiej

 • Usługi atestacyjne i nieatestacyjne a przepisy RODO
 • Monitoring wizyjny
 • Inne formy monitorowania pracowników
 • Dokumentacja ochrony danych
 • Zabezpieczanie danych osobowych
 • Szyfrowanie danych osobowych
 • Bezpieczne przesyłanie danych osobowych
 • Zabezpieczanie strony internetowej
 • Zabezpieczenia sieci internetowej
 • Bezpieczna praca zdalna
 • Niezbędne procedury
 • Przeglądy i usuwanie danych osobowych
 • Postępowanie przy naruszeniu ochrony danych

Harmonogram zajęć


 • 9.00 - 10.30 - zajęcia on-line
 • 10.30 - 10.45 - przerwa
 • 10.45 - 12.15 - zajęcia on-line
 • 12.15 - 12.45 - przerwa
 • 12.45 - 14.15 - zajęcia on-line
Sylwia Czub-Kiełczewska

Wykładowca: Sylwia Czub-Kiełczewska

Ekspert do spraw ochrony danych osobowych i informacji niejawnych, szkoleniowiec, certyfikowany audytor wewnętrzny PN-ISO/IEC 27001. Wykładowca akademicki. Posiada wieloletnie doświadczenie w koordynacji procesów bezpieczeństwa danych. Jest to nie tylko jej praca, ale także pasja: prowadzi popularnego bloga Sylwia Czub bloguje o danych osobowych (sylwiaczub.pl), jest ekspertem w portalu o podatkach, prawie i księgowości infor.pl, a także LEX Ochrona danych (Wolters Kluwer).

Przez ponad 6 lat była związana zawodowo z Instytutem Książki, w którym koordynowała procesy bezpieczeństwa danych. Przeprowadziła kilkaset szkoleń ze stosowania przepisów o ochronie danych osobowych. Od 2014 roku prowadzi stałą kolumnę o ochronie danych osobowych w branżowym czasopiśmie „Bibliotekarz”. Obecnie wspiera swoją wiedzą i doświadczeniem procesy ochrony informacji w spółkach kapitałowych, agencjach reklamowych, jednostkach samorządowych.

Świadczy także usługi zewnętrznego Inspektora Ochrony Danych.

Dla osób, które uczestniczyły w innych kursach CE PIBR – 15% rabatu (340 zł netto).

Aby uzyskać rabat, zapłać co najmniej 10 dni przed terminem kursu.

Dodatkowe informacje

   • Proces edukacji w ramach kursu realizowany jest w oparciu o: autorskie wykłady prowadzone za pomocą transmisji on-line, literaturę przedmiotu i ćwiczeniowe materiały szkoleniowe oraz samodzielną naukę słuchacza.
   • Kurs trwa 6 godzin lekcyjnych (godzina lekcyjna to 45 minut).
   • Podstawą do uzyskania zaliczenia kursu jest obecność na zajęciach i aktywny w nich udział. Osoby, które uczestniczyły przynajmniej w 90% godzin lekcyjnych uzyskują zaświadczenie o ukończeniu kursu.
   • Warunkiem przystąpienia do kursu jest wniesienie opłaty oraz wypełnienie formularza rejestracyjnego. Przesłanie formularza rejestracyjnego równoważne jest z deklaracją słuchacza o zapoznaniu się z regulaminem organizacji szkoleń w Centrum Edukacji PIBR.
   • Kurs zostanie zrealizowany, jeśli zbierze się grupa minimum 15 osób.
   • Zajęcia odbywają się za pomocą platformy clickmeeting. Wymagania techniczne dla uczestników szkolenia dostępne są tutaj.

Jak zapłacić?

Cena:
400,00 zł + VAT zw = 400,00 zł - koszt udziału dla biegłych rewidentów
400,00 zł + 23% VAT = 492,00 zł - koszt udziału dla osób nie będących biegłymi rewidentami

Opłatę w przypadku kursu w terminie:

 • 19 listopada 2021 r. wpłać do 9 listopada 2021 r. W tytule przelewu podaj symbol kursu "ROD20211119" oraz imię i nazwisko uczestnika kursu.

Numer konta bankowego do przelewu:

PKO BP 41 1020 1042 0000 8102 0300 2334
Polska Izba Biegłych Rewidentów
al. Jana Pawła II 80
00-175 Warszawa

Zgłoś się na szkolenie

Obowiązki firm audytorskich wynikające z przepisów o ochronie danych osobowych

Cena netto: 400 zł

Termin: 19 listopada 2021 r.

Dane uczestnika szkolenia:

Administratorem danych osobowych zebranych za pośrednictwem niniejszego formularza jest Polska Izba Biegłych Rewidentów, al. Jana Pawła II 80, 00-175 Warszawa, e-mail: biuro@pibr.org.pl, (zwana dalej "PIBR"), Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu wzięcia udziału w oferowanym szkoleniu. Czytaj całość

Uwagi:

Masz pytania?

Elżbieta Goławska - koordynator ds. szkoleń Zadzwoń: 22 637 31 04 Napisz: ce@pibr.org.pl