Nasze kursy

Organizacja systemu kontroli jakości w aspekcie rozmiaru podmiotu uprawnionego

Co zyskasz?

Kurs zalicza 8 godzin ODZ z bloku rewizja finansowa w 2018 r.

 • Uporządkujesz swoją wiedzę na temat zakresu regulacji ustawowych (europejskich i krajowych) oraz zawodowych dotyczących systemu kontroli jakości w podmiocie uprawnionym do badania sprawozdań finansowych.

 • Poznasz wymogi wobec systemu wewnętrznej kontroli jakości małego podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych wykonującego badania sprawozdań finansowych jednostek zainteresowania publicznego. Wyjaśnimy koncepcję i zasadność organizowania systemu kontroli jakości w firmie audytorskiej, a także koncepcję skalowalności standardów kontroli jakości chroniących mniejsze podmioty przed nadmiernym przeregulowaniem organizacji.

 • Omówimy praktyczne zastosowania wymogów standardu kontroli jakości w wybranych obszarach organizacji małego podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych z uwzględnieniem sposobów dokumentowania elementów systemu wewnętrznej kontroli jakości małego podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych.

Dla osób, które uczestniczyły w innych kursach CE PIBR – 15% rabatu (255 zł).

Aby uzyskać rabat, zapłać co najmniej 10 dni przed terminem kursu.

Dodatkowe informacje

  • Kurs trwa 8 godzin lekcyjnych (godzina lekcyjna to 45 minut).
  • Proces edukacji w ramach kursu realizowany jest w oparciu o: autorskie wykłady połączone z rozwiązywaniem zadań praktycznych, literaturę przedmiotu (akty normatywne) i ćwiczeniowe materiały szkoleniowe oraz samodzielną naukę słuchacza.
  • Podstawą do uzyskania zaliczenia kursu jest obecność na zajęciach i aktywny w nich udział. Przewidziany jest testy sprawdzający poziom uzyskanej wiedzy. Osoby, które uczestniczyły przynajmniej w 90% godzin lekcyjnych uzyskują zaświadczenie o ukończeniu kursu.
  • Warunkiem przystąpienia do kursu jest wniesienie opłaty oraz wypełnienie formularza rejestracyjnego. Przesłanie formularza rejestracyjnego równoważne jest z deklaracją słuchacza o zapoznaniu się z regulaminem organizacji szkoleń w Centrum Edukacji PIBR.
  • Kurs zostanie zrealizowany, jeśli zbierze się grupa minimum 15 osób.

Jak zapłacić?

Opłatę w przypadku kursu w terminie:

 • 4 grudnia 2018 r. wpłać do 20 listopada 2018 r. W tytule przelewu podaj symbol kursu „SKJ20181204” oraz imię i nazwisko uczestnika kursu.

Numer konta bankowego do przelewu:

PKO BP 41 1020 1042 0000 8102 0300 2334
Polska Izba Biegłych Rewidentów
Al. Jana Pawła II 80
00-175 Warszawa

Agnieszka Kryśkiewicz-Burnos

Wykładowca: Agnieszka Kryśkiewicz-Burnos

Prezes Regionalnego Oddziału PIBR w Łodzi. Absolwentka Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego Uniwersytetu Łódzkiego. W 2001 r. uzyskała tytuł biegłego rewidenta. Współwłaściciel firmy audytorskiej. Posiada tytuł dyplomowanego biegłego księgowego.

Od 2003 r. nieprzerwanie pełni funkcję wizytatora Krajowej Komisji Nadzoru w ramach nadzoru publicznego nad wykonywaniem zawodu przez biegłych rewidentów. W latach 2007-2011 była członkiem komisji ds. standaryzacji usług przy Krajowej Radzie Biegłych Rewidentów (KRBR). Od 2011 r., jako członek Komisji ds. etyki zawodowej biegłych rewidentów przy KRBR, czynnie uczestniczy w promowaniu i wdrażaniu zawodowych standardów etycznych.

Jest ekspertem merytorycznym w ramach konsultacji PIBR oraz wykładowcą z zakresu etyki zawodowej i kontroli jakości w firmach audytorskich. Autorka i współautorka publikacji z zakresu dokumentacji rewizyjnej, etyki i kontroli jakości wydanych przez PWN i PIBR.

Harmonogram zajęć


Harmonogram zostanie dodany po ustaleniu terminu szkolenia.

Zgłoś zainteresowanie szkoleniem

Organizacja systemu kontroli jakości w aspekcie rozmiaru podmiotu uprawnionego

Cena: 300 zł

Brak terminów. Jeżeli chcesz wziąć udział w tym szkoleniu, daj nam znać. Postaramy się zorganizować dodatkowy termin.

Dane uczestnika szkolenia:

Przypominamy, że administratorem danych osobowych jest Polska Izba Biegłych Rewidentów, al. Jana Pawła II 80, 00-175 Warszawa, e-mail: biuro@pibr.org.pl (zwana dalej "PIBR"). Czytaj całość


Masz pytania?

Elżbieta Goławska - koordynator ds. szkoleń Zadzwoń: 22 637 31 04 Napisz: ce@pibr.org.pl