Nasze kursy

Zarządzanie pracą zdalną, komunikacja z zespołem

Co zyskasz?

Dla biegłych rewidentów kurs zalicza 6 godzin samokształcenia.

 • Poznasz specyfikę zarządzania zdalnym zespołem.

 • Poznasz techniki coachingowe w pracy menadżera.

 • Nauczysz się efektywnej komunikacji z zespołem w sytuacjach trudnych.

Program

I. Specyfika zarządzania zespołem zdalnym

 • Co czyni pracę zdalną wyzwaniem z perspektywy pracownika i szefa.
 • Praca zdalna szansa czy zagrożenie dla zespołu?
 • Zastosowanie inteligencji emocjonalnej w komunikacji z pracownikami w przestrzeni wirtualnej.
 • Egzekwowanie wyniku w warunkach braku bezpośredniego wpływu.
 • Wspierający feedback – feedforward.
 • Jak skutecznie motywować na odległość.
 • Raportowanie postępów w warunkach antycykliczności pracy.
 • Model kierowania w przestrzeni wirtualnej Blancharda.

II. Techniki coachingowe w pracy menadżera. Rozmowy szefa

 • Czym jest coaching? Praca na potencjale, przenoszenie odpowiedzialności.
 • W jakich sytuacjach stosować coaching a kiedy dawać rady?
 • Metody/techniki wspierające.
 • Jak poprowadzić indywidualną rozmowę coachingowa?
 • Jak poprowadzić coaching grupowy?
 • Wspieranie pracowników.
 • Stosowanie wsparcia mentoringowego – dawanie rozwiązań.
 • Ćwiczenie/warsztat praktyczny: Rozmowa coachingowa GROW.

III. Efektywna komunikacja z zespołem w sytuacjach trudnych

 • Wywierania wpływu – budowanie autorytetu szefa – model Ravena.
 • Komunikacja werbalna i niewerbalna w przestrzeni wirtualnej – model von Thuna.
 • Rozmowa motywująca, wizualizacja, korzyści, odwołanie do wartości etc..
 • Feedback negatywny w trudnych sytuacjach.
 • Prowadzenie rozmowy dyscyplinującej jako ostateczne stawianie granicy.
 • Ćwiczenie-symulacja prowadzenia rozmów w parach.

Harmonogram zajęć


 • 9.00 - 10.30 - zajęcia on-line
 • 10.30 - 10.45 - przerwa
 • 10.45 - 12.15 - zajęcia on-line
 • 12.15 - 12.45 - przerwa
 • 12.45 - 14.15 - zajęcia on-line
Sylwester Pietrzyk

Wykładowca: dr Sylwester Pietrzyk

trener, konsultant HR, właściciel ASPEKT HR od 2006, posiadający Międzynarodowy Certyfikat Trenera Zarządzania (2000), absolwent Podyplomowych Studiów Zarządzania Zasobami Ludzkimi w Szkole Głównej Handlowej (2005), obecnie Trener szkoły Trenerów MATRIK w module Ewaluacja Szkoleń. Uczestnik szkoleń trenerskich w prowadzonych przez CTI w  Londynie, i przez In Dialogue w Kopenhadze (2017). uprawnienia na Asesora i Doradcę w procesach certyfikacji trenerów(2016). Współpracuje z TACK International UK, jako akredytowany trener w zakresie sprzedaży i negocjacji . Adiunkt w Katedrze Zarzadzania SAN.

Posiada doświadczenie w zarządzaniu jednostkami biznesowymi (sektor finansowy spółka brytyjska notowana na giełdzie w Londynie) kierownik projektu, kierownik zespołu sprzedażowego,  trener wewnętrzny, dyrektor zarządzający) oraz Ministerstwo Finansów (specjalista). Specjalizuje się w szkoleniach z zakresu Train the Trainer,  zarządzania zespołami, prowadzenia prezentacji i wystąpień publicznych. Autor wielu artykułów w Personel i Zarządzanie.

20 lat doświadczeń w biznesie i administracji państwowej. Przeprowadził ponad 2500 dni treningów i warsztatów w ponad 1000 organizacji, z których otrzymuje bardzo wysokie oceny. Uczestnicy zajęć mówią o nich, że są prowadzone dynamicznie w fantastycznej atmosferze oraz z dużą ilością interesujących przykładów. Prywatnie mówi, że szkoleniowiec jest skazany na stały rozwój, co wyjaśnia jego  uzależnienie od lektur biznesowych: Kena Blancharda, Leslie Rae,  Briana Tracey i innych.

Prowadził zajęcia na studiach podyplomowych i MBA w Akademii Prof. A. K. Koźmińskiego. Prelegent na licznych Konferencjach HR. Współpracował z oficyną Ekonomiczną, wydawnictwem BECK w zakresie recenzowania wydawnictw z zakresu zarządzania i szkoleń. Od 1999 lat aktywnie działający Członek Stowarzyszenia Trenerów i Konsultantów MATRIK. Od 2012 stały trener szkoły trenerskiej w module poświęconym ocenie efektywności szkoleń. Wpisany na listę wykładowców Okręgowej Izby Radców Prawnych. Prywatnie podróżuje off road, (Budapeszt Bamako, Mali 2013, 6000 km ), nurkuje Borneo, Jukatan-jaskinie, Synaj, Indonezja, Australia.

Dla osób, które uczestniczyły w innych kursach CE PIBR – 15% rabatu (340 zł netto).

Aby uzyskać rabat, zapłać co najmniej 10 dni przed terminem kursu.

Dodatkowe informacje

  • Proces edukacji w ramach kursu realizowany jest w oparciu o warsztaty prowadzone on-line, ćwiczeniowe materiały szkoleniowe oraz samodzielną naukę słuchacza.
  • Kurs trwa 6 godzin lekcyjnych (godzina lekcyjna to 45 minut).
  • Podstawą do uzyskania zaliczenia kursu jest obecność na zajęciach i aktywny w nich udział. Osoby, które uczestniczyły przynajmniej w 90% godzin lekcyjnych uzyskują zaświadczenie o ukończeniu kursu.
  • Warunkiem przystąpienia do kursu jest wniesienie opłaty oraz wypełnienie formularza rejestracyjnego. Przesłanie formularza rejestracyjnego równoważne jest z deklaracją słuchacza o zapoznaniu się z regulaminem organizacji szkoleń w Centrum Edukacji PIBR.
  • Kurs zostanie zrealizowany, jeśli zbierze się grupa minimum 10 osób.
  • Zajęcia odbywają się za pomocą platformy clickmeeting. Wymagania techniczne dla uczestników szkolenia dostępne są tutaj.

Jak zapłacić?

Cena:
400,00 zł + VAT zw = 400,00 zł - koszt udziału dla biegłych rewidentów
400,00 zł + 23% VAT = 492,00 zł - koszt udziału dla osób nie będących biegłymi rewidentami

Opłatę w przypadku kursu w terminie:

 • 23 marca 2021 r. wpłać do 13 marca 2021 r. W tytule przelewu podaj symbol kursu „ZPZ20210610” oraz imię i nazwisko uczestnika kursu.

Numer konta bankowego do przelewu:

PKO BP 41 1020 1042 0000 8102 0300 2334
Polska Izba Biegłych Rewidentów
al. Jana Pawła II 80
00-175 Warszawa

Zgłoś się na szkolenie

Zarządzanie pracą zdalną, komunikacja z zespołem

Cena netto: 400 zł

Termin: 10 czerwca 2021 r.

Dane uczestnika szkolenia:

Administratorem danych osobowych zebranych za pośrednictwem niniejszego formularza jest Polska Izba Biegłych Rewidentów, al. Jana Pawła II 80, 00-175 Warszawa, e-mail: biuro@pibr.org.pl, (zwana dalej "PIBR"), Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu wzięcia udziału w oferowanym szkoleniu. Czytaj całość


Masz pytania?

Elżbieta Goławska - koordynator ds. szkoleń Zadzwoń: 22 637 31 04 Napisz: ce@pibr.org.pl